De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natuur Leven en Technologie cursus voor masters Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde 2012-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natuur Leven en Technologie cursus voor masters Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde 2012-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Natuur Leven en Technologie cursus voor masters Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde 2012-2013

2

3 NLT op school A.Visie op NLT-onderwijs B.Curriculum voor NLT C.Docententeam en TOA’s D.Groepering leerlingen en roostering E.Didactische aandachtspunten F.Voorlichting G.Begroting …

4 NLT op school A.Visie op NLT-onderwijs bijvoorbeeld: “Vakoverstijgende initiatieven zijn er ook in de onderbouw, waar gewerkt wordt aan een doorlopende science-lijn vanaf de brugklas. We willen alle exacte vakken, alsmede informatica en techniek integreren tot een geheel en daarmee tevens voorbereiden op NLT in de vierde klassen. We zien ook het maatschappelijke belang van NLT in het kader van een beleid om het tekort aan bèta op te vangen door aantrekkelijk bètaonderwijs.”

5 NLT op school B.Curriculum voor NLT bijvoorbeeld:

6 NLT op school C.Docententeam en TOA’s  min. 3 pers.  min. 3 1 e -graad bevoegdheden: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde bijvoorbeeld: “Het team bestaat uit zes docenten en een actieve TOA. Het NLT-team heeft wekelijks overleg en daarnaast veel contact tussendoor. Het overleg gaat over het kiezen van modules, eigen aanpassingen in modules, didactiek, beoordeling en toetsing, werkvormen op opdrachten, verschillen tussen leerlingen(differentiatie), roostering en organisatie.

7 NLT op school D.Groepering leerlingen en roostering bijvoorbeeld: “Er is voor gekozen om kleine groepen van havo en vwo bij elkaar te voegen. Dit gebeurt ook bij NLT en bevalt goed, er zijn daardoor ook altijd meerdere docenten aanwezig bij de groep.” “Alle lessen worden als een blokuur op dinsdagmiddag aangeboden. De drie NLT-docenten zijn dan parallel ingeroosterd. Een derde lesuur (plusuur) wordt apart ingeroosterd per klas. Daarnaast is er van 8.15 uur tot 9.00 uur een inloopuur voor extra begeleiding.

8 NLT op school E.Didactische aandachtspunten bijvoorbeeld:  context-concept  leerlijnen

9 NLT op school F.Voorlichting, bijvoorbeeld:

10 NLT op school G.Begroting, bijvoorbeeld: In het eerste en tweede jaar zijn er 150 ontwikkeluren voor de docenten. Daarnaast krijgt elke docent 2 lesuren NLT in zijn jaartaak. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande bètalokalen en een computerlokaal. Dit kost dus geen extra geld. Practicummaterialen kunnen worden aangeschaft uit het NLT- budget. Momenteel zijn daar geen beperkingen: alles wat nodig is kan gekocht worden. Nieuwe spullen worden vervolgens ook gebruikt bij de monovakken.

11 NLT op school Informatie: Handreiking schoolexamen NLT (op SharePoint) Andere documenten op SharePoint (map Achtergrondinformatie over NLT) www.betavak-nlt.nl www.betasteunpunten.nl


Download ppt "Natuur Leven en Technologie cursus voor masters Aardrijkskunde, Biologie, Natuurkunde en Wiskunde 2012-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google