De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behoefteonderzoek senioren 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behoefteonderzoek senioren 2008"— Transcript van de presentatie:

1 Behoefteonderzoek senioren 2008
Ham Prof. Dr. D. Verté, N. De Witte & L. De Donder Vakgroep Sociale en Culturele Agogiek, Vrije Universiteit Brussel, 29 oktober 2008 Vrije Universiteit Brussel

2 Situering van het project
Vrije Universiteit Brussel

3 Behoefte inschatten bij senioren Aanzet geven tot seniorenbeleids-
Doelstelling Behoefte inschatten bij senioren Aanzet geven tot seniorenbeleids- plan Vrije Universiteit Brussel

4 Totaalpakket: Project Wetenschappelijk verantwoorde vragenlijst
Draaiboek Verwerkingssoftware Begeleiding en opleiding enquêteurs Vrije Universiteit Brussel

5 Enquêteurs = senioren Project Worden als gelijken beschouwd
Kunnen zich in de situatie van de respondent inleven Gerekruteerd via seniorenadviesraad Vrije Universiteit Brussel

6 Project Gemeente : Steekproeftrekking (proportioneel gestratificeerde steekproef) Kopieën vragenlijsten Administratie Inbrengen data via programma Vrije Universiteit Brussel

7 Resultaten Vrije Universiteit Brussel

8 senioren bevraagd (60+) Vrije Universiteit Brussel

9 Demografie: leeftijd Gemiddelde leeftijd: Vrije Universiteit Brussel

10 Demografie: Leeftijd Geslacht Geslacht: Vrije Universiteit Brussel

11 Burgerlijke staat: Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat
Vrije Universiteit Brussel

12 Aantal kinderen: Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen
Vrije Universiteit Brussel

13 Aantal kleinkinderen:
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Aantal kleinkinderen: Vrije Universiteit Brussel

14 Woonachtig in de gemeente:
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Woonachtig in gemeente Woonachtig in de gemeente: Vrije Universiteit Brussel

15 Netto maandinkomen gezin:
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Woonachtig in gemeente Inkomen Netto maandinkomen gezin: Vrije Universiteit Brussel

16 Komt u rond met uw inkomen?
Demografie: Leeftijd Geslacht Burg staat Kinderen Kleinkinderen Woonachtig in gemeente Inkomen Komt u rond met uw inkomen? Vrije Universiteit Brussel

17 Huisvesting Vrije Universiteit Brussel

18 Ouderdom woning: Huisvesting: Ouderdom woning
Vrije Universiteit Brussel

19 Eigendomstitel: Huisvesting: Ouderdom woning Eigenaar/ huurder
Vrije Universiteit Brussel

20 Woonvorm: Huisvesting: Ouderdom woning Woonvorm Eigenaar/ huurder
Vrije Universiteit Brussel

21 Tevredenheid woning: Schaalconstructie “onaangepastheid woning”
Huisvesting: Ouderdom woning Eigenaar/ huurder Woonvorm Tevredenheid Tevredenheid woning: Schaalconstructie “onaangepastheid woning” Vrije Universiteit Brussel

22 “Top 5” Onaangepastheid
Huisvesting: Ouderdom woning Eigenaar/ huurder Woonvorm Tevredenheid “Top 5” Onaangepastheid Vrije Universiteit Brussel

23 Wijk Vrije Universiteit Brussel

24 Wijk Situatie Vrije Universiteit Brussel

25 Wijk Situatie Meest Top 3 meest voorkomend Vrije Universiteit Brussel

26 Top 3 minst voorkomend Wijk Situatie Meest Minst
Vrije Universiteit Brussel

27 Te weinig aanwezig in buurt:
Wijk Situatie Meest Minst Voorzieningen Te weinig aanwezig in buurt: Vrije Universiteit Brussel

28 Hoe vaak komt u ‘s avonds op straat?
Wijk Situatie Meest Minst Voorzieningen ‘s Avonds op straat Hoe vaak komt u ‘s avonds op straat? Vrije Universiteit Brussel

29 Onveiligheidsgevoelens:
Schaal “onveiligheid” Vrije Universiteit Brussel

30 Onveiligheid vormt een probleem:
Vrije Universiteit Brussel

31 Eenzaamheidsgevoelens:
Schaal “eenzaamheid” Eenzaamheid Vrije Universiteit Brussel

32 Hulp Vrije Universiteit Brussel

33 Waarvoor heeft men hulp nodig?
Vrije Universiteit Brussel

34 Van wie ontvangt men hulp?
Waarvoor? Van wie? Van wie ontvangt men hulp? Top 3: Vrije Universiteit Brussel

35 Hoeveel uur per week ontvangt men hulp?
Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Hoeveel uur per week ontvangt men hulp? Vrije Universiteit Brussel

36 In welke mate is men tevreden van de ontvangen hulp?
Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? In welke mate is men tevreden van de ontvangen hulp? Top 3 hulp zeer tevreden: Vrije Universiteit Brussel

37 Er is wel een populatie die ontevreden
Hulp Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? Er is wel een populatie die ontevreden tot zeer ontevreden is over de hulp van Vrije Universiteit Brussel

38 Men is voornamelijk niet tevreden over:
Hulp Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? Niet tevreden! Men is voornamelijk niet tevreden over: Vrije Universiteit Brussel

39 Er is een populatie die…
Hulp Waarvoor? Van wie? Hoeveel? Tevreden? Niet tevreden! Er is een populatie die… Vrije Universiteit Brussel

40 Opvang (kleine kinderen)
Informele taken Hulp/opvang Hulp (aan zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, kennissen, buren) Opvang (kleine kinderen) Vrije Universiteit Brussel

41 Informele taken Hulp/opvang Vrijwilligers- werk
Vrije Universiteit Brussel

42 Zou u in de toekomst vrijwilligers- werk willen doen?
Informele taken Hulp/opvang Vrijwilligers- werk interesse Zou u in de toekomst vrijwilligers- werk willen doen? Vrije Universiteit Brussel

43 Dienstverlening Vrije Universiteit Brussel

44 In welke mate is men tevreden over de gemeentelijke dienstverlening?
Men is tevreden Vrije Universiteit Brussel

45 Waarover is men ontevreden?
Dienstverlening Tevreden Ontevreden Waarover is men ontevreden? Vrije Universiteit Brussel

46 Problemen die men heeft:
Vrije Universiteit Brussel

47 Verenigingen Lid Vrije Universiteit Brussel

48 Lidmaatschap van verenigingen
Vrije Universiteit Brussel

49 Ouderenver- enigingen Vrije Universiteit Brussel

50 Weet u dat er ouderenverenigingen bestaan in uw gemeente?
Kennen Weet u dat er ouderenverenigingen bestaan in uw gemeente? Vrije Universiteit Brussel

51 Lidmaatschap ouderenvereniging
enigingen Kennen Lid Lidmaatschap ouderenvereniging Vrije Universiteit Brussel

52 Willen de niet leden, lid worden?
Ouderenver- enigingen Kennen Lid Rekruteer- baarheid Willen de niet leden, lid worden? Vrije Universiteit Brussel

53 Activiteiten van senioren
Vrije Universiteit Brussel

54 Op naar een ouderenbeleidsplan
Vrije Universiteit Brussel


Download ppt "Behoefteonderzoek senioren 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google