De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161."— Transcript van de presentatie:

1 WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april ALV 15 april 20161

2 Agenda Algemene Leden Vergadering WSV De Zandmeren Plaats: Clubhuis te Kerkdriel Aanvang: uur 1.Opening van de vergadering 2.Vaststellen van de agenda 3.Notulen ALV Actiepunten vorige ALV 4.Ingekomen relevante stukken 5.In memoriam 6.Jaarverslag secretaris 7.Mededelingen bestuur 1. visie en beleid 2. benoeming commissieleden 3. BTW 4. Zandstraat 8.Financieel: 1. Verslag kascommissie 2. Benoeming kascommissie Verslag 2015 door Penningmeester 4. Verzoek tot decharge Penningmeester en bestuur 5. Vernieuwing Cv-ketel en lambrisering radiatoren 9.Bestuursverkiezingen. – Aftreedschema bestuur- en commissievoorzitters, voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement 10.Benoeming aspirant-leden tot leden 11.Pauze (15 min) 12.Havencommissaris: steigers 13.Verslag diverse commissies: 1. Zeilcommissie 2. Platbodemcommissie 3. Redactiecommissie 4. Barcommissie 5. Onderhoudscommissie 6. Evenementencommissie 8. Introductiecommissie 14.Rondvraag 15.Sluiting (22.30 uur) ALV 15 april 20162

3 Jaarverslag secretaris Nieuw bestuur Bestuursfuncties Vernieuwing Welkom nieuwe leden ALV 15 april 20163

4 Verslag secretaris Leden opgezegd per 31 maart 2016 Naam:Soort lid:Startdatum: Marco ArensAspirant-lid Joop van BakelLid Jean Jacques van DijkAspirant-lid Rick EngelenLid Ad van GestelLid Huib GroenenbergAspirant-lid Erik HeermansAspirant-lid Marijke Hoevenaars-BlokLid Roland HommenAspirant-lid Sjan de Lang-de RondeLid Ron van LieshoutLid Anne MarksAspirant-lid Thomas PrinsenAspirant-lid Hans ReijnenAspirant-lid Luuk SchmitsLid Theo van TuijlLid Kees van der Vuurst de VriesLid ALV 15 april 20164

5 Verslag secretaris Nieuwe aspirant leden Naam:Startdatum: Dennis Ouwerling Annet Pieters Cees Bilok Egbert Benckhuijsen Henny Jansen John van Ingen André Oomen Marcellino Leenders(nog bij IC) ALV 15 april 20165

6 Dank aan de vrijwilligers! ALV 15 april 20166

7 Dank aan de vrijwilligers! Clubhuis commissie Ron, Karel, Piet Stoof, Lidy en Loes Schilders Cor, Dielie, Ton Timmer Team Herman Elfring Elektra Team Arie, Mark, Markus, Dennis, Maarten Henst,Wil BoBo Team Frank Hagemans, Piet Zwemstra, Piet Stoof, Frank Hanff Schoonmaak ALV 15 april 20167

8 Visie en Beleid Licht dalend aantal leden Vergrijzing Dalend aantal passanten Nauwelijks jeugd instroom Visie Om het bestaan van onze watersport vereniging te waarborgen is een jaarlijkse groei van (jeugdige-)leden en een volledige bezetting van ligplaatsen noodzakelijk. Kern doelstellingen hiervoor zijn: gastvrijheid, leeftijdsmix, voorzieningen, tarieven, kwaliteit. Visie gedragen door alle leden en bestuur ALV 15 april 20168

9 Visie en Beleid ALV 15 april Beleid – koers en way points onderweg: naar bestemming Groei van leden en bezette ligplaatsen door bekendheid vereniging en watersport. – Focus op middengroep en jongeren – Sponsors, website, pers – Relationeel via leden, passanten, relaties, leveranciers met focus op gastvrijheid Evenementen – Passende mix voor leeftijdsgroepen – Georganiseerd door ouderen en jongeren Verjonging van bestuur Beleid – koers en way points onderweg: bemanning Gelijke rechten en plichten voor een ieder Integriteit Respect voor meningen en besluiten Openheid en transparantie Werken en handelen binnen wetgeving, normen en afspraken in statuten, huishoudelijk reglement en havenreglement Goede relatie met derden zoals leveranciers, overheid

10 Op bestemming De Zandmeren “Gehoord en gezien, verteld aan anderen” Leuke haven Gezellige mensen Gastvrijheid door leden, bestuur, clubhuis, gemeente voor nieuwe leden, passanten, andere verenigingen Goed clubhuis terras, drankjes, snacks, ontbijt, openingstijden, BBQ gelegenheid Plezierig activiteiten programma Goede ligplaatsen Aanvaardbare tarieven ALV 15 april

11 Benoemingen commissieleden Evenementen commissie Hester van Steenis Lonneke van Staveren Marijke Popelier Redactie commissie Laura van Ingen Btw Zandstraat ALV 15 april

12 Verslag van de penningmeester boekjaar 2015 Administratie kantoor alleen voor advisering. Boeken in eigen beheer per maand en in seizoen 2 x per maand Betaalrekeningen van 4 naar 2 Screening en uitbreiding verzekeringspakket met lagere premie Training E Captain voor gebruikers Tijdige betalingen van leveranciers en leden ALV 15 april

13 Verslag van de penningmeester ALV 15 april

14 Verslag van de penningmeester 2015 Opvallende inkomsten 2015 vs 2014 – Contributies + 12% – Havenliggeld leden + 8% – Passanten - 24% – Barverkopen + 33% – Barmarge 33% Opvallende uitgaven 2015 vs 2014 – Adminkosten – 75% – Automatisering + 156% – Bestuur en commissie – 16% – Erfpacht + 186% – Energie en water + 13% – Afval + 59% ALV 15 april

15 Decharge Verzoek aan de ALV tot verlenen van decharge aan penningmeester en bestuur ALV 15 april

16 CV installatie ALV 15 april Verzoek tot goedkeuring van budget voor: 1.het vervangen van de CV ketel euro 2.het aanbrengen van een lambrisering om de clubhuis radiatoren euro

17 Aftreedschema bestuur en commissies Bestuursleden volgens statuten uiterlijk na drie jaar aftreden. Volgens huishoudelijk reglement in twee groepen verdeeld over even en oneven jaren. Volgens statuten totaal 9 jaar en volgens HR 6 jaar. Voorstel: Streven naar rust en stabiliteit in bestuur Aanbod van bestuursleden is beperkt Bestuur volgt statuten en huishoudelijk reglement ALV 15 april

18 Aftreedschema bestuur en commissies Verzoek aan de leden tot goedkeuring aanpassing Artikel 33 Huishoudelijk reglement. Bestaande tekst: Het bestuur heeft het volgende schema van aftreden: even kalenderjaren voorzitter, penningmeester, activiteiten commissaris. Oneven kalenderjaren secretaris, havencommissaris, vicevoorzitter. Nieuwe tekst: Het bestuur heeft het volgende schema van aftreden: voorzitter, penningmeester en activiteiten commissaris in een jaar; secretaris, havencommissaris, vicevoorzitter in het aansluitende volgende jaar ALV 15 april

19 Aftreedschema bestuur en commissies ALV 15 april

20 Aftreedschema bestuur en commissies Voorjaar 2016 Penningmeester: – Kees de Jong, interim, herkiesbaar. Introductie commissie voorzitter – Frank van der Voort per 21 april Redactie commissie voorzitter – Mark van Dongen, herkiesbaar ALV 15 april

21 Aftreedschema bestuur en commissies Najaar 2016 Voorzitter: – Kees de Jong Activiteiten commissaris – Maarten Hulsenboom Evenementen commissie voorzitter – vacature Bar commissie voorzitter – Piet Stoof ALV 15 april

22 Voorstel van aspirant lid naar Lid Naam:Startdatum: Ric Heezius Jan van Gemert Jeroen Vermeulen Bas de Rooij Michel Middag Eric Flinterman Marcel Schepers Jef Thijssen Marieke Spruijt Robin Thijssen Henrie Dings ALV 15 april

23 Verslag Havencommissaris ALV 15 april

24 Verslagen commissies: 1. Zeilcommissie 2. Platbodemcommissie 3. Redactiecommissie 4. Barcommissie 5. Onderhoudscommissie 6. Evenementencommissie 8. Introductiecommissie ALV 15 april

25 Rondvraag ALV 15 april


Download ppt "WSV De Zandmeren Algemene Leden vergadering 15 april 2016 6-4-2016 ALV 15 april 20161."

Verwante presentaties


Ads door Google