De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Congres 2009 Zorgbelang Nederland Nieuwe wetgeving en Positie Informatie en Klachtenopvang (workshop 4) drs. M. (Marga) J.M. Timmers SOKG expertisecentrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Congres 2009 Zorgbelang Nederland Nieuwe wetgeving en Positie Informatie en Klachtenopvang (workshop 4) drs. M. (Marga) J.M. Timmers SOKG expertisecentrum."— Transcript van de presentatie:

1 Congres 2009 Zorgbelang Nederland Nieuwe wetgeving en Positie Informatie en Klachtenopvang (workshop 4) drs. M. (Marga) J.M. Timmers SOKG expertisecentrum klachtenmanagement zorg 21 april 2009

2 onderwerpen Nieuwe wetgeving Wcz Klachtrecht in de Wcz Betekenis voor ‘Zorgbelang’

3 Nieuwe wetgeving Wcz (1) Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) waarom een nieuwe wet ? nu status van concept wetsvoorstel waarschijnlijk eind 2009 naar Tweede Kamer wisselend ontvangen in ‘het veld’

4 Nieuwe wetgeving Wcz (2) Rechten van cliënten: goede zorg (incl. beschikbaarheid en bereikbaarheid; ketenzorg) keuze-informatie informatie, toestemming, dossiervorming, bescherming persoonlijke levenssfeer effectieve klachten- en geschillenbehandeling medezeggenschap goed bestuur; maatschappelijke verantwoording

5 Nieuwe wetgeving Wcz (3) Kansen en kritieken hoe is het concept Wcz ontvangen? stap vooruit of stap achteruit? kans van doorgang?

6 Klachtrecht in de Wcz (1) Hoofdpunten zorgaanbieder verantwoordelijk voor effectieve en toegankelijke klachtenregeling op schrift, instemming clientenraad bekendmaking beslissing op klacht binnen 6 weken klachtenopvang (onafhankelijk) verplicht element aansluiting bij externe klachten- en geschillencommissie

7 Klachtrecht in de Wcz (2) Gevolgen ? huidige klachtencommissies weg ? meer formalisering van opvang/bemiddeling feitelijk meer duidelijkheid en ‘recht’ ? beroep effectief of ‘brug te ver’ ? hoe is onafhankelijkheid gewaarborgd ? hoe is rechtsgelijkheid gewaarborgd ?

8 Gevolgen voor ‘Zorgbelang’? Overheidsbeleid gerichtheid op consumenteninformatie gerichtheid op informatie via websites e.d. Behoeften cliënt/klager (kennis over rechten/plichten) toepassing recht: recht in concrete situatie bijstand bij recht halen

9 Toekomst Bestaansrecht Informatie en klachtenopvang Vormen: dienst in kader verplichting zorgaanbieder ? extern aanbod naast ‘interne’ klachtopvang ?

10 Dilemma’s Imago van Zorgbelang partijdige onafhankelijkheid voordeel of nadeel ? professionaliteit ? ingangen / interne kennis behoud keuze externe – interne klachtenopvang integrale benadering huidige ‘IKG’s (cliëntgericht vs. aanbodgericht)

11 Verdere informatie Over Wcz, via websites: minvws ikregeer klachtenrichtlijn sokg


Download ppt "Congres 2009 Zorgbelang Nederland Nieuwe wetgeving en Positie Informatie en Klachtenopvang (workshop 4) drs. M. (Marga) J.M. Timmers SOKG expertisecentrum."

Verwante presentaties


Ads door Google