De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30-5-2007 Ruimtelijke ordening en buisleidingen Kennistafel 30 mei 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30-5-2007 Ruimtelijke ordening en buisleidingen Kennistafel 30 mei 2007."— Transcript van de presentatie:

1 30-5-2007 Ruimtelijke ordening en buisleidingen Kennistafel 30 mei 2007

2 30-5-2007 2 Inhoud presentatie - VROM-Inspectie in buisleidingen - project buisleidingen 2006 - vervolg in 2007 voor de VI en anderen

3 30-5-2007 3 Enthoven: Analyse Gebrekkige doorwerking in RO Onvoldoende bekendheid kerninfo Onvoldoende borging EV (knelpunten/incidenten) Gebrekkige kennis buisleidingen bij overheden

4 30-5-2007 4 VROM Inspectie en buisleidingen Verkennen van de eigen rol Inzicht in de buisleidingensector Opstellen van toezichtmethodiek interimperiode Oplossen/voorkomen van knelpuntsituaties

5 30-5-2007 5 Project bestemmingsplannen Doel Opzet 3 Hoofdvragen Resultaten

6 30-5-2007 6 Doel van het project INZICHT

7 30-5-2007 7 Opzet Afstemming met Gasunie/NAM Selectie 14 gemeenten (leidingen, schouw, RO-advisering) in Noord NL. Interviews Gericht op kritische factoren om te leren

8 30-5-2007 8 3 Hoofdvragen 1.Hoe is het gesteld met de kennis van de gemeenten op het gebied van buisleidingen? 2.Zijn buisleidingen binnen de gemeente op enigerlei wijze vastgelegd? 3.Wat is de rol van buisleidingen binnen de gemeentelijke ruimtelijke ordening?

9 30-5-2007 9 Resultaat vraag 1; kennis -circulaire weinig concreet herleidbaar toegepast -kennis over buisleidingen binnen gemeenten niet geborgd, geen garantie voor actuele en volledige informatiepositie -gemeente is voor informatie over de ligging van de buisleiding erg afhankelijk van leidingeigenaar

10 30-5-2007 10 Digitaal

11 30-5-2007 11 In het veld…..op de kaart?

12 30-5-2007 12 Resultaat vraag 2; vastgelegd -Bestemmingsplannen in driekwart van de gevallen niet actueel -In alle gemeenten zijn (delen van) buisleidingen opgenomen, maar geen gemeente heeft alle leidingen in plan -De wijze van vastleggen is divers -Overzichtskaarten van alle leidingen zijn soms aanwezig.

13 30-5-2007 13 Gebied met gasleiding in rood (GIS)

14 30-5-2007 14 Zelfde gebied Bestemmingsplankaart zonder leidingen

15 30-5-2007 15 Resultaat vraag 3; rol -Reactieve opstelling, bij nieuw bestemmingsplan of vrijstelling wordt aandacht besteed aan buisleidingen -In plannen geen aandacht voor toetsingsafstand, maken gebruik van Gasunie voorschriften (zakelijkrecht zone, aanlegverg.) -Risico’s voor bouwen bij leidingen als in bestemmingsplan de buisleidingen niet zijn opgenomen

16 30-5-2007 16 Zoals nieuwe leiding Grijpskerk-Wieringermeer

17 30-5-2007 17 Of bij dit

18 30-5-2007 18 RO en de buisleidingen Wat zou de de RO-ambitie moeten zijn?

19 30-5-2007 19 Voor de VI: Niet wachten achter het hek

20 30-5-2007 20 RO in 2007; wat? Na verkennen komt het verdiepen. Door structurele inzet in de toetsing van de ruimtelijke plannen Doel: gemeenten wijzen op verantwoordelijkheid, buisleidingen op de kaart krijgen, inzicht in de problematiek.

21 30-5-2007 21 RO in 2007; het tweede wat. Projectgerichte aanpak Knelpunten of aandachtgebieden als hefboom om bij gemeenten de buisleidingen weer onder de aandacht te krijgen. Inhaken op verantwoordelijkheid, informatie en reactieve aanpak van gemeenten.

22 30-5-2007 22 RO in 2007; en hoe dan? 1.Via concreet aangrijpingspunt of casuïstiek bij gemeenten de buisleidingen weer onder de aandacht krijgen en de aanpassing van de bestemmingsplannen stimuleren. 2.Gemeenten helpen bij het oplossen en voorkomen van nieuwe knelpunten, ook op basis van de nieuwe afstanden. 3. In het kader van de nieuwe AMvB, de gemeenten faciliteren.

23 30-5-2007 23 Voor de gemeenten: 1.Hoe te komen tot een dekkend bestemmingsplanbestand? En wat betekent dat voor de komende tijd (versnelde actualisatie, AMvB, nWRO)? 2.Hebben gemeenten behoefte aan standaardisatie? 3.Zorgen de knelpunten straks voor verenging of juist verbreding? 4.Hoe worden de risicoreducerende maatregelen vastgelegd? 5.Bij aanlegvergunningen heeft gemeente een toezichttaak, zit ze daarop te wachten?

24 30-5-2007 24 Met als doel: de leidingen op de kaart krijgen en veiligheid te borgen


Download ppt "30-5-2007 Ruimtelijke ordening en buisleidingen Kennistafel 30 mei 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google