De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijkverkeersplan Wilhelminapark 2e bijeenkomst klankbordgroep 17 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijkverkeersplan Wilhelminapark 2e bijeenkomst klankbordgroep 17 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Wijkverkeersplan Wilhelminapark 2e bijeenkomst klankbordgroep 17 maart 2016

2 Agenda Opening Even voorstellen Verkeersmaatregelen centrumvisie (maart 2015) Aanvullende verkeersmaatregelen / fase 1 (maart 2016) Wijkverkeersplan (tot zomer 2016) Aanvullende verkeersmaatregelen / fase 2 Parkeerbeleid Inrichtingsvraagstukken Er is geen pauze voorzien…

3 Even voorstellen Vanuit de Gemeente Zeist: Wouter Das (projectmanager centrumvisie) Jan Vos (verkeerskundige) Jurgen van Oudbroekhuizen (stagiair) Wiandy Balster (projectleider) (verhinderd) Vanuit de BVW: de verkeerscommissie: Job Boot (gespreksleider voor vanavond) Rob van der Plas (wijkschout) Margreet Wagenaar (secretaris BVW) Wil van Basten (voorzitter BVW) Dirk Timan (wijkschout) (afwezig)

4 Verkeersmaatregelen centrumvisie (maart 2015) Op 3 maart 2015 heeft de gemeenteraad de centrumvisie vastgesteld, met als onderdeel daarvan een verkeerscirculatieplan. Vanaf oktober 2015 zijn we als BVW driewekelijks in verkeersdialogen in gesprek gegaan met de Gemeente over de verkeerseffecten en aanvullende verkeersmaatregelen om ongewenste neveneffecten (in onze wijk en omliggende woonwijken) tegen te gaan. Inmiddels waren er 8 overlegmomenten waarvan 2 met de wethouders Luca en Fluitman. 1 e klankbordoverleg op 16 november 2015

5 Verkeersmaatregelen centrumvisie (maart 2015)

6 Aanvullende verkeersmaatregelen (fase 1) (maart 2016) Het college heeft op 8 maart 2016 kennis genomen van de uitkomsten van de dialoog, aanvullende verkeersmaatregelen vastgesteld en het startsein gegeven voor de bijbehorende juridische procedures (verkeersbesluiten). De verkeersdialogen hebben geen informatie opgeleverd die aanleiding voor het college was het genomen raadsbesluit van 3 maart 2015 ter discussie te stellen. Het college gaat het raadsbesluit uitvoeren…

7 Aanvullende verkeersmaatregelen (fase 1) (maart 2016)

8

9 Aanvullende verkeersmaatregelen (fase 2) (zomer 2016) College heeft op 08-03 kennis genomen van effectieve verkeersmaatregelen om sluipverkeer door de wijk te voorkomen. Deze verkeersmaatregelen zijn uitgangspunt voor definitief pakket, maar de juridische procedures (verkeersbesluit) worden nog niet gestart. Dit doen we in 1 keer voor de hele wijk en bovendien moet ook nog de link gelegd worden met Lyceumkwartier. Dit doen we in een zogenaamd wijkverkeersplan, daarover later meer. Effecten zijn wel berekend…

10 Aanvullende verkeersmaatregelen (fase 2) (zomer 2016) 1.Eenrichtingsverkeer op de Stationslaan, tussen de Pauw van Wieldrechtlaan en de Slotlaan, richting de Slotlaan. 2.Eenrichtingsverkeer op de Bethanielaan omdraaien. 3.Eenrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan, richting de Stationslaan 4.Eenrichtingsverkeer op de Lyceumlaan, tussen de Fransen van de Puttelaan en de Boulevard, richting de Boulevard. 5.Eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, tussen de Boslaan en Aristoteleslaan, richting de Aristoteleslaan.

11 Aanvullende verkeersmaatregelen (fase 2) (zomer 2016)

12 Verkeerseffecten Fase 1 en 2 Etmaal- intensiteiten Referentie 2025

13 Verkeerseffecten Fase 1 en 2 Etmaal- intensiteiten Centrumvisie

14 Verkeerseffecten Fase 1 en 2 Etmaal- intensiteiten Centrumvisie + aanvullende maatregelen (fase 1 en 2) Alle woonstraten in de wijk blijven onder de 2500 mvt / etmaal, zoals gesteld in het GVVP

15 Effecten luchtkwaliteit Fase 1 en 2 StofJaargemiddel de grenswaarde 2015 Huidige situatie 2025 Referentie 2025 Centrumvisie + aanv. maatregelen Stikstofdioxide (μg/m3) 40,02214,2614,19 Fijnstof (μg/m3)40,022,3620,2820,25 Ultrafijnstof (μg/m3) 25,014,2212,3612,35 Elementair koolstof (μg/m3) Geen0,730,520,51 Geen overschrijdingen

16 Effecten geluid Fase 1 en 2 Bij 40% meer verkeer vindt een toename plaats in geluidbelasting van tenminste 1,5dB. Wet Geluidhinder stelt dat er bij een toename van 1,5dB of meer na 10 jaar (t.o.v. huidige situatie) een reconstructie van de weg moet plaatsvinden, behalve in 30 km/h zones.

17 Effecten geluid Fase 1 en 2

18 Aantal geluidgehinderden Referentie 2015 Referentie 2025 Centrumvisie 2025 Centrumvisie + aanv. Maatregelen 2025 Gehinderde personen 2698275227002638 Percentage gehinderden 16,0%16,3%16,0%15,6%

19 Wijkverkeersplan Onderdelen Definitief pakket aanvullende verkeersmaatregelen (fase 2) Parkeerbeleid Inrichtingsvraagstukken

20 Wijkverkeersplan Proces Wisselwerking met buurtvereniging (wie doet wat). Draagvlak peilen binnen het hele wijk. Moet voor zomer klaar zijn. Budget is beperkt (we gaan niet 10 maatregelenpakketten doorrekenen).

21 Wijkverkeersplan Aanvullende verkeersmaatregelen (fase 2) Criteria extra of aanpassing verkeersmaatregelen fase 2? Bij smalle wegen ook instellen eenrichtingsverkeer? Bij scholen circulatiemaatregelen treffen? Maximaal 2500 motorvoertuigen per etmaal in woonstraten. Aantal geluidgehinderden mag niet toenemen. Rond zomervakantie in procedure brengen (verkeersbesluit)

22 Wijkverkeersplan Parkeerbeleid Uit enquête blijkt geen draagvlak voor oprekken vergunningtijden tot 21 uur. College zal dit vermoedelijk ook niet veranderen (22 maart 2016). Mogelijke uitbreiding vergunningengebied? Vergunningenbeleid Alternatief voor gratis parkeren?

23 Wijkverkeersplan Inrichtingsvraagstukken Inventariseren knelpunten en oorzaken, zoals: - Te smalle stoepen (positie palen en lichtmasten, overhangend groen of gewoon te smal) - Foutparkeren - Wortelopdruk - …  Wel aandacht voor financiële dekking.

24


Download ppt "Wijkverkeersplan Wilhelminapark 2e bijeenkomst klankbordgroep 17 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google