De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 7 april 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 7 april 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 7 april 2014

2 Agenda Opening en welkom Mededelingen Vaststellen Notulen ALV 2013
Jaarverslag 2013 Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Bestuursverkiezing Pauze Rondvraag en afsluiting formele gedeelte Willem Tabak vertelt over het Reindersma-fonds Mededelingen bestuur Sluiting om uur

3 Mededelingen Vragen voor de rondvraag kunnen tijdens de pauze schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Hand-out is beschikbaar na de vergadering Presentatie komt op de website te staan

4 Boombank bij koningslinde klaar!

5 Vaarweg PM kanaal-Drachten
Vervoer over water neemt toe, watersporttoerisme ook Veiligheid, minder CO-2 uitstoot, betere bereikbaarheid, versterken economie Nu: klasse IV-schepen: 85 m lang, 9,5 m breed, 1350 ton = 54 grote vrachtauto’s Wens: klasse Va-schepen, 110 m lang, 11,4 m breed, 2750 ton = 120 vrachtauto’s

6 Vaarweg

7 Notulen 2013 8 april 2013 – de hoofdpunten (zie Brechje pag 22)
Skûtsjerace op 27 april Financieel verslag en begroting worden goedgekeurd Jitske van der Heide nam afscheid, Sietske en Jentje werden herkozen. Laurens Reitsma vertelt over de Histoaryske Feriening Verder bij de rondvraag: over de snelheid van het verkeer op de Kommisjewei, de bosstrook bij Intratuin, De Peinder Mieden, de passantenhaven en de passantenkade. Vaststellen verslag

8 Jaarverslag 2013 De hoofdpunten: (zie Brechje pag 8)
Het Brechje bestond 30 jaar! Koningslinde geplant, eerste keer koningspelen Ringrijden, Slingeraap, kunstroute, turfrace Storm op 10 oktober Oprommers aan de slag HFDP opgericht Ontwikkeling Sportpark Douwekamp Monument Sake Reindersma onthuld Opsomming: Financiële steun aan verenigingen Windmolens bezwaar gemaakt

9 Financieel jaarverslag
Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Kascommissie Benoeming nieuw kascommissielid en reserve Buurtbudget Dorpsbudget € 1445,-

10 Financiën Dorpsbelang 2013
Inkomsten Overzicht uitgaven Specificatie bijdragen activiteiten/verenigingen Resultaat

11 Inkomsten

12 Uitgaven

13 Bijdragen aan activiteiten
Computercursus ouderen (2012): € 487,50 ONT (rommelmarkt, jeugdtoernooi & schermen) € 750,00 Turfrace € 150,00 Toneo (rommelmarkt) € 150,00 Shantykoor jubileum € 250,00 KC de Pein (jeugdtoernooi) € 250,00 IJsclub Opeinde (lampen) € 250,00 Activiteiten Commissie € 500,00 Kinderspul € 300,00 Historische Vereniging € 1.000,00

14 Resultaat Inkomsten € 9.230,45 Uitgaven –/- € 10.373,45
Afgeboekte bedragen –/- € 295,00 Vooruitbetaalde bedragen € 500,00 Reservering € ,00 Reservering –/- € ,00 Resultaat € 3.312,00 

15 Begroting 2014

16 Bestuursverkiezing Afredend en niet herkiesbaar: Corette Hoekstra, secretaris Vacature ?

17 Afscheid Corette

18 Pauze Mogelijkheid tot indienen schriftelijke vragen

19 Inbraken in Opeinde Voorstel politie om WhatsApp-groep te maken voor Opeinde Gebruikers van Smart Phone, dienst is gratis Verzamelen 06-nummers Bij onraad kunnen gebruikers elkaar waarschuwen via telefoon Wie wil hierbij helpen?

20 Rondvraag

21 Afsluiting formele gedeelte
Willem Tabak vertelt over het Sake Sietzes Reindersma-Fonds

22 Sluiting Dank voor uw komst en wel thuis
Mogelijkheid tot napraten bij de bar Najaarsledenvergadering op 17 november 11 april ouderen-ledenvergadering, h Mooi dat u er was en Oant sjen!!


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 7 april 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google