De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch beleidsinstrument GIC-aanmelding Uden Van Big Data naar Big Information.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch beleidsinstrument GIC-aanmelding Uden Van Big Data naar Big Information."— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch beleidsinstrument GIC-aanmelding Uden Van Big Data naar Big Information

2 Doel van de tool Strategische sturing in Sociaal Domein met behulp van beeldmateriaal Essentie van de tool Gebruik van samengestelde data uit gemeentelijke en buiten gemeentelijke bronnen Geprojecteerd op kaarten

3 Wat is de innovatie? Beeld versus tekst Gebruik GEO-data Data wordt informatie geprojecteerd op Kaarten i.p.v. rapporten Kwaliteitsverbetering strategisch beleidsadvisering Anticiperen op ontwikkelingen d.m.v. visuele onderbouwing voor niet-ingewijden – Niveau college – Niveau raad – Niveau partners in het veld

4 Is het getest? Het is technisch mogelijk voor (buiten) gemeentelijke (open) data – Op meerdere wijze (afhankelijk van systeem waar gemeente mee werkt) – Zonder inhuur van externen In ontwikkeling: overige gewenste data Inhoudelijk werkt het ook – Beelden blijven hangen – Ook bij ‘leken’

5 Waarom nu? Vraagstuk speelt voor alle gemeenten, zeker na decentralisaties => beleidsvrijheid geeft ook beleidsverantwoordelijkheid Denkkracht vergroten => meeste gemeenten hebben geen eigen bureau voor Statistiek en Onderzoek Bekendheid effent toegang => vergroot kans op samenwerking met landelijke en provinciale partijen en verhoogt kans op kwalitatief goed product

6 Ontwikkeling van de ‘tool’ Ingrediënten bepalen en toetsen (via burgerparticipatie en netwerk); Samenwerking borgen tussen alle afdelingen Zoektocht naar correlatie-vragen en sturingsvariabelen: hoe meet je kwetsbaarheid d.m.v. samenwerking met StraatKUBUS (pilot VNG), flying trainees, andersbebrilden etc. Verkenning van kwaliteit en zoektocht naar aanvullende prognose tools (leerlingprognoses, KNVB-tool m.b.t. sport voorzieningen)

7 Start model Beeld van de wijk Bevolkings- samenstelling Algemene oordelen Participatie en zelfredzaamheid Inrichting woonomgeving Gezondheids- en (sociaal) veiligheidsklimaat Verkeer en mobiliteit milieuBedrijvigheid woningmarkt voorzieningen Openbare ruimte Inkomen & werk Ondersteuning en zorg Ontmoeting en welzijn Integratie en samenleven Leefstijl / wijkcultuur Via burgerparticipatie, Inge en Emil Via BRP-data, Annelies en Jeanette, en met hulp van Informatie manage- ment (Paul) en GEO (Marcel) Via Ruimte, Rob (verkeer), Cor (milieu), Gea (buitengebied) en Diana (veiligheid) Via Ruimte, Letty (EZ), Ingrid (Volkshuisvesting), Wim (openbaar groen) en Patrick (Infra) Via MD, Marja, Margreet, Lian, Liza etc. High impact crime

8 Hoever zijn we Bepaald is: 1.Hoe maak je op basis van samenstelling van wijken en buurten kwetsbaarheid inzichtelijk 2.Hoe maak je op basis van ondersteuningsdata draagkracht van wijken en buurten inzichtelijk 3.Wat willen we kunnen zien/meten/sturen m.b.t. veiligheid en gezondheid; 4.Welke informatie over de inrichting van de omgeving willen we kunnen zien Hoe kan de gewenste inzichtelijkheid gegenereerd worden uit data van CBS, DUO, Basisregistraties etc.? Pilotstarter

9 Inzicht 1 hoe is de wijk / gemeenschap opgebouwd

10 Hoeven: stabiele wijk

11 Melle: instabiele(re) wijk

12 Inzicht 2 welke ondersteuning wordt waar geleverd

13 Hoeven: 80-20% zelfredzaam

14 Melle: 65-35 % zelfredzaam

15 Inzicht 3 (nog in ontwikkeling) waar willen, kunnen e/o mogen we op sturen

16 Inzicht 4 waar kunnen, mogen e/o willen we op sturen

17 Wel bedrijvigheid Wel bedrijvigheid: Kantoren, werkplaatsen, banken

18 Geen voorzieningen Zoals -eerste levensbehoeften, -mogelijkheden voor ontmoeting -huisartsen

19 Ambitie Strategisch adviseren => problemen willen voorkomen Effect van sturing / alternatieven kunnen afwegen in ontwikkeling (met Logius / Geo-novum, TNO, CBS en KING/VNG) Trends en ontwikkelingen projecteren op de kaart d.m.v. techniek => voorbeelden

20 Voorbeelden Trends uit migratiecijfers en trends uit bijv. KNVB- prognose vertalen naar ‘what if’ Doel: ‘beladderen’ van bestemmingsplannen (tzt argumentatie omgevingswet) Voorbeelden: – wat is effect op maatschappelijk vastgoed bij realisatie Vinexwijk (waar lopen de scholen leeg een waar lopen de scholen over) – Wat is gebruik over 3 of 5 jaar van nieuw kunststof sportveld (want keuze over wel / niet aanleggen op basis van wel / niet versneld afschrijven)

21 Inzicht 2: Hoeven nu

22 Reactief: Hoeven, 10 jaar later Als we nu niets doen ……

23 Proactief: Hoeven, 10 jaar later Als we de kennis van nu inzetten voor strategische keuzes

24 http://depilotstarter.vng.nl


Download ppt "Strategisch beleidsinstrument GIC-aanmelding Uden Van Big Data naar Big Information."

Verwante presentaties


Ads door Google