De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 14 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 14 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 14 november 2013

2 Agenda 1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen 2. Notulen vorige vergadering 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 4. Jaarverslag secretaris 5. Terreincommissie 5. Terreincommissie 6.Jaarverslag activiteitencommissie 6.Jaarverslag activiteitencommissie 7. Jaarverslag leesmap 7. Jaarverslag leesmap 8. Jaarverslag penningmeester 8. Jaarverslag penningmeester 9. Verslag kascommissie 9. Verslag kascommissie 10. Begroting 2013-2014 10. Begroting 2013-2014 11. Bestuurswisseling 11. Bestuurswisseling 12.Verkiezing kascommissie 12.Verkiezing kascommissie 13. Jaarplanning verenigingsjaar 2014 13. Jaarplanning verenigingsjaar 2014 14. Rondvraag 14. Rondvraag 15.Sluiting 15.Sluiting

3 Opening en Mededelingen Opening door de Voorzitter Lief en Leed Noabarschap (ponystal en overslag) Kano Club

4 Notulen vorige ALV 15 november 2012 Mogelijkheid tot lezen notulen vorige ALV Mogelijkheid tot lezen notulen vorige ALV Op- of aanmerkingen Op- of aanmerkingen

5 Ingekomen/Uitgaande stukken Mail in: documentatie ten aan zien van de juridiche afhandeling van de zaak rond de boot “White Bird”. Mail in: documentatie ten aan zien van de juridiche afhandeling van de zaak rond de boot “White Bird”. Post uit: Geen Post uit: Geen

6 Jaarverslag Secretaris Periode: 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Periode: 1 september 2012 t/m 31 augustus 2013 Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2013 Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2013 Het aantal leden is 43, hiervan zijn er 6 buitenlid, 22 buitengewone leden(o.a. gepensioneerde) en 13 werkzaam binnen Thales. Bestuur heeft 4 maal vergaderd. Bestuur heeft 4 maal vergaderd.

7 Jaarverslag Terreincommissie (1) In 2013 zijn 2 terreindagen geweest In 2013 zijn 2 terreindagen geweest In de maand september is door de Fa. Donkers de talud en de walkant gemaaid. In de maand september is door de Fa. Donkers de talud en de walkant gemaaid. Er zijn 38 sleutels in omloop Er zijn 38 sleutels in omloop Aantal schepen per 1-11-2013: Aantal schepen per 1-11-2013: 20 boten op de bok, waarvan 2 langdurig 20 boten op de bok, waarvan 2 langdurig 6 boten in de loods op trailer 6 boten in de loods op trailer 6 boten buiten op trailer 6 boten buiten op trailer Aanschaf nieuw materiaal (daardoor hoge uitgaven materiaal en terrein): Aanschaf nieuw materiaal (daardoor hoge uitgaven materiaal en terrein): reparatie hoge drukspuiten reparatie hoge drukspuiten nieuwe boiler en kraan in kajuit nieuwe boiler en kraan in kajuit Vervangen banden karren en kruiwagen Vervangen banden karren en kruiwagen Planning voor 2014: Planning voor 2014: terrein aan de west kant; wat nu nog gras is verharden met grind terrein aan de west kant; wat nu nog gras is verharden met grind

8 Jaarverslag Terreincommissie (2)‏ Evaluatie Takeldag op 26 oktober: Evaluatie Takeldag op 26 oktober: Algemeen: Hijsen duurde lang (langer dan begroot). Algemeen: Hijsen duurde lang (langer dan begroot). Hijstijd 8,5 uur (15 boten) Hijstijd 8,5 uur (15 boten) Maatregelen voor verbeteren hijsen: Maatregelen voor verbeteren hijsen: Betere voorbereiding bokken Betere voorbereiding bokken Boten voorzien van hijstekens Boten voorzien van hijstekens.... Commissie hijsen.... Commissie hijsen Huidige en toekomstige kosten/baten wordt besproken tijdens overzicht penningmeester Huidige en toekomstige kosten/baten wordt besproken tijdens overzicht penningmeester Zaken van algemene orde: Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement) Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement) Geen stroom gebruiken als men niet aan boord is Geen stroom gebruiken als men niet aan boord is Iedereen zijn eigen afval afvoeren. De vereniging heeft hier geen voorziening voor Iedereen zijn eigen afval afvoeren. De vereniging heeft hier geen voorziening voor

9 Jaarverslag Aktiviteitencommissie Activiteiten in het afgelopen seizoen 6 jan 2013: Nieuwjaarsborrel. Bezocht door 25 leden/ partners 6 jan 2013: Nieuwjaarsborrel. Bezocht door 25 leden/ partners 7 maart 2013: Zuiderzee lezing Bezocht door 20 personen. 7 maart 2013: Zuiderzee lezing Bezocht door 20 personen. 20 april 2013: Barbecue. 35 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo 20 april 2013: Barbecue. 35 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo Winteractiviteit 2014 wordt gezelligheidsavond: Winteractiviteit 2014 wordt gezelligheidsavond: Omvang activiteit afhankelijk van eigenbijdrage; Omvang activiteit afhankelijk van eigenbijdrage; Voor activiteit anders dan bowling Zegger eigenbijdrage 20 euro ipv 10 euro. Voor activiteit anders dan bowling Zegger eigenbijdrage 20 euro ipv 10 euro. Ter beoordeling aan ALV Ter beoordeling aan ALV

10 Jaarverslag Leesmap Het aantal leden van de leesmap is dit jaar wederom met 2 leden verminderd. Er zijn op dit moment, in totaal nog 9 bladen (uitgave 2013) in de omloop, welke al geretourneerd hadden moeten zijn, dit is wel aanzienlijk minder dan de voorgaande jaren. De doorlooptijd (is 3 dagen) van een leesmap is nu gemiddeld weer langer dan het vorige jaar gem. 51 dagen. De verwachting is, dat het aantal deelnemers in 2014 wederom verder zal dalen. I.v.m. kostenbesparing, is dit jaar besloten om één blad uit de roulering te verwijdern, t.w. Practical Boatowner. Voorstel is om de leesmap op te heffen (wel nog gratis bladen (o.a. Zilt) via de website) Ter beoordeling aan de ALV

11 Jaarverslag Leesmap (3)‏ (4)‏ (5)‏ (3)‏ (7)‏ Vorig jr. (5)‏ 0(3) Practical Boatowner (5)‏ 2 Palstek (4)‏ 2 Motorboot (6)‏ 2 Spiegel der Zeilvaart (7)‏3 Zeilen (5)‏ 3 Waterkampioen Abonnementen: Iedere deelenemer leest nu gemiddeld 3,4 bladen, was 4 bladen. (9)‏ 5 Aantal deelnemers Actueel2 jaar geleden

12 Jaarverslag Penningmeester Penningmeester: financieel overzicht 2012 -2013 Penningmeester: financieel overzicht 2012 -2013

13 Financieel overzicht 2012 -2013

14 Verslag Kascommissie Verslag KasCie ALV 2013: Verslag KasCie ALV 2013: Geert van Bockel Geert van Bockel Jan Houttuin Jan Houttuin Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2012-2013 Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2012-2013

15 Begroting 2013-2014 Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel

16 Begroting 2013 -2014

17 Bestuurswisseling Huidig bestuur Huidig bestuur Voorzitter : Clemens van der Beek Voorzitter : Clemens van der Beek Secretaris: Niels van Breederoode Secretaris: Niels van Breederoode Penningmeester: Rob van Ockenburg Penningmeester: Rob van Ockenburg Terrein comm.: Jan Berteler Terrein comm.: Jan Berteler Activiteiten comm.: Dick Ringenier Activiteiten comm.: Dick Ringenier Aftredend: Aftredend: Jan Berteler Jan Berteler Niels van Breederoode Niels van Breederoode beiden stellen zich herkiesbaar beiden stellen zich herkiesbaar Op voordracht van het bestuur: Op voordracht van het bestuur: Terrein comm.: Jan Berteler Terrein comm.: Jan Berteler Secretaris: Niels van Breederoode Secretaris: Niels van Breederoode

18 Verkiezing Kascommissie Kascommissie Kascommissie Reserve Reserve

19 Jaarplanning 2013-2014 WatWanneer Nieuwjaarsborrel [16:00-18:00] Zondag 12 januari 2014 Winter activiteit Nog niet bekend Terreindag voorjaar Zaterdag 22 Maart 2014 Barbecue Zaterdag 19 April 2014*) Schepen in het water Vrijdag 25 April 2014 Terreindag najaar Zaterdag 27 september 2014 Schepen uit het water Zaterdag 18 oktober 2014 ALV Donderdag 13 November 2014 *) Zaterdag voor Pasen

20 Jaarplanning 2013-2014‏ Geplande activiteiten Plaveren weg naar het terrein Loods binnen schoonmaken Kajuit aan de buitenkant schoonmaken Het terrein ontdoen van blad en afval resten Schoonmaken terrein door overslag bedrijf (oktober en mogelijk in de zomer; afhankelijk van conditie terrein)

21 Rondvraag

22 En nu ….. Biertje? Biertje? De Zegger! De Zegger!


Download ppt "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 14 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google