De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007 Presentatie ICT Brede commissie 13 januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007 Presentatie ICT Brede commissie 13 januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007 Presentatie ICT Brede commissie 13 januari 2014

2 Presentatie ICT Historie: –2006: EGEM –2007: Realisatieplan –2009: Kwartiermaker –2010: Bedrijfsplan; gedeeltelijk vastgesteld –2011/2012: medewerkers naar Heerde, oplevering realisatieplan –2012 Interim-manager: onderzoek infrastructuur, applicaties, dienstverlening etc –2013: voorstel modernisering en GR –2013/2014 Oldebroek: akkoord met plannen; zowel inhoud als vorm Heerde, akkoord met inhoud; voorstel GR pas na verkiezingen Hattem 2

3 Presentatie ICT Kernvragen voor de ICT-presentatie  Nut, noodzaak en timing van de investeringen?  Ambities; niet te hoog?  Alternatieven? 3 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007

4 Presentatie ICT Waarom doen we dit?  Landelijke doelen  Doelen uit de H2O visie op dienstverlening  Doelen uit de samenwerkingsovereenkomst  Eisen aan informatiesystemen 4 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007

5 Presentatie ICT Landelijke doelen  Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) -Gezamenlijke inzet van Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen met een verplichting tot deelname en uitvoering -Doel: basisinfrastructuur voor de e-overheid, d.w.z.  een makkelijk vindbaar, veilig en toegankelijk digitaal overheidsloket voor burgers en bedrijven  een samenhangend stelsel van (13) basisregistraties  Diverse visie- en beleidsdocumenten van Rijksoverheid en VNG (KING) -Prominente rol gemeenten (concept Antwoord) -Uitgangspunten: digitaal én mensgericht

6 Presentatie ICT Doelen H2O-dienstverleningsvisie 2010-2015  Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid via verschillende kanalen: balie, telefoon, brief, digitaal loket, e-mail  Gemakkelijke aanvraagprocedures  Duidelijkheid over het behandelproces  Diensten verlenen binnen wettelijke termijnen en zo mogelijk sneller  Complete en integrale behandeling vragen  Onderscheid in benadering doelgroepen  Pro actief diensten verlenen  Klantgerichte benadering door medewerkers

7 Presentatie ICT Nieuw: programma Dienstverlening 2014 - 2018 -Programma in ontwikkeling -Aanleiding nieuw programma -Inbreng van de raad, externen, intern -“Opschaalbaar” in geval van fusie -Planning: 1 e helft 2014

8 Presentatie ICT Ontwikkelingen dienstverlening  “Gemeente heeft Antwoord” : Klant Contact Centrum neemt regie op afhandeling van de vraag en klantcontacten zijn inzichtelijk  Op weg naar 2020: één overheid, vraag staat centraal, snel en zeker (eenmalige uitvraag gegevens), transparant, duurzaam en regel-arm  Dienstverlening organiseren vanuit de leefwereld van mensen: de vraag én persoon centraal (kernwoorden: gastheerschap en vakmanschap)  Verdergaande digitalisering; ambitie Rijk: in 2017 alle zaken met overheid digitaal regelen  (Basis)infrastructuur voor e-overheid staat in de vorm van samenhangend stelsel van basisregistraties 8

9 Presentatie ICT Wat levert het zoal op?  Dienstverlening locatieonafhankelijk: op het stadhuis, aan de keukentafel, in de wijk en ?  Dienstverleningsniveau voor alle kanalen vergelijkbaar  Meer mogelijkheden om zaken digitaal met de gemeente te regelen, digitale kanaal goed op orde!  Informatie over producten en diensten is voor iedereen vindbaar en duidelijk  Eenvoudige(re) procedures en alleen gegevens verstrekken door de burger die we als gemeente niet hebben  Bij enkelvoudige vragen via mail/telefoon wordt de klant in een keer geholpen  (Vraag en persoon van de) burger staat centraal – dossiers (zaken) gekoppeld  Etc. etc. 9

10 Presentatie ICT Top H2O ICT-projecten (incl. I-NUP) 1.Upgrade MS Office 2.Nieuwe technische infrastructuur 3.Aanschaf zaaksysteem 4.Het nieuwe werken 5.Digitaliseren in- en uitgaande post 6.Aansluiting op digikoppeling (I-Nup) 7.Volledig digitaal (papierloos) werken intern 8.Zaakgericht werken intern 9.Aansluiting op Nieuw handelsregister via digikoppeling (I-Nup) 10.Aansluiten op LV WOZ via digikoppeling (I-Nup, wet WOZ) 11.Aansluiten op e-herkenning voor bedrijven (I-Nup) 10 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007

11 Presentatie ICT Waarom doen we het nu?  Houdbaarheidsdatum investeringstop  “Aanbod op orde om vraag te ondersteunen” Modernisering technische infra-structuur Vervanging / aanschaf nieuwe informatiesystemen Herinrichten van beheer machinepark, interne gegevensuitwisseling, beveiliging en uitwijk

12 Presentatie ICT Ambities; te hoog?  We zetten in op doelen rondom digitalisering van dienstverlening en digitaal werken  Innovatie = meebewegen met ontwikkelingen  Investeringen beperken tot het hoogst noodzakelijke

13 Presentatie ICT Alternatieven?  Mogelijkheden van outsourcing  Stap voor stap op weg naar de cloud Software verplaatsen naar servers Bouwen aan een eigen cloud oplossing Markt externe cloud oplossingen is in ontwikkeling Outsourcing naar de cloud afhankelijk van oplossingen voor m.n. wettelijke eisen basisregistraties en beveiliging van data Hybride situatie als eindplaatje

14 Presentatie ICT “Obstakels zijn de dingen die mensen zien als ze de ogen van hun doel afwenden” 14


Download ppt "1 11 februari 2008 Informatiebijeenkomst jaarstukken 2007 Presentatie ICT Brede commissie 13 januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google