De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 15 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 15 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 15 november 2012

2 Agenda 1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen 2. Notulen vorige vergadering 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 4. Jaarverslag secretaris 5. Terreincommissie 5. Terreincommissie 6.Jaarverslag activiteitencommissie 6.Jaarverslag activiteitencommissie 7. Jaarverslag leesmap 7. Jaarverslag leesmap 8. Jaarverslag penningmeester 8. Jaarverslag penningmeester 9. Verslag kascommissie 9. Verslag kascommissie 10. Begroting 2012-2013 10. Begroting 2012-2013 11. Bestuurswisseling 11. Bestuurswisseling 12.Verkiezing kascommissie 12.Verkiezing kascommissie 13. Jaarplanning verenigingsjaar 2013 13. Jaarplanning verenigingsjaar 2013 14. Rondvraag 14. Rondvraag 15. Sluiting 15. Sluiting

3 Opening en Mededelingen Opening door de Voorzitter Lief en Leed In gesprek met de ponystal White Bird Winter activiteit Leesmap

4 Notulen vorige ALV 17 november 2011 Secretaris leest voor Secretaris leest voor Op- of aanmerkingen Op- of aanmerkingen

5 Ingekomen/Uitgaande stukken Mail in: van de heer Souverijn dat hij zijn boot verkocht heeft Mail in: van de heer Souverijn dat hij zijn boot verkocht heeft Mail in: van de heer van Breederoode dat hij de nieuwe eigenaar is van de boot van de heer Souverijn. Mail in: van de heer van Breederoode dat hij de nieuwe eigenaar is van de boot van de heer Souverijn. Post uit: In verband met de situatie rond de boot “White bird” zijn er officiële brieven verstuurd naar alle betrokken partijen ten aan zien van het terrein verbod. Post uit: In verband met de situatie rond de boot “White bird” zijn er officiële brieven verstuurd naar alle betrokken partijen ten aan zien van het terrein verbod.

6 Jaarverslag Secretaris Periode: 1 september 2011 t/m 31 augustus 2012 Periode: 1 september 2011 t/m 31 augustus 2012 Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2012 Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2012 Het aantal leden is 45, hiervan zijn er 6 buitenlid, 22 buitengewone leden(o.a. gepensioneerde) en 17 werkzaam binnen Thales. Wim Menger is nieuw lid Peter Olde Damink is nieuw lid Bestuur heeft 4 maal vergaderd. Bestuur heeft 4 maal vergaderd.

7 Jaarverslag Terreincommissie (1)‏ In 2012 zijn 2 terreindagen geweest; 12 mei en 6 oktober In 2012 zijn 2 terreindagen geweest; 12 mei en 6 oktober In de maand september is door de Fa. Donkers de talud en de walkant gemaaid. In de maand september is door de Fa. Donkers de talud en de walkant gemaaid. De waterleiding is aangelegd, zowel aan de oost als de west kant. Iedereen heeft hiervan gebruik kunnen maken op 27 oktober De waterleiding is aangelegd, zowel aan de oost als de west kant. Iedereen heeft hiervan gebruik kunnen maken op 27 oktober Er zijn 37 sleutels in omloop Er zijn 37 sleutels in omloop Ponystal Ponystal zandberg (gesprek nog gaande)‏ zandberg (gesprek nog gaande)‏ Aantal schepen per 30-10-2012: Aantal schepen per 30-10-2012: 21 boten op de bok, waarvan 2 langdurig 21 boten op de bok, waarvan 2 langdurig 7 boten in de loods op trailer 7 boten in de loods op trailer 6 boten buiten op trailer 6 boten buiten op trailer Er wordt in de wintermaanden niet alleen hard aan de boot gewerkt, maar ook gezellig in de kajuit gezeten. Dit is te zien aan het koffie gebruik; 10 pakken van 1 kilogram Er wordt in de wintermaanden niet alleen hard aan de boot gewerkt, maar ook gezellig in de kajuit gezeten. Dit is te zien aan het koffie gebruik; 10 pakken van 1 kilogram

8 Jaarverslag Terreincommissie (2)‏ Evaluatie Takeldag op 27 oktober: Evaluatie Takeldag op 27 oktober: Algemeen: Hijsen ging goed. Algemeen: Hijsen ging goed. Iedereen was op tijd aanwezig Iedereen was op tijd aanwezig Hijstijd 6 uur (11 schepen gehesen, 1 verplaatst) Hijstijd 6 uur (11 schepen gehesen, 1 verplaatst) Nieuwe waterleiding werkt uitstekend Nieuwe waterleiding werkt uitstekend 2 x hogedrukspuit operationeel 2 x hogedrukspuit operationeel Aanschaf nieuw materiaal: Aanschaf nieuw materiaal: waterleiding waterleiding materiaal voor revisie hogedrukspuit materiaal voor revisie hogedrukspuit Zaken van algemene orde: Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement) Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement) Geen stroom gebruiken als men niet aan boord is Geen stroom gebruiken als men niet aan boord is Iedereen zijn eigen afval afvoeren. De vereniging heeft hier geen voorziening voor Iedereen zijn eigen afval afvoeren. De vereniging heeft hier geen voorziening voor

9 Jaarverslag Aktiviteitencommissie Activiteiten in het afgelopen seizoen 8 jan 2012: Nieuwjaarsborrel. Bezocht door 26 leden/ partners 8 jan 2012: Nieuwjaarsborrel. Bezocht door 26 leden/ partners 23 feb 2012: Bowling avond met buffet Bezocht door 18 personen. 23 feb 2012: Bowling avond met buffet Bezocht door 18 personen. 21 april 2012: Barbecue. Grootste opkomst ooit: 41 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo 21 april 2012: Barbecue. Grootste opkomst ooit: 41 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo Winteractiviteit ? Winteractiviteit ?

10 Jaarverslag Leesmap Het aantal leden van de leesmap is dit jaar met 2 leden (pensioen) verminderd. Er zijn op dit moment, in totaal nog 15 bladen (uitgave 2012) in de omloop, welke al geretourneerd hadden moeten zijn. De doorlooptijd (is 3 dagen) van een leesmap is nu gemiddeld korter dan het vorige jaar, maar kan nog sneller (gem. 30 dagen). De verwachting is, dat het aantal deelnemers in 2013 verder zal dalen.

11 Jaarverslag Leesmap  Hoe verder met de leesmap ?

12 Jaarverslag Penningmeester Penningmeester: financieel overzicht 2011 -2012 Penningmeester: financieel overzicht 2011 -2012

13 Financieel overzicht 2011 -2012

14 Verslag Kascommissie Verslag KasCie ALV 2012: Verslag KasCie ALV 2012: Johan Kuhlman Johan Kuhlman Jan Houttuin Jan Houttuin Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2011-2012 Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2011-2012

15 Begroting 2012-2013 Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel

16 Begroting 2012 – 2013

17 Bestuurswisseling Huidig bestuur Huidig bestuur Voorzitter : Clemens van der Beek Voorzitter : Clemens van der Beek Secretaris: Niels van Breederoode Secretaris: Niels van Breederoode Penningmeester: Rob van Ockenburg Penningmeester: Rob van Ockenburg Terrein comm.: Jan Berteler Terrein comm.: Jan Berteler Activiteiten comm.: Dick Ringenier Activiteiten comm.: Dick Ringenier Aftredend: Aftredend: Rob van Ockenburg Rob van Ockenburg Dick Ringenier Dick Ringenier beiden stellen zich herkiesbaar beiden stellen zich herkiesbaar Op voordracht van het bestuur: Op voordracht van het bestuur: Penningmeester: Rob van Ockenburg Penningmeester: Rob van Ockenburg Activiteiten comm.: Dick Ringenier Activiteiten comm.: Dick Ringenier

18 Verkiezing Kascommissie Kascommissie Kascommissie Reserve Reserve

19 Jaarplanning 2012-2013 WatWanneer Nieuwjaarsborrel [16:00-18:00] Zondag 6 januari 2013 Winterlezing Nog niet bekend Terreindag voorjaar Zaterdag 23 Maart 2013 Barbecue Zaterdag 20 April 2013 Schepen in het water Vrijdag 26 April 2013 Terreindag najaar Zaterdag 5 oktober 2013 Schepen uit het water Zaterdag 26 Oktober 2013 ALV Donderdag 14 November 2013

20 Jaarplanning 2012-2013‏ Geplande activiteiten winterperiode Loods binnen schoonmaken Kajuit aan de buitenkant schoonmaken Het terrein ontdoen van blad en afval resten Ophang systeem voor de waterslangen Het labelen van de bokken voor diegene die het nog niet heeft gedaan; geldt ook voor de masten

21 Rondvraag

22 En nu ….. Biertje? Biertje? De Zegger! De Zegger!


Download ppt "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 15 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google