De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ASL 2 Een dynamisch framework

Verwante presentaties


Presentatie over: "ASL 2 Een dynamisch framework"— Transcript van de presentatie:

1 ASL 2 Een dynamisch framework
Frances van Haagen Principal Consultant - The Lifecycle Company ASL Review Board - ASL BiSL Foundation 2009

2 Twee cultuurshifts tegelijk
‘Beheer’ gericht We hebben alles al We kunnen beperkt veranderen Kijken naar komende 3 jaar Zoals we de rest managen Ik heb een concreet probleem Dit moet anders Als het zoveel kost, dan maar niet We doen het er maar even mee Over drie jaar gaan we/moet … Aanbodgestuurd Vraaggestuurd Alles is mogelijk X is de oplossing voor .. Als het systeem maar goed is, dan komt de rest vanzelf … Alles nieuw doen Perfecte oplossingen Blauwdrukken, architecturen, …. Groene weiden Ontwikkelingsgericht 2009

3 De hedendaagse wereld BIM Fin BIM Life BIM … BIM generiek CBIM IM 1
Gebruikersorganisatie 2 Gebruikers organisatie 1 BIM Fin BIM Life BIM BIM generiek CBIM IM 1 AM 3 AM i AM ASP 2 AM 4 AM 2 AM 1 Infra M 1 Pakket1 ASP 1 OO 1 Pakket 3 Pakket 2 2009

4 AM specialiseert zich Technologie Dienstverlening
Ervaring en expertise Technologie Markt of bedrijfsproces Dienstverlening Standaardcomponenten Platformen a la SAP Platformen a la Oracle Maatwerk Systeemintegratie Vernieuwing X Nacalculatie/detachering Projecten Beheer, onderhoud Business solutions Aard van het werk Taal, contacten en werk Sturing en bedrijfscultuur 2009

5 Wat moet ik als AM? Verwachte kernwaarden zijn onder meer:
luisteren en communiceren meedenken en meesturen deskundigheid bedrijfsproces deskundigheid IT beheersing/sturing/control 2009

6 Invulling kernwaarden
Flexibiliteit alom: proactief leveren en bewegen Tekortkomingen onderkennen en aanvullen Niet meer eenmalig structureren en daarna sturen, maar de belangrijke dingen sturen Continu herijken en aanpassen Integratie en aansluiting van processen 2009

7 Wat betekent dit voor ASL?
Extra processen, gericht op afstemming met (andere) leveranciers Bij sommige processen verandert de focus: van intern naar extern van reactief naar proactief Bij veel processen verandert er uiterlijk niet zo veel In het algemeen: meer nadruk op product en interface meer nadruk op samenwerking en aanpassingsvermogen 2009

8 Kwaliteits management Financieel management Leveranciers management
Cust- org strategy OCM Account & market definition Supplier definition ACM Service delivery definition ICT-strategy Cust. Envr strategy Applicatie life- cycle management Capabilities definition Technology definition Applicatie port- folio management Sturende processen Contract management Planning en control Kwaliteits management Financieel management Leveranciers management Verbindende processen Onderhoud & vernieuwing Impact analyse Realisatie Testen Ontwerp Implementatie Beheer Wijzigingen beheer Gebruiks- ondersteuning Operationele ICT-sturing Continuiteits- beheer Configuratie beheer Programmabeheer en -distributie 2009

9 Gebruiks- ondersteuning Operationele ICT-sturing
Beheer Inrichtingsfactoren één of meer klanten direct verantwoordelijk voor het opereren op de infrastuctuur of niet integrale verantwoordelijkheid voor het applicatielandschap of niet Incidentbeheer Capaciteits- beheer Continuïteits- Configuratie- Beschikbaar- heidsbeheer Aspecten Reactief en proactief Gebruiks- ondersteuning Operationele ICT-sturing Continuiteits- beheer Configuratie beheer Beschikbaarheidsbeheer en capaciteitsbeheer samen tot operationele ICT-sturing Incidentbeheer wordt gebruiksondersteuning (pro-actief, term incidenten vaak beperkt opgevat) Config: naamgevingsconventies weg. Gebruik & middelen, van buiten af & van binnen uit Configuratie-items en service-items Bedrijfszekerheid, beheersbaarheid, doelmatigheid ASL BiSL Foundation 2009 9

10 Onderhoud/ vernieuwing
Inrichtingsfactoren gebruikte ontwikkelmethode integratieverantwoordelijkheid of niet aanstuurbaarheid onderaannemers in termen van functionaliteit verantwoordelijkheid voor invulling en vormgeving soort product, soort organisatie Aspecten De minste veranderingen Ontwerp Functioneel en testontwerp Impactanalyse Applicatie, infrastructuur en gebruikers Realisatie Technisch ontwerp, systeem, unittest Implementatie Ondersteuning bij ingebruikname/inbeheername Testen Van programma t/m geheel in omgeving ASL BiSL Foundation 2009 10

11 Verbindende processen
Inrichtingsfactoren plaats in de keten beslissingsbevoegdheid behoefte aan formalisatie behoefte aan afstemming dynamiek, aantal iteraties verantwoordelijkheid voor productie-omgeving kenmerken van de change set / package compliance-eisen Aspecten Programma- beheer en distributie Wijzigingen Wijziging (nood of vernieuwingsproject) Release Behoefte aan afstemming / formalisatie en dynamiek hebben directe gevolgen voor inrichting van impactanalyse Wijzigingenbeheer is beter afgestemd met BiSL. Logistiek rond change set Distributieproces ASL BiSL Foundation 2009 11

12 Kwaliteits management
Sturende processen Inrichtingsfactoren onderliggende verwachtingen verantwoordelijkheden, zeggenschap afhankelijkheden contractpartijen rol in keten tijdlijnen (pakket)leverancier afhankelijkheden interne proces resultaatverantwoordelijkheid of niet gewenste leveringscondities factureringsstructuur positie leverancier Planning & control Kosten- management Kwaliteits- Service level Onderliggende verwachting is sterk gerelateerd aan persoon van de klant; bijv. kostenbewust versus prestigericht. Contractmanagement breder dan SLM. Financieel management: meer dan kosten, business case van klant EN AM. Leveranciersmanagement: nieuw met het oog op belang leveranciers voor realiseren dienstverlening Externe kwaliteit Kwaliteits management Leveranciers- management Contract management Planning en control Financieel Aspecten klant, beleving, afspraken menscapaciteit, tijdlijnen product, proces, organisatie, kwaliteitssysteem business case van klant en AM, kosten- en doorberekeningsstructuur ASL BiSL Foundation 2009 behoeften, afspraken 12

13 Applications Cycle Management
ICT portfolio management Lifecycle Customer Environment Strategy Customer Org. strategy ICT developm. Inrichtingsfactoren scope AM (organisatie, branche, ...) rol binnen samenwerking dynamiek beschikbare expertise zeggenschap Application portfolio management Lifecycle Customer Environment Strategy Customer Org’s strategy ICT developm. ontw. structuur en proces klantorganisatie strategie voor applicatielandschap ’de’ keten bestaat niet  onderhandelen rol en lifecycle van technologie ASL BiSL Foundation tekortkomingen, gewenste veranderingen 2009 13

14 Organization Cycle Management
Market definition Account Service delivery Technology Skills Inrichtingsfactoren interne structuur dynamiek betrokkenheid medewerkers (op alle niveaus) Supplier definition Account & market Service delivery Technology Skills waarom, wat, wie, wanneer, hoe? positie klanten, AM, concurrenten inrichting dienstverlening technologie voor dienstverlening (gewenste) kerncompetenties ASL BiSL Foundation 2009 14

15 Kortom... Het model verandert niet al te veel.
Echter: het model doet het ‘m ook niet: het gaat erom hoe je het gebruikt. De op te leveren diensten en producten (de interfaces) staan centraal en bepalen het succes. Hoe je het model implementeert is afhankelijk van de specifieke inrichtingsfactoren die voor jouw organisatie gelden. 2009

16 Tips & trucs Richt kwaliteitsmanagement altijd in, om te toetsen of het proces werkt NEN 3434 (norm voor applicatiemanagement) laat zien waar je bij applicatiemanagement over moet hebben nagedacht (niet HOE je het moet hebben ingericht) en geeft volwassenheidsniveaus Best practices leveren inspiratie over wat kan werken! site ASL BiSL Foundation 2009


Download ppt "ASL 2 Een dynamisch framework"

Verwante presentaties


Ads door Google