De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A-3 DJI netwerk INK bijeenkomst 2012 pijler 2. 2 A-3 managementgesprek visie op doel, inhoud en ondersteuning Gesprek tussen 2 vertegenwoordigers van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A-3 DJI netwerk INK bijeenkomst 2012 pijler 2. 2 A-3 managementgesprek visie op doel, inhoud en ondersteuning Gesprek tussen 2 vertegenwoordigers van."— Transcript van de presentatie:

1 A-3 DJI netwerk INK bijeenkomst 2012 pijler 2

2 2 A-3 managementgesprek visie op doel, inhoud en ondersteuning Gesprek tussen 2 vertegenwoordigers van 2 managementlagen Een gesprek over het HOE en WAT van de ontwikkeling van een locatie Links rechts, samenhang, inpassen circulaires, toekomstgericht 3 fasen: voorbereiding, uitvoering-inhoud, verwerking Stijlkenmerken (waarderend, leren/reflecteren, inspireren, mobiliseren) Het gebruik van het A-3 als agenda, als focus en als schakeling (links en rechts) Vaste frequentie, standaard agenda, minimaal 1x per 2 maanden

3 3 A-3 overleg en zijn 3 W-dimensie: Wat heb je bereikt? Wat zeggen de PI over jouw lokale werkelijkheid? Welke manier heb je het bereikt? DJI is een uitvoeringsorganisatie. Dus resultaten zijn grotendeels voorgeschreven. INK is dus een manier om taal en besturing te vergemakkelijken tussen managementlagen Binnen gegeven DJI kaders en PI werk ik met lokale speerpunten. In het A-3 overleg kan ik ook “achter”de PI de ontwikkeling van locatie uitleggen en vragen om feedback of zelfs collega LD benutten. Organisatie Strategie, beleid en inrichting Managen van processen Resultaten € en PI Throughput Output Locatiespecifieke thema’s afhankelijk van rijpheid en taakvolwassenheid

4 4 A-3 methodiek De bestuurbaarheid van de organisatie wordt beïnvloed door twee krachten Leiderschap Planning & Control Sterkste kracht van buiten af Sterkste kracht van binnen uit

5 5 Wordt er onderscheid gemaakt in prestatie-indicatoren t.b.v.: Sturen Verantwoorden Toezicht Beheersen? Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de betrokken actoren transparant?

6 6 Visie op ondersteuning Ondersteuning richt zich allereerst op methodische uitvoering van gesprek Later kan op de interactie en communicatiepatronen feedback gegeven worden, t.b.v. verbetering managementrelatie Gebruik van een observatielijst Observaties aan het eind van het gesprek Gericht op diegene die daar de opdracht toe heeft gegeven 3 dimensies methodisch, interactie, indivueel en persoonlijke effectiviteit

7 7 Methodisch A-3 Interactie Individueel pers. effectiviteit Begeleiding, dimensies en dominante perspectieven

8 8 Valkuilen Methode niet rijp, maar wel naar interactie, individueel of persoonlijke effectiviteit Ingaan op behoefte van manager om langdurig onbehagen in managementrelatie tot thema te verheffen Ingaan op behoefte manager aan persoonlijke ontwikkeling (narcisme) Honoreren van behoefte begeleider om zinvol gevonden te worden

9 9 Belangrijke randvoorwaarden: bedrijfsbureau: voorbereiden, overall blik, beschikbaar maken MI, logistiek agenda en planning behoud intellectuele uitdaging – verantwoording nemen valkuil van PC gesprek alleen via de rechterkant collectief maandgesprek


Download ppt "A-3 DJI netwerk INK bijeenkomst 2012 pijler 2. 2 A-3 managementgesprek visie op doel, inhoud en ondersteuning Gesprek tussen 2 vertegenwoordigers van."

Verwante presentaties


Ads door Google