De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 7 april 2014. Agenda Opening en welkom Mededelingen Vaststellen Notulen ALV 2013 Jaarverslag 2013 Financieel verslag 2013 en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 7 april 2014. Agenda Opening en welkom Mededelingen Vaststellen Notulen ALV 2013 Jaarverslag 2013 Financieel verslag 2013 en."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 7 april 2014

2 Agenda Opening en welkom Mededelingen Vaststellen Notulen ALV 2013 Jaarverslag 2013 Financieel verslag 2013 en begroting 2014 Bestuursverkiezing Pauze Rondvraag en afsluiting formele gedeelte -------------------------------------------------------------------- Willem Tabak vertelt over het Reindersma-fonds Mededelingen bestuur Sluiting om 22.00 uur

3 Mededelingen Vragen voor de rondvraag kunnen tijdens de pauze schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. Hand-out is beschikbaar na de vergadering Presentatie komt op de website te staan

4 Boombank bij koningslinde klaar!

5 Vaarweg PM kanaal-Drachten Vervoer over water neemt toe, watersporttoerisme ook Veiligheid, minder CO-2 uitstoot, betere bereikbaarheid, versterken economie Nu: klasse IV-schepen: 85 m lang, 9,5 m breed, 1350 ton = 54 grote vrachtauto’s Wens: klasse Va-schepen, 110 m lang, 11,4 m breed, 2750 ton = 120 vrachtauto’s

6 Vaarweg

7 Notulen 2013 8 april 2013 – de hoofdpunten (zie Brechje pag 22) – Skûtsjerace op 27 april – Financieel verslag en begroting worden goedgekeurd – Jitske van der Heide nam afscheid, Sietske en Jentje werden herkozen. – Laurens Reitsma vertelt over de Histoaryske Feriening – Verder bij de rondvraag: over de snelheid van het verkeer op de Kommisjewei, de bosstrook bij Intratuin, De Peinder Mieden, de passantenhaven en de passantenkade. – Vaststellen verslag

8 Jaarverslag 2013 De hoofdpunten: (zie Brechje pag 8) - Het Brechje bestond 30 jaar! - Koningslinde geplant, eerste keer koningspelen - Ringrijden, Slingeraap, kunstroute, turfrace - Storm op 10 oktober - Oprommers aan de slag - HFDP opgericht - Ontwikkeling Sportpark Douwekamp - Monument Sake Reindersma onthuld - Opsomming: Financiële steun aan verenigingen - Windmolens bezwaar gemaakt

9 Financieel jaarverslag Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Kascommissie Benoeming nieuw kascommissielid en reserve Buurtbudget Dorpsbudget € 1445,-

10 Financiën Dorpsbelang 2013 – Inkomsten – Overzicht uitgaven – Specificatie bijdragen activiteiten/verenigingen – Resultaat

11 Inkomsten

12 Uitgaven

13 Bijdragen aan activiteiten Computercursus ouderen (2012): € 487,50 ONT (rommelmarkt, jeugdtoernooi & schermen) € 750,00 Turfrace€ 150,00 Toneo (rommelmarkt) € 150,00 Shantykoor jubileum€ 250,00 KC de Pein (jeugdtoernooi)€ 250,00 IJsclub Opeinde (lampen)€ 250,00 Activiteiten Commissie€ 500,00 Kinderspul€ 300,00 Historische Vereniging€ 1.000,00

14 Resultaat Inkomsten € 9.230,45 Uitgaven–/- € 10.373,45 Afgeboekte bedragen–/- € 295,00 Vooruitbetaalde bedragen€ 500,00 Reservering 1-1-2013€ 18.123,00 Reservering 31-12-2013–/- € 13.873,00 Resultaat€ 3.312,00

15 Begroting 2014

16 Bestuursverkiezing Afredend en niet herkiesbaar: Corette Hoekstra, secretaris Vacature................. ?

17 Afscheid Corette

18 Pauze Mogelijkheid tot indienen schriftelijke vragen

19 Inbraken in Opeinde Voorstel politie om WhatsApp-groep te maken voor Opeinde Gebruikers van Smart Phone, dienst is gratis Verzamelen 06-nummers Bij onraad kunnen gebruikers elkaar waarschuwen via telefoon Wie wil hierbij helpen?

20 Rondvraag

21 Afsluiting formele gedeelte Willem Tabak vertelt over het Sake Sietzes Reindersma-Fonds

22 Sluiting Dank voor uw komst en wel thuis Mogelijkheid tot napraten bij de bar Najaarsledenvergadering op 17 november 11 april ouderen-ledenvergadering, 15.30 h Mooi dat u er was en Oant sjen!!


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 7 april 2014. Agenda Opening en welkom Mededelingen Vaststellen Notulen ALV 2013 Jaarverslag 2013 Financieel verslag 2013 en."

Verwante presentaties


Ads door Google