De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april

2 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april

3 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss HET BEHOEFTEONDERZOEK  69 vragen over zeven thema’s 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad april

4 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

5 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april Demografische gegevens Oss: ruim inwoners 29,7% ouder dan 55 jaar Vrouwelijke senioren: 15,6% Mannelijke senioren: 14,2% Vier leeftijdklassen 603 ontvangen vragenlijsten Behoefteonderzoek: representatief 2,4% van alle senioren reageerde Kwetsbare ouderen Iets minder dan 6000 Ongeveer 25% van de senioren Meer inzicht is nodig

6 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1. Persoonsgegevens (samenstelling groep respondenten) Respondenten naar leeftijdklasse Merendeel woont samen of is gehuwd april

7 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1. Persoonsgegevens (opleiding) Kwart: hoogste opleiding middelbare school Vijfde: hoogste opleiding middelbaar beroepsonderwijs Rond een derde volgde hoger beroepsonderwijs of een universitaire studie april

8 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1. Persoonsgegevens (inkomen-1) 15% met een inkomen tot €1000 Helft met een inkomen van €1000 tot €2000 Derde met een inkomen van €2000 of meer Driekwart kan goed tot heel makkelijk rondkomen Kwart kan met moeite of in het geheel niet rondkomen april

9 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1. Persoonsgegevens (inkomen-2) Derde is zelf deskundig genoeg in financiële zaken Kwart stelt vragen over financiële zaken aan kinderen of familieleden Driekwart geeft aan te zullen bezuinigen – indien nodig – op: – vakanties en uitjes – kleding – cadeautjes – krant – auto april

10 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

11 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 2. Huisvesting Senioren zijn honkvast Meerderheid wil in huidige plaats blijven wonen Tweederde bezit een eigen woning Ruim driekwart beoordeelt de woning als geschikt Kwart wenst aanpassingen (meest genoemd): – gelijkvloers – rolstoeltoegankelijk – tuin onderhoudsvriendelijker – inbraak veilig Voorkeurswoning bij verhuizing: – seniorenwoning – appartement – seniorenwoning met hulpondersteuning Verder onderzoek is nodig naar aanpassingen en voorkeurswoning april

12 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

13 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 3. Contacten en beoordeling wijk of buurt (1) Sterke onderlinge band tussen inwoners Contact met dorp/wijk/buurtgenoten Betrokkenheid bij dorp/wijk/buurt Tevredenheid over sociale relaties Mogelijkheden anderen te ontmoeten Meerderheid tevreden met huidige woonomgeving april

14 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 3. Contacten en beoordeling wijk of buurt (2) Voorwaarden om zelfstandig te kunnen blijven wonen – Ook goede wijk of buurt voorzieningen Wat missen de senioren het meest: – Zichtbare politie – Goede trottoirs – Openbaar vervoer – Winkelvoorzieningen – Parkeermogelijkheden – Rustbanken – Veiligheid april

15 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

16 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 4. Mobiliteit en veiligheid Mobiliteit top-3: te voet, fiets, auto Helft voelt zich ‘s avonds in het donker veilig op straat Dorpsbewoners voelen zich veiliger dan inwoners van de stad Oss In de dorpen wordt de voordeur ‘s avonds ook vaker open gedaan Gemiddeld 8% heeft in de afgelopen vijf jaar met geweld of bedreiging te maken gehad april

17 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

18 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 5. Persoonlijke contacten en welbevinden (contacten) Familiebanden zijn sterk Tweederde heeft dagelijks tot enkele keren per week contact met kinderen of kleinkinderen Driekwart van alle respondenten voelt zich zelden tot nooit eenzaam Alleenstaanden voelen zich vaker eenzaam dan gehuwden of samenwonenden Ongeveer driekwart heeft geen behoefte aan meer sociale of vriendschappelijke relaties april

19 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 5. Persoonlijke contacten en welbevinden (welbevinden-1) Ruim driekwart beoordeelt eigen gezondheid als redelijk tot goed Driekwart slaapt nooit tot een enkele keer slecht Een derde is lichamelijk beperkt bij huishoudelijk werk en trappenlopen Bijna de helft heeft moeite met tillen, bukken en buigen Overgrote meerderheid is niet beperkt bij zichzelf wassen en aankleden Tweederde ondervindt geen beperking bij het dragen van boodschappen april

20 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 5. Persoonlijke contacten en welbevinden (welbevinden-2) Een kwart is minstens één keer gevallen in het afgelopen jaar Ruim een derde heeft hulp bij huishoudelijk schoonmaakwerk Familie en/of buren en kennissen voorzien hier voor de helft in De oudere senioren schakelen meer professionele hulp/thuiszorg in Tweederde voelt zich niet afhankelijk Driekwart mist geen hulp april

21 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

22 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 6. Maatschappelijke participatie Invloed op overheidsbeleid Een derde verleent hulp of zorg aan familie of bekenden Hulpverlening wordt niet als zwaar ervaren, net zo min als oppassen Tweederde heeft een abonnement op een dagblad De helft bezocht een museum, theater of bioscoop Driekwart gebruikt dagelijks of regelmatig een computer Lid van ouderenbond Vrijwilligerswerk Voor bijna een kwart is een bezoek aan museum, theater of bioscoop te duur april

23 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

24 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 7. Senioren en de Seniorenraad Driekwart heeft nooit contact gehad met de Seniorenraad Driekwart wil op de hoogte blijven van de activiteiten van de Seniorenraad april

25 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 1.Demografische en persoonsgegevens 2.Huisvesting 3.Contacten en beoordeling wijk of buurt 4.Mobiliteit en veiligheid 5.Persoonlijke contacten en welbevinden 6.Maatschappelijke participatie 7.Senioren en de Seniorenraad 8.Vervolg april

26 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss 8. Vervolg Uit het onderzoek zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die nadere verdieping behoeven en verdienen: -Kwetsbare ouderen -Financieel kwetsbare ouderen -Woonwensen van senioren -Verbeteren participatie van ouderen -Veiligheid -Mobiliteit senioren: goede trottoirs De Seniorenraad Oss zal het initiatief nemen of medewerking verlenen aan ieder onderzoek dat antwoord kan geven op deze vragen. april

27 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april

28 Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april


Download ppt "Behoefteonderzoek bij senioren in de gemeente Oss april 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google