De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomstig wonen in Diessen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomstig wonen in Diessen"— Transcript van de presentatie:

1 Toekomstig wonen in Diessen
WELKOM

2 Toekomstig wonen in Diessen
Het programma voor deze avond luidt als volgt: Welkom Even voorstellen, wie is wie achter de tafel / adviseur Korte inleiding. Wat ging er aan vooraf Korte uitleg voor de nieuwkomers: Bouwen in eigen beheer door BIEB Randvoorwaarden gemeente door Wethouder: de heer W. Lemmens Voorwaarden lidmaatschap Mogelijkheid tot het stellen van informatieve vragen Inschrijving Pauze

3 Toekomstig wonen in Diessen
2e deel van deze avond Uitsluitend voor de leden van de vereniging:“Toekomstig wonen in Diessen”.

4 Toekomstig wonen in Diessen
Bestuursverkiezing Toelichting statuten Acties komende tijd Rondvraag Sluiting

5 Toekomstig wonen in Diessen Wie is Wie
De heer Wim Lemmens. Wethouder van de gemeente Hilvarenbeek. De heer Hans Hulsbosch. Directeur woonstichting: “Stromenland” De heer Frits Pijnenburg. BIEB)

6 Toekomstig wonen in Diessen Wie is Wie
Het voorlopig bestuur van de vereniging i.o.: “Toekomstig wonen in Diessen”: Pum Donders (Voorzitter) Heden avond verhinderd. Rian Pallandt (secretaris) René Sevens (penningmeester) Willem van Puijenbroek André Fouchier Niels Kemps

7 Toekomstig wonen in Diessen Wie is Wie
Ralph Embrechts, voorzitter van het: Belangen Orgaan Diessen (BOD) Siem Zwaard (Afgevaardigde van het BOD in het voorlopig bestuur)

8 Toekomstig wonen in Diessen even vooraf…..
In onze publicaties hebben wij steeds benadrukt dat de vereniging in oprichting openstaat voor alle inwoners uit de gemeente Hilvarenbeek In onze contacten heeft wethouder Lemmens hier ook steeds op gehamerd Wij als bestuur hebben hier best wat moeite mee

9 Toekomstig wonen in Diessen even vooraf…..
Wij zijn namelijk van mening dat een dergelijk project alleen voor inwoners uit Diessen zou moeten zijn Het college van B. & W. vindt dit overigens ook. We laten u nu een citaat lezen wat wij overgenomen hebben uit het beleidsprogramma van B. & W

10 Toekomstig wonen in Diessen even vooraf…..
Bij het verwerven van woningen c.q. bouwgrond krijgen inwoners uit de eigen kern voorrang Dit geldt ook voor de inwoners van Diessen en Hilvarenbeek Voorwaarden is evenwichtig bouwen in alle kernen Bezien wordt of dit ook wordt doorgevoerd voor senioren

11 Toekomstig wonen in Diessen even vooraf…..
Waar nodig zal het toewijzingssysteem worden aangepast Nauwlettend wordt onderzocht en er op toegezien dat er door deze systematiek geen woningzoekende onterecht buiten de boot vallen Tot zover dit citaat!

12 Toekomstig wonen in Diessen even vooraf…..
Wij gaan ervan uit dat dit niet voor niets is opgeschreven Wij doen dan ook een dringend beroep op onze wethouder: “Maak waar wat de inwoners van Diessen in het vooruitzicht is gesteld. Wij gaan ervan uit dat de vereniging die wij vanavond op gaan richten, in eerste instantie alleen voor Diessenaren is bedoeld.

13 Toekomstig wonen in Diessen Wat ging er aan vooraf.
In 2006 Belangenorgaan Diessen houdt een enquête om de woonbehoeften in Diessen te inventariseren. Uit de enquête komt naar voren dat er in de kern Diessen een grote behoefte is voor o.a.:

14 Toekomstig wonen in Diessen Wat ging er aan vooraf.
Betaalbare starterswoningen Seniorenwoningen Enkele aangepaste woningen voor mensen met een handicap Kavels voor de vrije sector woningen Huurwoningen

15 Toekomstig wonen in Diessen Wat ging er aan vooraf.
Aan de hand van deze gegevens heeft het BOD een tweetal informatieavonden georganiseerd om de mogelijkheden te bekijken of men in Diessen ook een bouwproject op kan zetten zoals o.a. in Casteren, Hoogeloon Esbeek en inmiddels in vele gemeenten in Nederland.

16 Toekomstig wonen in Diessen Wat ging er aan vooraf.
Initiatief groep ontstaan onder zeer deskundige leiding van Frits Pijnenburg, oud wethouder van de gemeente Bladel. Gesprekken gevoerd met o.a.: Wethouder de heer Wim Lemmens Directeur van Stromenland Drs. Hans Hulsbosch Notaris Kos in Hilvarenbeek

17 Toekomstig wonen in Diessen Wat ging er aan vooraf.
De uitkomst van al deze gesprekken is: Zéér positief Alle medewerking wordt verleend om ook dit project in Diessen te doen slagen. Wat houdt het project ook weer in:

18 BOUWEN IN EIGEN BEHEER Het woord is namens BIEB aan: Frits Pijnenburg

19 Randvoorwaarden gemeente Hilvarenbeek
Wethouder: Wim Lemmens

20 Voorwaarden lidmaatschap
Ingeschreven staan bij de gemeente Hilvarenbeek voor een bouwkavel of koopwoning en of Ingeschreven staan voor een huurwoning bij Woonstichting Stromenland. Het lidmaatschapsgeld van € 25,-- contant voldaan te hebben.

21 Voorwaarden lidmaatschap
Aan uw inschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Paul van de Wouw van starters initiatief Hilvarenbeek wil nog even uw aandacht.

22 Toekomstig wonen in Diessen
Mogelijkheid tot het stellen van informatieve vragen

23 Toekomstig wonen in Diessen
Mogelijkheid tot inschrijven

24 Toekomstig wonen in Diessen Deel 2
Alleen voor leden


Download ppt "Toekomstig wonen in Diessen"

Verwante presentaties


Ads door Google