De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking Barth Oeseburg Daniëlle Jansen Gezondheidswetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking Barth Oeseburg Daniëlle Jansen Gezondheidswetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking Barth Oeseburg Daniëlle Jansen Gezondheidswetenschappen Public Health Research

2 Vandaag 16-12-2010 1.Inleiding 2.Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking 3.Hoe is uw samenwerking met scholen in het speciaal onderwijs (specifiek: SBO, cluster 3 en 4)?

3 Vandaag 16-12-2010 1.Inleiding 2.Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking 3.Hoe is uw samenwerking met scholen in het speciaal onderwijs (specifiek: SBO, cluster 3 en 4)?

4 Relevantie JGZ rol 0-19 –Rol onduidelijk gedefinieerd indien het gaat bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben (regulier – VO /PrO en speciaal / REC’s) – aantal contactmoment en waarover gaat het dan? Langdurige zorg = Ketenzorg –…waarin gepositioneerd? CvB, ZAT? Deskundigheid JGZ breed; bio-psycho-sociaal model Waarom van belang????

5 Kinderrechten Rechten van kinderen in het bijzonder artikelen 23, 28, 29 (gezondheidszorg en onderwijs) Rechten van personen met een “handicap” in het bijzonder artikel 27 (arbeid) –Nog niet geratificeerd door NL!! Kern: –“Iedereen doet mee” –Praktijken moeten zo georganiseerd zijn dat participatie gerealiseerd wordt –Overheid moet praktijken faciliteren –Lukt dat????

6 Een voorbeeld

7 Stijging Wajong Met dank aan???:. Medische technologie. “Stempeltjes plakken” Geld LGF, productie hulpverleners (inclusief reizen farmaceutische industrie…?). Calculerende Gemeentes ….Wajong dump. Calculerende Scholen / docenten …Leerling dump en LGF

8 Stijging Wajong “ De-pamperen / mensen zijn zelf verantwoordelijk” (individuele autonomie discours…maar wie is volledig individueel autonoom?....en hoe zit het met de groep mensen met intellectuele beperking? Kosten rijzen de pan uit (economisch discours) ….gaan we binnenkort de ING, ABN/AMRO e.d. sluiten?? Sociaal en juridisch discours geeft andere blik Kansen ipv kosten “Sociale kwestie”: Groep kwetsbaren stijgt Zorg is versnipperd / ineffectief Rechten: VN comité van de Rechten van het Kind in 2009 in haar “Concluding Observations” kritisch is over de uitvoering van deze rechten in NL, met name indien het om jongeren met beperkingen gaat? http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/co/CRC-C-NLD-CO3.pdf

9 Vandaag 16-12-2010 1.Inleiding 2.Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking 3.Hoe is uw samenwerking met scholen in het speciaal onderwijs (specifiek: SBO, cluster 3 en 4)?

10 Welke problemen hebben adolescenten met intellectuele beperking Voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs scholen Regionale expertisecentra 1,2,3 Groningen en Drenthe Participatie 21 (88%) Vragenlijstonderzoek: Chronische aandoeningen: POLS (CBS) + Emotionele - en gedragsproblemen SDQ Participatie ouders: 1044 (48%) Participatie docent & huisarts (POLS+): 891 (85% toestemming ouders 767/891 (86%) docent 724/891 (81%) huisarts

11 Resultaten prevalentie chronische aandoening aantal en aard chronische aandoeningen Aantal chronische aandoeningenn% 039738.3 130529.4 216415.8 >217016.4 Aard van de chronische aandoening Somatisch24423.6 Mentaal22221.4 Somatisch en mentaal17316.7 Ernst van de intellectuele beperking hangt positief samen met aantal chronische aandoeningen op somatisch, mentaal en de combinatie hiervan.

12 Resultaten (top 8) prevalentie chronische aandoening adolescenten met ID vs. algemene populatie (%) = de kans is groot dat het gevonden verschil berust op toeval en niet daadwerkelijk aanwezig is (is niet statistisch significant)

13 Ouders-docenten Ouders rapporteren statistisch significant meer chronische aandoeningen bij hun kinderen dan de docenten bij de volgende aandoeningen(Totaal = 22 aandoeningen): Astma/COPDChronisch eczeem/psoriasis Chronische hoofdpijnKlachten nek/schouder/arm ADHDAutistische stoornis Dyslexie De overeenstemming tussen wat de ouder rapporteert over hun kind en de docent is relatief laag. Alleen bij: Aangeboren aandoeningen zenuwstelsel Chromosomale aandoeningen Aandoeningen beweginsapparaat PDD NOS Cohen’s kappa = >.60 (goede tot zeer goede overeenstemming)

14 Ouders - huisartsen Zie ouders - docenten Perceptie verschillen Thomas theorema: "If men define situations as real, they are real in their consequences." Wie heeft gelijk?????????

15 Combinatie Chronische aandoening Intellectuele beperking Adolescenten 10% 15-20% 35-40% ? Chronische aandoeningen en Emotionele – en Gedragsproblemen (E&G) hebben grote invloed op Participatie in de samenleving (school, werk en wonen) E&GproblemenE&Gproblemen Emotionele – en gedragsproblemen Wat is bekend

16 Somatisch, Mentaal, S&M Geen 1, 2, >2 aandoeningen Combinatie 17- 64% 17% 34-49-64% 30-49-54% E&GproblemenE&Gproblemen Ernst van de intellectuele beperking hangt positief samen met aanwezigheid E&G problemen Emotionele – en gedragsproblemen % dat boven de afkappunt van de SDQ totaal schaal scoort

17 Vandaag 16-12-2010 1.Inleiding 2.Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking 3.Hoe is uw samenwerking met scholen in het speciaal onderwijs (specifiek: SBO, cluster 3 en 4)?

18 Opdracht 1 Hoe is uw samenwerking met scholen in het speciaal onderwijs (specifiek: SBO, cluster 3 en 4)?

19

20 Toelichting Met wie werkt u of uw organisatie samen met scholen in het speciaal onderwijs (SBO, cluster 3 en 4) en hoe vaak? Positioneer de mensen/organisaties waarmee je samenwerkt binnen de cirkels vaak, regelmatig, af en toe. Welke omschrijving zou U toekennen aan de relatie met de andere mensen waarmee u/uw organisatie samenwerkt. Geef de relatie aan en omschrijf de aard hiervan. - Positieve relatie = Pos - Negatieve relatie = Neg - Neutrale relatie = Neu Welke redenen liggen ten grondslag aan de aard van de relatie? Wie mist u in het samenwerkinsgverband? Hoe zou u die kunnen betrekken?

21 Opdracht 2 Beargumenteer of (en zo ja, hoe) de JGZ het kennisprobleem van de leraren al dan niet zou kunnen verminderen.

22 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Chronische aandoeningen en emotionele en gedragsproblemen bij adolescenten met een intellectuele beperking Barth Oeseburg Daniëlle Jansen Gezondheidswetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google