De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst 3.  Welkom en vragen  Terugblik thema  Doelen  Verwerken van het huiswerk  Leerdoelen formuleren  Taxonomie van Bloom  Huiswerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst 3.  Welkom en vragen  Terugblik thema  Doelen  Verwerken van het huiswerk  Leerdoelen formuleren  Taxonomie van Bloom  Huiswerk."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst 3

2

3  Welkom en vragen  Terugblik thema  Doelen  Verwerken van het huiswerk  Leerdoelen formuleren  Taxonomie van Bloom  Huiswerk

4 1. Aan het einde van de les kun je zelfstandig een SMART-leerdoel formuleren bij jouw thema. 2. Aan het einde van de les kun je in eigen woorden de taxonomie van Bloom uitleggen. Video: http://www.youtube.com/watch?v=v0JuFHNp5PI&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=v0JuFHNp5PI&feature=related

5  niet gelezen? dan artikelen gaan lezen en bijbehorende vragen beantwoorden.  in drietallen, 30 min.: ◦ opdracht 1:  wat is bekend?  wat is nieuw?  wat wil je bewaren? ◦ opdracht 2:  neem alle vragen door, aan het eind kan ieder de inhoud van het artikel uitleggen

6 Toetsen Leerdoelen Opleidingsdoelen Leerbronnen en leeractiviteiten

7 1. Constructive alignment: duidelijke relatie tussen leerdoelen, leeractiviteiten en leeropbrengst. 2. Het leren van leerlingen centraal stellen (kennis, houding, vaardigheden). 3. Toetsbare leerdoelen formuleren. 4. De beginsituatie koppelen aan eerdere ervaringen en aan de belevingswereld van leerlingen ( aansluitend bij beroepsvoorbereiding en beroepenveld). 5. De rol van de docent tijdens de les. 6. Dat een les een onderdeel is van een groter geheel. 7. De leerdoelen en reflectie van de docent.

8  Lesgeven zonder lesvoorbereiding leidt tot leerdoelloos onderwijs.  Lesvoorbereidingen dwingen je om na te denken over leerling- en docentactiviteiten.  Lesvoorbereidingen zorgen ervoor dat je nagedacht hebt over constructive alignment : leerdoelen, leeractiviteiten, leeropbrengst, lesfasen, tijdsplanning, leermiddelen enz.  Lesvoorbereidingen stellen je in staat om meerdere lessen aan elkaar te koppelen.  Lesvoorbereidingen bieden een houvast tijdens de uitvoering.

9 Om: -de relatie tussen leerdoelen, leeractiviteiten en leeropbrengst zichtbaar te maken -de relatie met eindtermen, kerndoelen of competenties zichtbaar te maken -het leren van leerlingen centraal te stellen

10 Leerdoelen (op cognitief beheersingsniveau) Leeractiviteiten ( werkvormen/opdrachten) Uitvoering Leeropbrengst / toetsing

11 Een leerdoel: -is gekoppeld aan eindtermen, kerndoelen/werkprocessen en competenties. -bevat een specifiek en concreet inhoudscomponent. -bevat een (waarneembaar) gedragscomponent. Het gedrag is beschreven in een werkwoord ; tevens is een beheersingsniveau beschreven. -bevat (soms) een conditiecomponent. Onder welke omstandigheden moet het waarneembare gedrag vertoond worden? ( tijd, aantal, omstandigheid) -moet toetsbaar zijn.

12 Bron: http://www.google.com/imgres?q=taxonomie+van+bloom&um=1&hl=pcm&sa=N&tbm=isch&tbnid=sFpbL_P_OOQhbM:&imgrefurl=http://oponoa- programmeertalen.wikispaces.com/Taxonomie%2Bvan%2BBloom&docid=G-dGnmKSaa1XRM&imgurl=http://oponoa- programmeertalen.wikispaces.com/file/view/Bloom.jpg/135724401/Bloom.jpg&w=645&h=653&ei=7rNMUMfiI- WX1AWe54HYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=976&vpy=530&dur=1588&hovh=226&hovw=223&tx=153&ty=178&sig=114086923939765479476&page=1&tbnh=154&tbnw=168&start=0&ndsp=29&ved=1t:42 9,r:26,s:0,i:151&biw=1688&bih=849

13  Remember (onthouden) ◦ reproduceren / opschrijven / onthouden  Understand (begrijpen) ◦ invullen / verklaren / vergelijken / classificeren / samenvatten  Apply (toepassen) ◦ doen / uitvoeren / aanvullen / invoeren / maken / uitrekenen  Analyze (analyseren) ◦ onderscheiden / organiseren / toeschrijven / aantonen / samenhang beschrijven / indelen  Evaluate (evalueren) ◦ bekritiseren / testen / beoordelen / bijstellen / beoordelen gebaseerd op criteria  Create (creëren) ◦ herschikken / plannen / ontwerpen / produceren / zoeken naar oplossingen

14 Bron: http://www.sanderschenk.nl/2011/taxonomie-van-bloom-een-mooie-weergave

15  Specifiek  Meetbaar  Acceptabel  Realistisch  Tijdsgebonden

16  Individueel: ◦ neem jouw onderwerp voor VAD in gedachten ◦ formuleer 3 doelen die de leerlingen in de les moeten bereiken  Het thema dat ik wil gebruiken:  Een bijpassend ruime kerntaak/werkproces/ competentie is:  Wat ik eigenlijk met leerlingen wil bereiken is:  Ik ben tevreden als (bijv. leerlingen … kunnen / kennen / willen):  Daarom ga ik met leerlingen aan het einde van de les een volgende soort oefening doen:  En dat betekent dat ik van leerlingen het volgende gedrag wil zien:  Mijn specifieke en meetbare leerdoel luidt daarom: ◦ deel deze 3 doelen in, in de taxonomie van Bloom  In tweetallen: ◦ leg aan je buur de doelen en jouw indeling van deze doelen uit.

17  Zijn de doelen bereikt? ◦ SMART leerdoel formuleren ◦ Taxonomie van Bloom uitleggen

18  zie Wiki


Download ppt "Bijeenkomst 3.  Welkom en vragen  Terugblik thema  Doelen  Verwerken van het huiswerk  Leerdoelen formuleren  Taxonomie van Bloom  Huiswerk."

Verwante presentaties


Ads door Google