De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Maatwerk op alle niveaus Platform VVVO 17 september 2015 Opbrengstgericht maatwerk Vakspecifiek verrijken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Maatwerk op alle niveaus Platform VVVO 17 september 2015 Opbrengstgericht maatwerk Vakspecifiek verrijken."— Transcript van de presentatie:

1 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Maatwerk op alle niveaus Platform VVVO 17 september 2015 Opbrengstgericht maatwerk Vakspecifiek verrijken Hogere denkvaardigheden

2 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Opbrengstgericht Maatwerk http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/

3 Werkwijze Opbrengstgericht Maatwerk – doelen stellen – maatwerk bieden – meten

4 Wat vraagt opbrengstgericht werken Een cultuuromslag (?): – Stellen van lesdoelen; – Analyseren van leerlinggegevens; – Op maat lesgeven en toetsen. Maar ook: – Samen optrekken (schoolleiding en docenten) – Kleine stappen ('groot denken, klein beginnen') – Discipline – Evaluatie en reflectie – Goed leerlingvolgsysteem

5 Doelen stellen Waarom doelen vaststellen? Hoe stel ik doelen vast? Hulpmiddelen? – Website Leerplan in beeld http://leerplaninbeeld.slo.nl http://leerplaninbeeld.slo.nl http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/vaardigheden/doelen/

6 Maatwerk bieden Waarom Maatwerk bieden? Hoe bied ik maatwerk – Intensiverende route – Basisroute – Verrijkende route http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/vaardigheden/maatwerk/

7 Drie routes -de basisroute -leerlingen die het basisaanbod goed kunnen volgen -de intensiverende route -leerlingen die extra instructie of oefening nodig hebben -de verrijkende route -leerlingen met behoefte aan verbreding, zowel verdieping als verrijking

8 Meten Waarom meten? Wanneer meten? Wat meten? Hoe meten? http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/vaardigheden/meten/

9 Website Opbrengstgericht maatwerk http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/http://opbrengstgerichtmaatwerk.slo.nl/: lesvoorbeelden en handreikingen voor verschillende vakken voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs binnen de kaders van kerndoelen en eindtermen

10 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Vakspecifiek verrijken http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo- vwo/vakspecifiek-verrijken

11 Waarom Vakspecifiek verrijken? Recht doen aan individuele verschillen; Bieden van uitdagend en betekenisvol onderwijs, aansluitend bij interesses; Aanspreken van hogere denkvaardigheden; Helpt bij het invullen van opbrengstgericht maatwerk.

12 Vakspecifiek verrijken: voor welke groep leerlingen? grote diversiteit op elk niveau, zoals: – goed presterende (bovengemiddelde) leerlingen – slimme, intelligente leerlingen – (hoog)begaafde leerlingen

13 Werkwijze Vakspecifiek verrijken Bepalen passende inzet verrijkingsopdrachten, in samenspraak met de leerling; Zoeken, aanpassen en/of ontwerpen van verrijkingsmateriaal volgens specifieke vakcriteria; Uittesten en verbeteren op basis van praktijkervaringen.

14 Website Vakspecifiek verrijken http://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo- vwo/vakspecifiek-verrijkenhttp://talentstimuleren.nl/onderwijs/havo- vwo/vakspecifiek-verrijken: vakspecifieke criteria voor verrijkingsopdrachten screeningslijst om materiaal te beoordelen en/of te ontwikkelen voorbeelden van verrijkingsopdrachten per vak en per criterium

15 SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Hogere denkvaardigheden http://hogeredenkvaardigheden.slo.nl/

16 Waarom Hogere denkvaardigheden? kritisch leren denken creatief zijn problemen leren oplossen talentontwikkeling eisen 21e eeuw

17 Hogere denkvaardigheden Ontwikkelen van opdrachten aan de hand van de (gereviseerde) taxonomie Bloom: lagere en hogere denkvaardigheden lagere denkvaardigheden beroep op aangeleerd gedrag of reproductief denken hogere denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren, verbinden van bestaande en nieuwe informatie

18 Hogere denkvaardigheden is bedoeld voor alle leerlingen hogere denkvaardigheden is niet alleen voor hoogbegaafde of talentvolle leerlingen op elk niveau is ontwikkeling creatief, kritisch of analytisch denken nodig

19 Website Hogere denkvaardigheden http://hogeredenkvaardigheden.slo.nl/ voorbeeldopdrachten en handreiking voor zoeken, bewerken of maken van opdrachten voor verschillende vakken voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs voor alle niveaus


Download ppt "SLO ● nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Maatwerk op alle niveaus Platform VVVO 17 september 2015 Opbrengstgericht maatwerk Vakspecifiek verrijken."

Verwante presentaties


Ads door Google