De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Welkom Thema bijeenkomst inhoud, uitvoering en financiering van de zorg voor chronisch zieken zorg door ziekenhuis,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Welkom Thema bijeenkomst inhoud, uitvoering en financiering van de zorg voor chronisch zieken zorg door ziekenhuis,"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Welkom Thema bijeenkomst inhoud, uitvoering en financiering van de zorg voor chronisch zieken zorg door ziekenhuis, thuiszorg, ZorgBrug

2 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Programma Opening en welkom Korte inleiding over Transmuraal Netwerk en relatie ZorgBrug – Lia Donkers De “zorg” toekomst vanuit breed perspectief – Dirk Jan Verbeek ZorgBrug en producten – Wilma Bijsterbosch ZorgBrug en financiering – Olivier Jacobs ZorgBrug in relatie tot functionele bekostiging en ziekenhuisverplaatste zorg – Harry Robberts Pauze Forumdiscussie Eindbetoog door Lia Donkers Afsluiting en borrel

3 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis..is voortgekomen uit de couveuse van het Transmuraal Netwerk Wat is het Transmuraal Netwerk? En hoe is de link met Zorgbrug?

4 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Het Transmuraal Netwerk is een samenwerkingsverband van: Groene Hart Ziekenhuis Vereniging Medisch Specialisten GHZ Regionale Organisatie Huisartsen Midden-Holland Vierstroomzorgring (thuiszorg en zorgcentra) Gemiva SVG Groep (gehandicaptenzorg) Zorgpartners Midden-Holland (zorgcentra) GGZ Midden-Holland (geestelijke gezondheidszorg) UVIT/Trias Zorgverzekeraar (geen stichtingspartner)

5 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen zorgverleners en tussen zorginstellingen in het belang van de cliënt Realiseert tal van projecten en voorzieningen Verleent zelf geen zorg (alleen kweekvijver) Het Transmuraal Netwerk

6 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Een logisch, samenhangend en goed zorgaanbod te realiseren dat past bij de leefsituatie van de cliënt. Concreet gaat het om vorming van zorgketens, gezamenlijke richtlijnen en transmurale teams. Doel is:

7 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Waarom transmuralisering? Versterking autonomie cliënt Oplossen schaarste en verkeerde bed- /plekproblematiek Door technologische en protocollaire ontwikkelingen meer mogelijk

8 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Transmuralisering is: Schuiven van zorg dichter bij de leefsituatie en wensen van de patiënt (“zorg nabij”) Schakelen van zorg opdat de overgangen soepel verlopen (“onze zorg gaat verder”)

9 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Neem nou COPD Eerste lijn ----------- Huisarts CARA-verpleegkundige Tweede lijn ----------- Longarts Longverpleegkundige ZORGBRUG

10

11 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Ketenmodellen Transfermodel; estafette Zorg opeenvolgend Goede transfers en doorstroming Voorbeeld: CVA Dienstenmodel; orkest Voorspelbare zorg Hoofdbehandelaar Voorbeeld: Diabetes, COPD Kluwenmodel; voetbal Situationele zorg Probleemoplossing Casemanagers Voorbeeld: dementie, palliatieve zorg

12 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Gericht op: verpleegkundig specialismen Professioneel deskundig (content) Discipline afhankelijke samenwerking Regio is werkgebieden aandeelhouders Speler op de markt Profilering op bijscholingen Gericht op; zorgketens Netwerkdeskundig (context) Zorgvraag afhankelijke samenwerking Regio is Midden-Holland Geen speler op de markt Zonodig bijscholingen

13 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Wat betekent Zorgbrug voor de cli ë nt in onze regio? Zelfstandigheid !

14 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Het betekent: Beschikbaarheid van gespecialiseerde verpleging voor mensen met een chronische aandoening. Beschikbaarheid van aanleren van zelf-management met als gevolg meer zelfstandigheid! Eén op drie mensen met chronische aandoening heeft contact met gespecialiseerde verpleegkundige. Dat is in vijf jaar tijd een verdubbeling.

15 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Zelf-management werkt: Minder klachten Minder medische consumptie Meer kwaliteit van leven Grote tevredenheid Maar het is wel extra zorg ….. ….waarvan kosteffectiviteit moeilijk te becijferen is. Winst waarschijnlijk in uitsparen van ineffectieve zorg.

16 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Zelf-management Essentie van zorg aan chronische zieken Verbindend element van ketenzorg Uitgangspunt bij preventie Achtergrond van wensen cli ë nt

17 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Zelf-management is derde concept “ Zolang de pathogenese van een ziekte onbekend is, ligt het aan de pati ë nt zelf ” Psychosomatisch (tot ca 1960) Psychologische problemen veroorzaken lichamelijk lijden Psychotherapie zou helpen. Somatopsychologie (ca 1960-1980) Psychologische problemen verergeren lichamelijk lijden Zelf-management (na ca 1980) Lichamelijk lijden verminderen door gedragsmatige be ï nvloeding

18 Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Zelf-management bevrijdt Zorgbrug verbindt! Preventie Zorgketen Medische behandeling Patiënten Burgers Kennis


Download ppt "Integrale zorg thuis en in het ziekenhuis Welkom Thema bijeenkomst inhoud, uitvoering en financiering van de zorg voor chronisch zieken zorg door ziekenhuis,"

Verwante presentaties


Ads door Google