De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rapport commissie De Vries B&W-presentatie 27 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rapport commissie De Vries B&W-presentatie 27 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Rapport commissie De Vries B&W-presentatie 27 januari 2009

2 Opdracht aan de commissie Meer mensen met een beperking aan werk helpen Breder kijken dan de Wsw (ook andere regelingen betrekken) Budgettaire randvoorwaarde: het mag niet meer geld kosten

3 Hoofdpunten Verbreding doelgroep (van 150.000 naar 400.000) Eén instrument voor de hele doelgroep: eenzelfdewijze van ondersteuning Niet de afzonderlijke regelingen, maar mensen centraal Plicht tot werken (Wsw is nu vrijwillig) Werken naar vermogen/loon naar werken Huidige doelgroep behoudt haar rechten

4 Onderwerpen in het rapport Doelgroepafbakening Indicatie (voorstel: uniform systeem van loonwaardebepaling) Rechten/plichten Beloning Financiering Rol werkgevers

5 Doelgroep Iedereen die niet het WML kan verdienen (bovengrens) Ondergrens: tenminste 20% WML Maximum aan kosten begeleiding en ondersteuning € 17.500)

6 Beloning Tussen 91% en 110% WML (Uitkeringsgerechtigden) Bestaat uit drie componenten: a. Participatievergoeding (10%WML) b. Loon, te betalen door werkgever cf loonwaarde c. Uitkering (oorspronkelijke uitkering min 75% loonwaarde) Niet uitkeringsgerechtigden alleen a en b !!!

7 Financieringssystematiek Drie posten worden publiek gefinancierd: Participatievergoeding (beloning) Kosten voor begeleiding en ondersteuning Resterende uitkering (beloningscomponent) Participatievergoeding en kosten begeleiding en ondersteuning te financieren uit bespaarde uitkeringen en uit vrijval middelen W-deel en Wsw. Voorstel: fonds met objectieve verdeelmaatstaven

8 Rol werkgevers Rol werkgevers is groot want beweging “van binnen naar buiten” blijft de koers. Rol werkgevers in rapport echter niet uitgewerkt. Enige verwijzing is naar de gemeentelijke overheid die een beleid naar werkgevers zou kunnen ontwikkelen. Wel algemene opmerking dat rompslomp niet bij werkgevers moet komen Werkgevers vrijwaren van risico’s.

9 Verschuiving verantwoordelijkheid De uitkeringsverstrekkers dragen verantwoordelijkheid voor de uitvoering –Gemeente voor WWB en Nuggers –Werkbedrijf voor WW/WAO/WIA/Wajong Van huidige SW-doelgroep komt ca 60% van UWV/werkbedrijf. (Die groep viel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid na moment indicering. Dat wordt straks het werkbedrijf!!!!)

10 Rol SW-bedrijven Leer-werkbedrijf gericht op toeleiding naar arbeidsmarkt Begeleider van geplaatste medewerkers die begeleiding nodig hebben “Rompslompbeheerder” Uitvoerder loonwaardebepaling (??) Werkgever voor te detacheren personeel Voorzien in beschermde werkplekken Alles potentieel in concurrentie

11 Reacties Doel één aanpak onderkant arbeidsmarkt wordt door veel (niet alle) partijen onderschreven. Kritiek op ingewikkeldheid en niveau beloning Is loonwaardesysteem niet te zwaar middel voor doel. Werkgevers rol onderbelicht Verschuiving verantwoordelijkheid (gemeente-werkbedrijf) ter discussie

12 Stand van zaken Voorstel commissie is om niet meteen tot uitvoering over te gaan maar met pilots ervaring op te doen. Kabinetsstandpunt is uitgesteld tot begin maart Daarna bespreking met Kamer Er is discussie over vraag of pilots wettelijke basis nodig hebben. (indien ja kost dat tijd) Hoe gaat het verder ?????


Download ppt "Rapport commissie De Vries B&W-presentatie 27 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google