De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kindcentrum [naam] Voor ieder kind van 0 tot 13 jaar!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kindcentrum [naam] Voor ieder kind van 0 tot 13 jaar!"— Transcript van de presentatie:

1 Kindcentrum [naam] Voor ieder kind van 0 tot 13 jaar!

2 Een kindcentrum: alles onder één dak 0 tot 4 jaar: kinderopvang 2,5 tot 4 jaar: peuterarrangement 4 tot 13 jaar: basisonderwijs 4 tot 13 jaar: buitenschoolse opvang

3 Doorgaande lijn Kinderopvang, peuterarrangement en basisschool realiseren samen een doorgaande lijn: een samenhangende en sluitende aanpak op het gebied van… Pedagogische doelen Methodieken en kerndoelen Zorg Ontspanning

4 Afstemming en aansturing We streven naar een team 0-13. We stemmen structureel af tijdens 0-13 overleg. We streven naar een zorgteam 0-13. Er is warme overdracht van voorschool naar school. Managers en directie maken afspraken over de taakverdeling.

5 Ouders We streven naar één ouderbeleid voor het gehele kindcentrum. Voorschool en school stemmen in elk geval hun beleid ten aanzien van ouders en ouderbetrokkenheid onderling af. De communicatie met ouders is helder, eenduidig en actueel. Er is één naam, één huisstijl, één website enzovoort.

6 De voordelen van een kindcentrum 0-13 voor het kind De overgang van voorschool naar school verloopt haast ongemerkt. Het kind wordt van jongs af aan beter gevolgd. Hierdoor kan de professional beter reageren op bijzonderheden en ontwikkelingskansen. Kinderen die extra zorg geven of nodig hebben, profiteren van een gemeenschappelijke aanpak.

7 De voordelen van een kindcentrum 0-13 voor de ouder Het gemak van ‘alles onder 1 dak’. Alle kinderen in het gezin kunnen in hetzelfde gebouw onderwijs volgen en opvang krijgen. Ouders merken de positieve effecten van de doorgaande lijn en zorg voor hun kind.

8 De voordelen van een kindcentrum 0-13 voor de professional Het is prettig en constructief om te werken volgens eenzelfde pedagogische aanpak en educatieve onderwijskundige lijn. Binnen het team 0-13 zijn alle kinderen bekend. Er ontstaat een completer beeld. Dit heeft met name voordelen voor de aanpak bij zorgkinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen van elkaar leren en elkaar versterken.

9 De voordelen van een kindcentrum 0-13 voor de locatie Een sterke uitstraling en positie in de wijk of buurt. Optimale doorstroom van kinderen. Gedeelde zorg brengt de behoeften van het kind beter in beeld en maakt de zorg beheersbaar.

10 Waar staan we nu? Kindcentrum [naam] bevindt zich in fase [1, 2, 3 of 4] van ontwikkeling: 1.We werken ieder apart. 2.We stemmen af, maar doen nog wel zelf. 3.We doen samen, maar zijn nog zelf verantwoordelijk. 4.We doen samen en zijn samen verantwoordelijk. [markeer wat van toepassing is] [voeg evt. de visualisatie toe uit de Stadsfoto KC 0-13]

11 Op naar fase [2, 3 of 4]! Een pedagogisch beleid; Een educatieve en onderwijskundige aanpak; Een zorgstructuur 0-13; Een overlegstructuur 0-13; Een kindcentrum jaarplan; Gedeeld management; Afstemming over rolverdeling en inzet van elkaars personeel, combinatiefuncties; Een uniforme uitstraling, logo, nieuwsbrief enzovoort. [formuleer hier de ambities van het kindcentrum voor de komende tijd]


Download ppt "Kindcentrum [naam] Voor ieder kind van 0 tot 13 jaar!"

Verwante presentaties


Ads door Google