De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161."— Transcript van de presentatie:

1 WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161

2 Agenda Algemene Leden Vergadering 15-04-2016 WSV De Zandmeren Plaats: Clubhuis te Kerkdriel Aanvang: 19.45 uur 1.Opening van de vergadering 2.Vaststellen van de agenda 3.Notulen ALV 20-11-2015 1. Actiepunten vorige ALV 4.Ingekomen relevante stukken 5.In memoriam 6.Jaarverslag secretaris 7.Mededelingen bestuur 1. visie en beleid 2. benoeming commissieleden 3. BTW 4. Zandstraat 8.Financieel: 1. Verslag kascommissie 2. Benoeming kascommissie 2017 3. Verslag 2015 door Penningmeester 4. Verzoek tot decharge Penningmeester en bestuur 5. Vernieuwing Cv-ketel en lambrisering radiatoren 9.Bestuursverkiezingen. – Aftreedschema bestuur- en commissievoorzitters, voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement 10.Benoeming aspirant-leden tot leden 11.Pauze (15 min) 12.Havencommissaris: steigers 13.Verslag diverse commissies: 1. Zeilcommissie 2. Platbodemcommissie 3. Redactiecommissie 4. Barcommissie 5. Onderhoudscommissie 6. Evenementencommissie 8. Introductiecommissie 14.Rondvraag 15.Sluiting (22.30 uur) 6-4-2016ALV 15 april 20162

3 Jaarverslag secretaris Nieuw bestuur Bestuursfuncties Vernieuwing Welkom nieuwe leden 6-4-2016 ALV 15 april 20163

4 Verslag secretaris Leden opgezegd per 31 maart 2016 Naam:Soort lid:Startdatum: Marco ArensAspirant-lid01-04-2011 Joop van BakelLid16-10-2013 Jean Jacques van DijkAspirant-lid16-12-2013 Rick EngelenLid14-04-2014 Ad van GestelLid16-09-2003 Huib GroenenbergAspirant-lid13-03-2014 Erik HeermansAspirant-lid08-04-2015 Marijke Hoevenaars-BlokLid16-12-1995 Roland HommenAspirant-lid26-03-2015 Sjan de Lang-de RondeLid01-01-1987 Ron van LieshoutLid14-01-2010 Anne MarksAspirant-lid14-05-2014 Thomas PrinsenAspirant-lid26-03-2015 Hans ReijnenAspirant-lid17-06-2014 Luuk SchmitsLid19-02-1999 Theo van TuijlLid30-11-2010 Kees van der Vuurst de VriesLid12-11-2002 6-4-2016 ALV 15 april 20164

5 Verslag secretaris Nieuwe aspirant leden Naam:Startdatum: Dennis Ouwerling11-11-2015 Annet Pieters11-11-2015 Cees Bilok11-11-2015 Egbert Benckhuijsen04-12-2015 Henny Jansen01-01-2016 John van Ingen03-01-2016 André Oomen07-02-2016 Marcellino Leenders(nog bij IC) 6-4-2016 ALV 15 april 20165

6 Dank aan de vrijwilligers! 6-4-2016 ALV 15 april 20166

7 Dank aan de vrijwilligers! Clubhuis commissie Ron, Karel, Piet Stoof, Lidy en Loes Schilders Cor, Dielie, Ton Timmer Team Herman Elfring Elektra Team Arie, Mark, Markus, Dennis, Maarten Henst,Wil BoBo Team Frank Hagemans, Piet Zwemstra, Piet Stoof, Frank Hanff Schoonmaak 6-4-2016 ALV 15 april 20167

8 Visie en Beleid Licht dalend aantal leden Vergrijzing Dalend aantal passanten Nauwelijks jeugd instroom Visie Om het bestaan van onze watersport vereniging te waarborgen is een jaarlijkse groei van (jeugdige-)leden en een volledige bezetting van ligplaatsen noodzakelijk. Kern doelstellingen hiervoor zijn: gastvrijheid, leeftijdsmix, voorzieningen, tarieven, kwaliteit. Visie gedragen door alle leden en bestuur. 6-4-2016ALV 15 april 20168

9 Visie en Beleid 6-4-2016ALV 15 april 20169 Beleid – koers en way points onderweg: naar bestemming Groei van leden en bezette ligplaatsen door bekendheid vereniging en watersport. – Focus op middengroep en jongeren – Sponsors, website, pers – Relationeel via leden, passanten, relaties, leveranciers met focus op gastvrijheid Evenementen – Passende mix voor leeftijdsgroepen – Georganiseerd door ouderen en jongeren Verjonging van bestuur Beleid – koers en way points onderweg: bemanning Gelijke rechten en plichten voor een ieder Integriteit Respect voor meningen en besluiten Openheid en transparantie Werken en handelen binnen wetgeving, normen en afspraken in statuten, huishoudelijk reglement en havenreglement Goede relatie met derden zoals leveranciers, overheid

10 Op bestemming De Zandmeren “Gehoord en gezien, verteld aan anderen” Leuke haven Gezellige mensen Gastvrijheid door leden, bestuur, clubhuis, gemeente voor nieuwe leden, passanten, andere verenigingen Goed clubhuis terras, drankjes, snacks, ontbijt, openingstijden, BBQ gelegenheid Plezierig activiteiten programma Goede ligplaatsen Aanvaardbare tarieven 6-4-2016 ALV 15 april 201610

11 Benoemingen commissieleden Evenementen commissie Hester van Steenis Lonneke van Staveren Marijke Popelier Redactie commissie Laura van Ingen Btw Zandstraat 6-4-2016ALV 15 april 201611

12 Verslag van de penningmeester boekjaar 2015 Administratie kantoor alleen voor advisering. Boeken in eigen beheer per maand en in seizoen 2 x per maand Betaalrekeningen van 4 naar 2 Screening en uitbreiding verzekeringspakket met lagere premie Training E Captain voor gebruikers Tijdige betalingen van leveranciers en leden 6-4-2016ALV 15 april 201612

13 Verslag van de penningmeester 2015 6-4-2016 ALV 15 april 201613

14 Verslag van de penningmeester 2015 Opvallende inkomsten 2015 vs 2014 – Contributies + 12% – Havenliggeld leden + 8% – Passanten - 24% – Barverkopen + 33% – Barmarge 33% Opvallende uitgaven 2015 vs 2014 – Adminkosten – 75% – Automatisering + 156% – Bestuur en commissie – 16% – Erfpacht + 186% – Energie en water + 13% – Afval + 59% 6-4-2016ALV 15 april 201614

15 Decharge Verzoek aan de ALV tot verlenen van decharge aan penningmeester en bestuur. 6-4-2016 ALV 15 april 201615

16 CV installatie 6-4-2016 ALV 15 april 201616 Verzoek tot goedkeuring van budget voor: 1.het vervangen van de CV ketel 2.000 euro 2.het aanbrengen van een lambrisering om de clubhuis radiatoren 3.000 euro

17 Aftreedschema bestuur en commissies Bestuursleden volgens statuten uiterlijk na drie jaar aftreden. Volgens huishoudelijk reglement in twee groepen verdeeld over even en oneven jaren. Volgens statuten totaal 9 jaar en volgens HR 6 jaar. Voorstel: Streven naar rust en stabiliteit in bestuur Aanbod van bestuursleden is beperkt Bestuur volgt statuten en huishoudelijk reglement 6-4-2016ALV 15 april 201617

18 Aftreedschema bestuur en commissies Verzoek aan de leden tot goedkeuring aanpassing Artikel 33 Huishoudelijk reglement. Bestaande tekst: Het bestuur heeft het volgende schema van aftreden: even kalenderjaren voorzitter, penningmeester, activiteiten commissaris. Oneven kalenderjaren secretaris, havencommissaris, vicevoorzitter. Nieuwe tekst: Het bestuur heeft het volgende schema van aftreden: voorzitter, penningmeester en activiteiten commissaris in een jaar; secretaris, havencommissaris, vicevoorzitter in het aansluitende volgende jaar. 6-4-2016ALV 15 april 201618

19 Aftreedschema bestuur en commissies 6-4-2016ALV 15 april 201619

20 Aftreedschema bestuur en commissies Voorjaar 2016 Penningmeester: – Kees de Jong, interim, herkiesbaar. Introductie commissie voorzitter – Frank van der Voort per 21 april 2016. Redactie commissie voorzitter – Mark van Dongen, herkiesbaar. 6-4-2016ALV 15 april 201620

21 Aftreedschema bestuur en commissies Najaar 2016 Voorzitter: – Kees de Jong Activiteiten commissaris – Maarten Hulsenboom Evenementen commissie voorzitter – vacature Bar commissie voorzitter – Piet Stoof 6-4-2016ALV 15 april 201621

22 Voorstel van aspirant lid naar Lid Naam:Startdatum: Ric Heezius12-12-2012 Jan van Gemert15-05-2013 Jeroen Vermeulen16-10-2013 Bas de Rooij16-10-2013 Michel Middag14-05-2014 Eric Flinterman14-05-2014 Marcel Schepers15-10-2014 Jef Thijssen11-12-2014 Marieke Spruijt11-12-2014 Robin Thijssen15-12-2014 Henrie Dings08-04-2015 6-4-2016 ALV 15 april 201622

23 Verslag Havencommissaris 6-4-2016 ALV 15 april 201623

24 Verslagen commissies: 1. Zeilcommissie 2. Platbodemcommissie 3. Redactiecommissie 4. Barcommissie 5. Onderhoudscommissie 6. Evenementencommissie 8. Introductiecommissie 6-4-2016 ALV 15 april 201624

25 Rondvraag 6-4-2016 ALV 15 april 201625


Download ppt "WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161."

Verwante presentaties


Ads door Google