De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

18-2-2010Passantenhaven Cadzand1. Passantenhaven Cadzand-Bad Een wezenlijke versterking voor de Badplaats 18-2-20102Passantenhaven Cadzand.

Verwante presentaties


Presentatie over: "18-2-2010Passantenhaven Cadzand1. Passantenhaven Cadzand-Bad Een wezenlijke versterking voor de Badplaats 18-2-20102Passantenhaven Cadzand."— Transcript van de presentatie:

1 Passantenhaven Cadzand1

2 Passantenhaven Cadzand-Bad Een wezenlijke versterking voor de Badplaats Passantenhaven Cadzand

3 Uitgangspunten van het college Grootte tussen 60 tot max. 250 ligplaatsen; Directe koppeling aan de planning Kustversterking 2014 Cadzand-Bad Meerkosten aanleg voor rekening exploitant Haalbaarheidsonderzoek voor exploitatie zonder bijdrage uit publieke middelen Actieve medewerking gemeente Passantenhaven Cadzand

4 Varianten: Er zijn verschillende varianten denkbaar. Verschil in grootte; aantal ligplaatsen Verschil in locatie: in de monding; in westelijke of oostelijke strekdam Wel / niet met rode functies Keuze college: westelijke variant Natura 2000 Westerschelde-Saeftinghe Passantenhaven Cadzand

5 Overzicht van alle varianten Bron: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Projectbureau Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen Passantenhaven Cadzand

6 Basisvariant kustversterking Cadzand Bron: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Projectbureau Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen Passantenhaven Cadzand

7 Grote variant 60 ligplaatsen Vanwege overschrijding Natura 2000 gebied zal compensatie moeten worden gevonden. Bron: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Projectbureau Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen Passantenhaven Cadzand

8 Voorkeursvariant van het college Bron: Waterschap Zeeuws-Vlaanderen Projectbureau Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen Passantenhaven Cadzand

9 Belangstelling 5 partijen hebben belangstelling getoond voor deze ontwikkeling: -Hotel Noordzee -Hotel de Wielingen -Hotel de Schelde -Stichting Promotie Cadzand-Bad -Cadzand Bouw- en projectontwikkeling De partijen zijn gevraagd een ondernemersplan op te stellen waarin de investering en exploitatie wordt verantwoord binnen de uitgangspunten Passantenhaven Cadzand

10 Impressie plannen van Hotel Noordzee Bron: Hotel Noordzee Passantenhaven Cadzand

11 Impressie plannen van Hotel de Wielingen Bron: Hotel de Wielingen Passantenhaven Cadzand

12 Impressie plannen van Hotel de Schelde Bron In[ar]co Antwerpen Passantenhaven Cadzand12

13 Impressie plannen van Stichting Cadzand Promotie Bron: Hotel Noordzee Passantenhaven Cadzand

14 Impressie plannen van Cadzandse Bouw en Projectontwikkeling Maatschappij Bron: Cadzandse Bouw- en Projectontwikkelingsmaatschappij Passantenhaven Cadzand

15 SPORTCOMPLEX CADZAND-BAD Sportcomplex Cadzand-Bad15

16 Sportcomplex Cadzand-Bad Sportcomplex Cadzand-Bad16

17 Uitgangspunten Gezond maken gemeentelijke financiën Kosten en baten sportcomplex vormt last voor gemeente Nieuwe ontwikkeling Cavelot Bedrijfsmatige exploitatie Cavelot Kansen voor koppeling Aanpassingen sportcomplex ivm Cavelot Sportcomplex Cadzand-Bad17

18 Mogelijkheden en kansen Huidige overeenkomst met beheerder ASOC van sportcomplex loopt af op 1 januari 2011 Nieuwe ontwikkeling en optimalisering van sportcomplex door nieuwe tennisbanen en aanleg kunstgrasoefenveld Nagaan of de gemeentelijke lasten kunnen worden verminderd met behoud van bestaande afspraken voor gebruik door verenigingen Passantenhaven Cadzand18

19 Ondernomen stappen Oriënterend gesproken met exploitant Cavelot over eventuele overname Overeenkomst na tijdige aankondiging opgezegd Afstemming vindt plaats met ASOC Sportcomplex Cadzand-Bad19

20 Vervolg traject Analyseren of overname door exploitant Cavelot mogelijkheden biedt binnen genoemde randvoorwaarden Goed overleg met ASOC of Nieuwe overeenkomst met ASOC waarbij lasten voor gemeente aanzienlijk worden verminderd met de verbeterde kwaliteit Sportcomplex Cadzand-Bad20

21 Impressie nieuwe situatie Sportcomplex Cadzand-Bad21


Download ppt "18-2-2010Passantenhaven Cadzand1. Passantenhaven Cadzand-Bad Een wezenlijke versterking voor de Badplaats 18-2-20102Passantenhaven Cadzand."

Verwante presentaties


Ads door Google