De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project ondervoeding Projectgroep: Anja Dekker, Berry van Kats, Yvonne den Ouden, Marleen de Bruin.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project ondervoeding Projectgroep: Anja Dekker, Berry van Kats, Yvonne den Ouden, Marleen de Bruin."— Transcript van de presentatie:

1 Project ondervoeding Projectgroep: Anja Dekker, Berry van Kats, Yvonne den Ouden, Marleen de Bruin

2 Situatieschets 2008 -Prestatie-indicator ondervoeding in ziekenhuizen draagt bij aan herkenning van ondervoeding -Poliklinische wordt nog weinig verwezen ivm ondervoeding -Herkenning van en aandacht voor ondervoeding in 1 e lijn heeft weinig prioriteit -Validatie screeningsinstrument verpleeghuizen afgerond

3 Situatieschets 2008 Drie landelijke projecten : - Sneller Beter: uitrollen van een multidisciplinair behandelplan in de poliklinische setting - Sneller Beter: Uitwerken van een haalbaar scenario voor vroege herkenning van OV bij de huisarts en in de thuiszorg - Implementatie SNAQnh screeningsmethode in verpleeg- en verzorgingshuizen

4 TODU gedachten Screening risico op OV oppakken in regionaal verband Welke gevalideerde screeningsmethode gebruikt wordt is nu minder belangrijk, als de score maar op het overdrachtsformulier / de terugrapportage staat Resultaten per zorggroep terugkoppelen naar huisarts zou win-win situatie kunnen opleveren

5 Project ondervoeding Opdracht vanuit de stuurgroep: -Organiseren van de TODU workshop 2008 met thema ondervoeding (TODU workshop 2007) -Onderzoeken van mogelijkheden en eventueel opzetten van een plan/projectplan voor regionale/transmurale behandeling voor ondervoeding

6 Vraagstelling Hoe ‘ernstig’ is het probleem in de huisartsenpraktijk ? In hoeverre ondersteunen huisartsen het project In hoeverre zijn er al ontwikkelingen en acties gericht op de 1e lijn

7 Uitkomsten Prevalentie: weinig data op populatieniveau, alleen op subgroepniveau; schatting 5-10 % Huisartsen: ‘geef ons 2-3 jaar tijd, nu COPD, diabetes zorg ’

8 Nog geen concrete acties vanuit Sneller Beter Sinds september projectgelden voor ondervoeding in de 1e lijn Verkenning met TODU; start eind november

9 Stand van zaken Eigen regionaal projectplan uitstellen In gesprek met ‘Sneller Beter’ Mogelijk pilot regio ‘Sneller Beter’ Interdisciplinaire transmurale afstemming

10 Interdisciplinaire samen werking begint met elkaar leren kennen.

11 Wat gaan we doen Kennismaken met de diverse werkwijzen in de verschillende werkvelden aan de hand van casuïstiek. Hoe vullen we elkaar naadloos aan

12 Voor de pauze Binnen eigen werkveld uitwerken casus: Wie zie je voor je als je dit leest, Welke aspecten spelen mee bij de behandeling gezien vanuit het perspectief van je eigen werkveld, Hoe denk je dat andere werkvelden naar deze casus kijken

13 Voor je begint: Lees de casus en bijbehorende tekst goed door Stel een notulist en voorzitter aan Notuleer uitgebreid; we gebruiken een deel in de nabesprekingen en overige opmerkingen nemen we mee in het project Ondervoeding TODU. Doel van het dietistisch handelen bij de casus is in alle situaties gericht op het bereiken van een optimale verbetering van de voedingstoestand.

14 Spelregels -Probeer niet direct oplossingsgericht te werken -Neem de tijd om de casus goed te verkennen, wie zie je nu voor je, hoe pak je het aan, welke knelpunten zie je in de samenwerking met andere werkvelden bij deze patiënt/client -Laat bij vraag 4 gerust al je ‘vooroordelen’ (op respectvolle wijze) over je collega’s in het ‘andere’ werkveld de revue passeren

15 Thuiszorg “patiënt thuiszorg”“zorg thuiszorg”

16 Ziekenhuis “patiënt ziekenhuis”“zorg ziekenhuis”

17 Vrije vestiging “patiënt VV”“zorg VV”

18 Verpleeghuis “patiënt verpleeghuis”“zorg verpleeghuis”

19 Na de pauze Met verschillende werkvelden discussie: welke knelpunten en/of positieve punten zijn er in de samenwerking tussen de werkvelden hoe ziet de ideale wijze van samenwerking eruit. Hebben jullie suggesties voor verbetering ?

20 Samenwerking “positief”“kan beter”

21 Toekomst

22


Download ppt "Project ondervoeding Projectgroep: Anja Dekker, Berry van Kats, Yvonne den Ouden, Marleen de Bruin."

Verwante presentaties


Ads door Google