De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Platform Informele Zorg 24-2-2016 Beleidskader MO 2016-2020.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Platform Informele Zorg 24-2-2016 Beleidskader MO 2016-2020."— Transcript van de presentatie:

1 Platform Informele Zorg 24-2-2016 Beleidskader MO 2016-2020

2 Wmo-update Verlaging eigen bijdrage Functie Begeleiding door aanpassing van de kostprijs: – Niveau 1: € 150,- (maximaal irt CAK-bijdrage); – Niveau 2: € 250,- (maximaal irt CAK-bijdrage); – Niveau 3: € 350,- (maximaal irt CAK-bijdrage). Verklaring Omtrent Gedrag niet voor PGB-ers binnen het sociale netwerk (= gekoppeld aan een toekenning op grond van de WMO- verordening).

3 Beleidskader MO 2016-2020 Flexibel beleidskader! Geen statisch document. Ambitie bestaat uit 3 sporen: – Ondersteuning van het zelf organiserend vermogen; – Basisondersteuning; – Aanvullende en intensieve ondersteuning. Leidende principes bij de invulling van die ambitie.

4 Leidende principes Inzet moet maatwerk zijn: uitgangspunt geen uniforme standaard oplossingen. Uitgaan van mogelijkheden niet van onmogelijkheden. Creativiteit en innovatie. Verbinding tussen formeel en informeel. Integrale benadering van maatschappelijke ondersteuning. Hoogwaardige professionals bij toegang en toeleiding.

5 De 3 sporen Ondersteuning van het zelforganiserend vermogen: – Burgerinitiatieven, informele dagopvang (in steunpunten en gemeenschapshuizen), sportverenigingen (subsidie- jaarprogramma), vrijwilligersorganisaties, dementievriendelijke gemeente. Basisondersteuning. – Maatwerkvoorzieningen (HbH, vervoer, rolstoel en begeleiding), cliëntondersteuning. Aanvullende en intensieve ondersteuning. – Beschermd wonen, kortdurend verblijf, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang.

6 Wat gaan we doen 2016-2020? (1) Ondersteuning van het zelforganiserend vermogen: – Aanpassing subsidiestelsel > doelgroepen; – Vrijwilligersondersteuner koppelen aan Zorgloket; – Toegankelijke algemene voorzieningen (heroriëntatie gemeenschapshuizen, Praktijkhuis); – Burgerinitiatieven blijvend stimuleren (Platform informele zorg); – Collectieve buurtvoorzieningen (uitbreiding buurtpreventie met sociale aandacht); – Toerusten van mantelzorgers (= speerpunt, zie verderop) en vrijwilligers; – Technologie en innovatie (Dementia-app).

7 Wat gaan we doen 2016-2020? (2) Basisondersteuning: – Toegang en toeleiding via Zorgloket Bladel (meer dan nu positioneren); – Ouderen (als prioritaire doelgroep); – Cliëntondersteuning (vanaf 2017); – Extra investeren in afstemming van formeel en informeel (transformatie van zorgaanbieders!) Aanvullende en intensieve ondersteuning: – Beschermd wonen, kortdurend verblijf, schuldhulpverlening, maatschappelijke opvang = in samenspraak met centrumgemeente + Kempengemeenten.

8 Mantelzorgondersteuning Inzet van mantelzorgondersteuner > als eerste aanspreekpunt aan de keukentafel en het vervolg (bij het Zorgloket); Mantelzorgcompliment (behoefte van de mantelzorger is leidend); Afstemming tussen professionele en informele zorg > integraal ondersteuningsplan; Informatievoorziening over mogelijkheden ter ontlasting (respijtzorg, cliëntondersteuning); Respijtzorg uitbreiden met nieuwe vormen.

9 Dementieambassadeurs Netwerk DVG Bladel wordt sinds kort versterkt door dementieambassadeurs. Zijn eerste aanspreekpunt binnen de kernen voor mensen die te maken hebben met dementie. Wijzen de weg naar informatie en advies. Zijn onafhankelijk en op de hoogte van professionele en vrijwillige zorg. Iedere kern kent één of meerdere dementieambassadeurs. Voor Hoogeloon is inmiddels een ambassadeur gevonden, wordt vervolgd.

10 Even voorstellen:


Download ppt "Platform Informele Zorg 24-2-2016 Beleidskader MO 2016-2020."

Verwante presentaties


Ads door Google