De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondervoeding, een kans?! Hinke Kruizenga projectleider Ondervoeding Rotterdam, 12 oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondervoeding, een kans?! Hinke Kruizenga projectleider Ondervoeding Rotterdam, 12 oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ondervoeding, een kans?! Hinke Kruizenga projectleider Ondervoeding Rotterdam, 12 oktober 2010

2 Wie kent de LESA Ondervoeding? Wie heeft de LESA al besproken met huisartsen, thuiszorg?

3 LESA Ondervoeding: wat is het belang voor de diëtist?  Gerespecteerde afzenders  Geeft aandachtspunten voor samenwerking op lokaal niveau  Jaap van Binsbergen: ‘De diëtist als regisseur in de regio’ Inhoudelijk  De huisarts verwijst alle patiënten met ondervoeding naar de diëtist  De verpleegkundige verwijst patiënten die ondervoed zijn naar de huisarts en/of de diëtist, afhankelijk van de lokale situatie  Bij patiënten met risico op ondervoeding: neem bij problemen contact op met de diëtist  De diëtist bepaalt de hoeveelheid en soort sondevoeding en het toedieningschema.

4 Wie kent de RICHTLIJN ONDERVOEDING?

5 Prevalentie LPZ 2010  Thuiszorg: 7 instellingen, 1186 personen, gem. leeftijd 79 jaar

6 De route van de patiënt/cliënt Thuis (Opname) Thuis Symptomen Signalering Diagnostiek Interventie Herstelfase Tijd   Voedingstoestand

7 Wie kent de SNAQ of de MUST? Wie gebruikt deze instrumenten?

8 Wie kent de SNAQ RC ? Wie gebruikt de SNAQ RC ?

9 Wie kent de SNAQ 65+ ? Wie gebruikt de SNAQ 65+ ?

10 Hoe wordt er gescreend op ondervoeding? LPZ, 2010

11 Wie kent het kwaliteitskader verantwoorde zorg? Wie is betrokken bij de implementatie? ondervoeding

12 1 op de 4 thuiswonende ondervoede cliënten wordt behandeld door de diëtist …. Conclusie  Prevalentie daalt licht en gestaag  Er is ruimte voor verbetering van herkenning en behandeling

13 (On-)mogelijkheden voor aanpak ondervoeding Intern Sterke puntenZwakke punten Extern KansenBedreigingen Betrokken diëtistenProductiedruk Toenemende aandacht voor ouderen Wijziging basispakket

14 Zorg voor Ondervoeding in de eerstelijn Intern Sterke puntenZwakke punten ‘Nieuwe’ cliëntengroep Gevalideerd screeningsinstrument met uitgewerkt behandelplan beschikbaar Toolkit voor implementatie Productiedruk Onvoldoende kennis en vaardigheden bij professionals Resultaten voedingsinterventie nog niet bekend in eerste lijn Extern KansenBedreigingen LESA Ondervoeding Kwaliteitskader verantwoorde zorg Aandacht voor ouderen (NPO) Transmurale samenwerking Veel verschillende risicogroepen, lastig op te sporen in de huisartspraktijk Vraagt extra handeling van thuiszorg Onzekerheid over vergoeding diëtist Zorggroepen ketenzorg (andere patiëntengroepen) Beweegkuur

15 Vervolg SWOT-analyse KansenBedreigingen Sterktes Hoe kunnen we gebruikmaken van een sterkte om in te spelen op een kans? Hoe kunnen we gebruikmaken van een sterkte om een bedreiging af te weren? Zwaktes Hoe kunnen we een zwakte versterken door in te spelen op een kans? Hoe kunnen we een zwakte ombuigen om een bedreiging af te weren?

16 Vervolg SWOT-analyse KansenBedreigingen Sterktes Tools zijn beschikbaar, screeningsinstrument is gevalideerd; het wiel hoeft niet meer uitgevonden te worden, Geeft invulling aan aandachtspunten in de LESA Ondervoeding Keuzes maken qua doelgroep, bijvoorbeeld ouderen waar nu veel aandacht voor is door NPO/zorggroepen Diëtist laat resultaten zien bij vroege herkenning en adequate behandeling Zwaktes Kennis en vaardigheden vergroten door toolkit in te zetten Kosten (investering in tijd) gaan voor de baten uit (extra productie) Resultaten van (kosten-) effectiviteitsonderzoek inzetten om afspraken te maken met zorgverzekeraar in aanvullend pakket

17 Projecttuinen  Project: kop en staart, monitoring, borging en verspreiding  Samenstelling projecttuin  Projectleider / contactpersoon (=diëtist), en  Één of meer huisartspraktijken, of  Groep lokale wijkverpleegkundigen en de huisartsen met wie zij samenwerken, of  Woonzorgcentrum en de huisartsen die daar komen  Risicogroepen (start met experiment)  Thuiszorgcliënten, chronisch zieken, specifieke kenmerken, oncologische patiënten, griepprik  Invoeren van vroege herkenning en behandeling van ondervoeding

18 Aanbod project Stuurgroep Ondervoeding  Startbijeenkomst (1 dagdeel)  Projectplan & projectgroep  Afspraken met huisartspraktijken en/of thuiszorg over  Risicogroepen  Werkwijze en afstemming  Scholingsbijeenkomst (1 dag)  Uitwisselen ervaringen  Herkennen van ondervoeding  Ondervoed en dan?  Motiverende gesprekstechnieken  Implementatie  Follow up bijeenkomst (1 dagdeel)  Helpdesk

19 Ondersteuning vanuit Stuurgroep Ondervoeding Elke maand start scholingsprogramma voor een groep projectleiders (max. 10 diëtisten) – Zelfstandig gevestigde diëtisten – Thuiszorgorganisaties – Diëtisten uit verzorgingshuizen – Diëtistencollectief De startbijeenkomsten: – 12 oktober 13.30-17.00uur (1-2 plaatsen) – 18 november 13.30-17.00uur – 14 december 13.30-17.00uur (bijna vol!)

20 Wie kijkt er wel eens op www.stuurgroepondervoeding.nl?

21 ONDERVOEDING, UW KANS? Vragen: pauze


Download ppt "Ondervoeding, een kans?! Hinke Kruizenga projectleider Ondervoeding Rotterdam, 12 oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google