De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdlijn Communicatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdlijn Communicatie"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdlijn Communicatie
VHLLeiden

2 Rooster De leerlingen volgen op jaarbasis een blokuur Communicatie. De Hoofdlijn Communicatie heeft op jaarbasis 2 x 36 à 40 lesuren ter beschikking: 1 uur Engels + 1 uur Communicatie. Soms wordt een blokuur geheel met Engels opgevuld. Volgend jaar 2 vaste uren Communicatie op de Kagerstraat. NB. Spaans is een moderne vreemde taal en neemt geen ruimte binnen de vakoverstijgende bandbreedte Communicatie, is nu een 1 uursvak en wordt volgend jaar een keuzevak, zoals Frans en Duits: keuze 2 / 3.

3 Uitgangspunten: Leerlingen oefenen in het schriftelijk uitdrukken van het Nederlands en de moderne vreemde talen. Vaardigheden (“soft skills”): communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, persoonlijke competenties, organisatorische vaardigheden, informatiecompetenties, ICT competenties. De vaardigheden worden vakoverstijgend aangeboden. Een aantal opdrachten wordt geëvalueerd.

4 Doelen: Leerlingen procesmatig laten werken. Het eindproduct is ondergeschikt aan het leerproces. Leerlingen ondersteunen elkaar in het leerproces en leren van elkaar. Leerlingen leren van hun eigen werk en inbreng en die van elkaar. Europese en Internationale Oriëntatie Leerlijn: identiteit en dialoog. Kennis, vaardigheden, attitude. Betekenisvolle ontmoeting met de Ander op een aldoor groter wordende schaal waarin een kind opgroeit, van waarden in de familie, de buurt, klas, school, gemeente, streek, land, Europa, de wereld.

5 Faciliteiten Brugklassen: per jaar: 3 brugklassen, 5 docenten uit 5 vakken. Volgend jaar 2 klassen en 3 docenten. Vak- en landoverstijgend samenwerken en samen leren met docenten én leerlingen. 2 computerlokalen en 3 vaklokalen. Nieuwe ruimte 208, vaklokaal MVT en een lokaal drama.

6 Beoordeling van opdrachten
Evaluatiegesprekken op basis van het Elos portfolio begin en einde jaar en na ieder project. Er worden geen officiële cijfers op het rapport gegeven. Er worden rubrics en CEF gebruikt, door te werken met het Europees Taalportfolio.

7 Dossier Alle opdrachten worden per leerling verzameld in een portfolio. De docent communicatie tekent de afgeronde opdrachten af.

8 Onderwerpen Brugklas:
Communicatie: basiscursus drama : leren presenteren /public speaking Communicatie: Internationaal – wereldtalen Project Environment Online / Plant a Tree on Peace Day and ing Project Roadshow Project Sports and Fairplay Digitale Leeromgeving met 4 leerlijnen: E-Arts/Citizenship/Science/Sports Tweede Klas: Project Website Europa / EU E-Products vakantiebeurs + E-Magazine / WebEditors / article writing Public speaking 2 Derde Klas: Uitwisselingen Project Debatteren en DigiDebate Public speaking 3: politieke meningsvorming Project Taaldorp

9 Ervaringen + Leerlingen vinden het leuk en nemen actief en serieus deel aan de lessen. + Presentatievaardigheden komen ruim aan bod. + Leerlingen worden beloond voor hun inzet, niet afgestraft met onvoldoende cijfers. - In de praktijk is er weinig tijd om een lessenserie te evalueren, maar ook te weinig tijd om lessen te ontwikkelen. + Communicatie wordt volgend jaar een vakoverstijgend aandachtsgebied, in het kader van Europese en Internationale Oriëntatie, waar een scholings- en ontwikkelingseffect vanuit gaat.

10 VHL ELOS SCHOOL


Download ppt "Hoofdlijn Communicatie"

Verwante presentaties


Ads door Google