De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact 14 maart 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact 14 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact 14 maart 2014

2 Nationaal Techniekpact 2020 13 mei 2013: Overheid, bedrijfsleven, werknemers en onderwijsinstellingen hebben een Techniekpact gesloten om de aansluiting van het techniekonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.

3 Urgentie Techniekpact

4 Urgentie Techniekpact (2) Middelbaar beroepsonderwijs Hoger onderwijs 3.0 or more 2.0 tot 3.0 0.9 tot 2.0 0.0 tot 0.9 -0.6 tot 0.0 -1.1 tot-0.6 -2.4 tot-1.1 < 4.3 or more 2.3 tot 4.3 0.8 tot 2.3 0.0 tot 0.8 -1.5 tot 0.0 -3.1 tot-1.5 -5.5 tot-3.1 < -5.5

5 Wat is het Techniekpact? …….een DOE-pact! -Samenwerking over de volle breedte: onderwijs, bedrijfsleven en werknemers. -Verenigt ambities uit de bestaande plannen en initiatieven, maar wil die sneller en met meer daadkracht realiseren. -Implementatie in de regio en in sectoren. -22 landelijke en sectorale afspraken als randvoorwaarden Ambitie: jaarlijks 30.000 extra technici nodig om in de groeiende behoefte aan technisch personeel te voorzien.

6 Nationaal Techniekpact 2020 Drie actielijnen met als horizon 2020: 1.Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding. 2.Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan. 3.Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek, en mensen met een technische achtergrond die al langs de kant staan elders inzetten in de techniek.

7 Hoe? -Een gezamenlijk rijksbreed (EZ-OCW-SZW) initiatief samen met bedrijfsleven, sociale partners, onderwijs en de regio. -Een nationale ambassadeur en een nationale aanjager. -Implementatie in de regio, ondersteund onder andere via maatwerkarrangementen van landelijke programma’s -Alle regio’s hebben hun eigen “aanjager” voor hun implementatie. -Voor de coordinatie, bewaken van de samenhang en sturen op resultaten is er een landelijke regiegroep Techniekpact.

8 Eerste resultaten zichtbaar Over de hele linie nemen de inschrijvingen in de techniek en keuze voor een bètaprofiel neemt toe. En meer instroom van meiden in technische opleidingen……………………..

9 Bedrijfsleven ondersteunt het techniekonderwijs Kiezen voor techniek: Alle basisscholen besteden in 2020 aandacht aan wetenschap en techniek.

10 Publiekprivate samenwerking in mbo en hbo Leren in de techniek: in het voorjaar start het regionaal investeringsfonds voor publiekprivate samenwerking in het mbo. Steeds meer pps-en in mbo en hbo.

11 Topsectorbeurzen Leren in de techniek: 1.000 studiebeurzen voor techniekstudenten in het hoger onderwijs betaald door de topsectoren. En de eerste topsectorbeurzen zijn uitgereikt. De teller staat al op 438.

12 Werken in de techniek: werkzoekenden omscholen voor technische sector via onder andere de sectorplannen. SP Techniek Noord-Holland (4 regio’s: Groot Amsterdam, Zuid-Kennemerland, Noord-Holland Noord en Zaanstreek-waterland) Coordinatievestiging: Zaanstreek-Waterland Zwolle Twente SP Techniek Zuid-Limburg (1 regio: Zuid-Limburg) SP Techniek Zwolle SP Techniek Apeldoorn SP Techniek Twente (3 regio’s: IJssel-Vechtstreek, Stedendriehoek, Twente) Op dit moment geen gezamenlijke coördinatie, wel voornemens. SPT Amersfoort SPT Flevoland SP Techniek Drechtsteden/Rijnmond SP Techniek West-Brabant SP Techniek Eindhoven SP Techniek Nijmegen, is weer actief bezig SP Techniek Groningen SP Techniek Achterhoek = Actief = Passief/In ontwikkeling = Weg/Niet actief Servicepunten techniek

13 Uitvoering en implementatie vindt plaats in de regio en binnen de sectoren!

14 WWW..nl


Download ppt "Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact 14 maart 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google