De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het grootste deel van de ijsberg zit nog onder water Ing. Ad van Wensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het grootste deel van de ijsberg zit nog onder water Ing. Ad van Wensen."— Transcript van de presentatie:

1 Het grootste deel van de ijsberg zit nog onder water Ing. Ad van Wensen

2 Totaal onderzocht:3.376 woningen*) daarvan: Fundering niet bereikt: 22 woningen Onvoldoende toestemming: 82 woningen Goed bevonden: 2.145 woningen*) Hersteladvies:1.127 woningen Hersteld: 676 woningen Zijn er inmiddels meer! Nog te herstellen 451 woningen 20-3-2013VBWT Regiobijeenkomsten2

3 6 gemeentes vanaf 1998 actief ( geweest), w.o. Dordrecht Aanpak Dordrecht is voorbeeld voor elders Veel kennis en ervaring opgedaan Kostbare operatie Initiatief Belangenvereniging lokaal (BVFP) Van daaruit landelijke initiatieven, Platform (PFPN) Basis voor het KCAF: landelijk kennis centrum Discussie landelijk is niet meer of er funderingsproblemen zijn, maar: hoe gaan we het aanpakken… 20-3-2013VBWT Regiobijeenkomsten3

4 Restant 1 e fase: 451 woningen Nog te onderzoeken panden Enkele panden slecht uitgevoerd 1 e fase Protocol-eisen onderzoek nu strenger dan in 1998 Panden op staal met verzakkingen Panden met advies grondwatermaatregel 20-3-2013VBWT Regiobijeenkomsten4

5 Diverse bouwblokken zijn goed bevonden met de aantekening dat de gemeente van plan was om grondwaterherstel te realiseren. Grondwaterherstel door de gemeente is echter nooit uitgevoerd

6 Een aantal woningen binnen het aandachtsgebied funderingen zijn niet aangewezen voor onderzoek en ook niet onderzocht Aanwijzing was willekeurig en medewerking vrijwillig Woningen met houten palen gebouwd tussen 1945 en 1970 zijn niet in het onderzoek betrokken Woningen van verhuurders en corporaties Openbare gebouwen en bedrijfspanden zijn niet onderzocht

7 Houten palen zijn tot plusminus 1970 gebruikt Tot 1965 in berekeningen geen rekening gehouden met negatieve kleef Grenen houten palen zijn tot plusminus 1965 gebruikt Bron Onderzoekscentrum Drechtsteden 2013 aantal woningen in Dordrecht 51.497 1974 aantal woningen in Dordrecht 17.988 1945 aantal woningen in Dordrecht 11.923 20-3-2013VBWT Regiobijeenkomsten7

8 Kanttekeningen: Het gehanteerde protocol in Dordrecht is van 1998 en is meerdere keren bijgesteld. Voorbeeld: Een droogstand van 10 cm werd geaccepteerd omdat men van mening was dat er sprake zou zijn van capillaire werking. Nu is een volledige grondwaterdekking vereist. Dit betekent dat een deel van deze woningen op basis van dezelfde informatie nu afgekeurd zouden worden.

9

10 Vloeren in 1930 op gelijke hoogte Nu een verschil van 111 cm

11 21 januari 2014Gemeenteraad Dordrecht

12 Plusminus 750.000 woningen met houten palen Plusminus 300.000 woningen op staal (niet onderheid) in veen- en kleigebieden Schade volgens rapport Deltares 2012 In 2012 €5 miljard Op termijn maximaal € 40 miljard Sociale schade kan oplopen tot xx miljard euro Niet grondwatergerelateerde schade : onbekend 21 januari 2014Gemeenteraad Dordrecht12

13 Geen enkele gemeente kan het zelf alleen oppakken Bundelen kennis en ervaring Inzet KCAF als motor landelijk Verplichte funderingsparagraaf in koopcontracten Manifest Klimaatbestendige Stad ( vanuit Deltaprogramma) Actueel: financieringsproblemen oplossen Omvang problematiek en urgentie in kaart brengen 20-3-2013VBWT Regiobijeenkomsten13

14 Veel funderingsherstelprojecten lopen vast op de huidige regelgeving van financiering ( AFM regels) Minister Blok heeft in de Tweede Kamer aangegeven met het KCAF in gesprek te gaan over mogelijk creatieve oplossingen Inmiddels ambtelijk overleg Ministerie BZK en 27 januari overleg met Minister Blok.

15 Bij de Gemeenten staat dat zij: Zich zoveel mogelijk inspannen om structurele problemen als gevolg van een voor de gebruiksfunctie, waaronder funderingen, nadelige grondwaterstand in openbaar bebouwd gebied te voorkomen of te beperken;

16 Opzetten van Landelijk funderingsfonds Opzetten van Landelijk funderingsloket Kennis verzamelen en - overdragen 2 wegen aanpak: - Aanpak korte termijn funderingsherstel - Aanpak preventie maatregelen ( alleen voor een deel van de voorraad): grondwaterbeleid Wet- en regelgeving waaronder Waterwet, Bouwbesluit en Leidraad riolering. KCAF = funderingsloket

17 Doorstartnotitie funderings- en grondwaterherstel, onderschrijven Manifest Klimaatbestendige stad. Inventarisatie bouwbokken met risico en hoogste funderingshout t.o.v NAP Waar mogelijk funderingsproblemen voorkomen door goed grondwaterbeheer (in relatie tot rioleringsvernieuwing) Pragmatische aanpak funderingsherstel, aansluiting bij landelijke aanpak, Samenwerking met KCAF KCAF = funderingsloket ◦ Jaarlijkse bijdrage aan KCAF gemeente Dordrecht? 21 januari 2014Gemeenteraad Dordrecht17

18 21 januari 2014Gemeenteraad Dordrecht18


Download ppt "Het grootste deel van de ijsberg zit nog onder water Ing. Ad van Wensen."

Verwante presentaties


Ads door Google