De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering Participatiewet in OG per 1-1-2015! door: Hans de Vroome, Beleidsadviseur W&I / projectleider Armoedepact gemeenten Veendam en Pekela.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering Participatiewet in OG per 1-1-2015! door: Hans de Vroome, Beleidsadviseur W&I / projectleider Armoedepact gemeenten Veendam en Pekela."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering Participatiewet in OG per 1-1-2015! door: Hans de Vroome, Beleidsadviseur W&I / projectleider Armoedepact gemeenten Veendam en Pekela

2 1854 1854 1912 1912 1965 1965 1996 1996 2004 2004 2015 2015

3 Resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst? Participatiewet Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen

4 Participatiewet Vanaf 1-1-2015: Grotere groep werkzoekenden die een beroep doet op ondersteuning naar werk Grotere groep werkzoekenden die een beroep doet op ondersteuning naar werk Nieuwe doelgroep (mensen met beperking) Nieuwe doelgroep (mensen met beperking) Invulling geven aan tegenprestatie Invulling geven aan tegenprestatie Verandering van regels over opleggen van sancties bij onvoldoende medewerking aan re-integratie Verandering van regels over opleggen van sancties bij onvoldoende medewerking aan re-integratie

5 De participatiewet Naar regulier werk Naar regulier werk Mensen met een beperking: naar loonwaarde Mensen met een beperking: naar loonwaarde In garantiebanen (landelijk 125.000 2025, 850 in 2025 in OG)In garantiebanen (landelijk 125.000 2025, 850 in 2025 in OG) In beschut werk (30.000 landelijk)In beschut werk (30.000 landelijk) Dus niet meer in de Wsw en deels nog in Wajong Dus niet meer in de Wsw en deels nog in Wajong Prioriteit Wsw-ers en Wajongers Prioriteit Wsw-ers en Wajongers

6 Waar hebben we het nu over? (geldt ook voor Bellingwedde) RegelingVeendamV %PekelaP %NederlandN % WAO 812 4,56% 474 5,71% 373.0003,39% WAZ 46 0,26% 28 0,34% 20.0000,18% Wajong 579 3,25% 276 3,32% 239.0002,17% WIA 366 2,05% 187 2,25% 186.0001,69% WW 910 5,10% 390 4,70% 438.0003,98% Bijstand 879 4,93% 460 5,54% 359.0003,26% WSW 460 2,58% 260 3,13% 90.0000,82% Totaal 4.05222,73%2.07524,98% 1.705.00015,50% Beroepsbev. 17.826 100,00% 8.305 100,00% 11.000.000100,00%

7 Participatiewet Voor iedereen dezelfde (regionale) instrumenten beschikbaar No risk polis No risk polis Beschut werk Beschut werk Loonwaardesystematiek Loonwaardesystematiek Detachering Detachering Stage Stage Proefplaatsing Proefplaatsing Werkplekaanpassing Werkplekaanpassing Vast contactpersoon voor werkgevers Vast contactpersoon voor werkgevers

8 Participatiewet De gemeente heeft de volgende instrumenten beschikbaar ParticipatieplaatsParticipatieplaats VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk Re-integratietrajectRe-integratietraject SollicitatietrainingSollicitatietraining Bemiddeling door uitzendbureauBemiddeling door uitzendbureau LoonkostensubsidieLoonkostensubsidie Individuele studietoeslagIndividuele studietoeslag InkomensvrijlatingInkomensvrijlating Ondersteuning leer-werktrajectenOndersteuning leer-werktrajecten

9 Sociaal deelfonds wsw Fictief budget Schatting op basis van aantallen t-1 Oude w-deel Verdeling op basis van aantal bijstand, bereikbare banen en laag opgeleiden Nieuwe doelgroepen Op basis van instroom wsw en wajong werkregeli ng Financiën participatiebudget € 7,8 miljoen (- € 0,3) € 67,6 miljoen (- € 4,0)

10 Wijzigingen bijstand (1) Bijstand moet activerender zijn om sociale zekerheid houdbaar en toegankelijk te houden. Daarvoor zijn maatregelen getroffen, nl: Samenvoeging alle regelingen voor mensen die het niet op eigen kracht redden (Wsw, Wajong en WWB) tot de Pw; Samenvoeging alle regelingen voor mensen die het niet op eigen kracht redden (Wsw, Wajong en WWB) tot de Pw; Uniformering van arbeidsverplichtingen en verzwaring maatregelenregime; Uniformering van arbeidsverplichtingen en verzwaring maatregelenregime;

11 Wijzigingen bijstand (1) Invoering kostendelersnorm; Invoering kostendelersnorm; Overheveling van toeslag alleenstaande ouders naar kindgebonden budget; Overheveling van toeslag alleenstaande ouders naar kindgebonden budget; Voorbeeld kb: Alleenst. ouder nu 70% WML + toeslag 20%, straks 70% WML en toeslag van Belastingdienst.

12 Wijzigingen bijstand (2) Voor mensen die het op eigen kracht niet redden is een aantal ondersteunde maatregelen getroffen: Verruiming van de individuele bijstand; Verruiming van de individuele bijstand; Verruiming mogelijkheden categoriale bijstand voor zorgverzekeringen (denk aan: CZM); Verruiming mogelijkheden categoriale bijstand voor zorgverzekeringen (denk aan: CZM); Meer budget voor armoedebeleid o.a. voorzieningen in natura, maar ook voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting (project “Samen Sterk”); Meer budget voor armoedebeleid o.a. voorzieningen in natura, maar ook voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting (project “Samen Sterk”); Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag. Langdurigheidstoeslag wordt individuele inkomenstoeslag.

13 Participatienota OG Gezamenlijke aanpak OG 7 Oost-Groninger gemeenten trekken samen op bij de in- en uitvoering van Pw. Alle raden hebben in november besluit genomen over gezamenlijke notitie Invoering Participatiewet en 9 onderliggende verordeningen /beleidsregels. Dit moet leiden tot een uniforme werkwijze en aanpak op de Trainings Diagnose Centra (TDC’s). Doel: succesvolle gezamenlijke uitvoering van de Pw.

14 Verordeningen Raad Individuele inkomenstoeslag en Maatschappelijke participatie Individuele inkomenstoeslag en Maatschappelijke participatie Individuele studietoeslag Individuele studietoeslag Tegenprestatie Tegenprestatie Re-integratie (loonkosten) Re-integratie (loonkosten) Afstemming Afstemming Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete Handhaving Handhaving Cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie En: beleidsregels verlagingen Vervallen: Toeslagenverordening

15 Invulling tegenprestatie Doel: Iedereen moet naar vermogen participeren in de samenleving! Geen re-integratieinstrument, maar maatschappelijke bijdrage Geen re-integratieinstrument, maar maatschappelijke bijdrage Geen verplichting, dus geen sanctie Geen verplichting, dus geen sanctie Mantelzorgers / vrijwilligers Mantelzorgers / vrijwilligers Maximaal 2 maanden, 10 tot 12 uur p.w., tenzij....... Maximaal 2 maanden, 10 tot 12 uur p.w., tenzij....... Geen verdringing Geen verdringing Recht op IS Recht op IS

16 Normen Met of zonder ten laste komende kinderen die niet met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft.

17 Kostendelersnorm Indien de belanghebbende met een of meer meerderjarige personen in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft: (40% + A x 30%) x B A A = totaal aantal meerderjarige personen dat in dezelfde woning zijn hoofdverblijf heeft B = rekennorm Echtparennorm Overgangsrecht: tot 1 juli 2015

18 Hoogte norm Bij iedere extra meerderjarige persoon in de woning neemt de totale bijstandsnorm met 30% toe. Om de hoogte van de norm te berekenen per lid van de huishouding dat recht heeft op bijstand, moet de totale norm worden gedeeld door het aantal leden van de huishouding. Dit leidt tot de volgende percentages per type huishouden. Huishoudtype Individuele norm Totale bijstandsnorm als allen bijstand ontvangen Eénpersoonshuishouden 70% 70% Tweepersoonshuishouden 50% 100% Driepersoonshuishouden 43,33% 130% Vierpersoonshuishouden 40% 160% Vijfpersoonshuishouden 38% 190% Stel een alleenstaande van 30 jaar woont samen met 3 personen van 35 jaar. De A-factor is 4. De B-factor bedraagt volgens het wetsvoorstel € 1.354,54. De norm voor de alleenstaande bedraagt: (40% + 4 x 30%) ------------------ x € 1.354,54 = € 541,82 4

19 Participatiesamenleving?

20  Inzet van eigen kracht en verantwoordelijkheid  Stimuleren zelfredzaamheid  Stimuleren gebruik algemene voorzieningen bij ontoereikende zelfredzaamheid  Vermindering gebruik ind. voorzieningen  Individuele voorziening alleen om zelfredzaamheid te bevorderen

21 De kanteling

22 Tips 1. Zorg voor gekantelde benadering 2. Bied maatwerk 3. Communiceer helder en duidelijk naar klant/burger. Spreek dezelfde taal. 4. Begeleid (eigen) medewerkers/ vrijwilligers goed 5. Ga wijkgericht werken (verder) ontwikkelen 6. Zorg voor goede afstemming met ketenpartners Armoedepact (integrale benadering) 7. Afspraken vastleggen in Mee(r)doen

23 Bedankt voor uw aandacht, nog vragen?


Download ppt "Invoering Participatiewet in OG per 1-1-2015! door: Hans de Vroome, Beleidsadviseur W&I / projectleider Armoedepact gemeenten Veendam en Pekela."

Verwante presentaties


Ads door Google