De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zesjescultuur? Jakop Rigter Lectoraat Jeugd & Opvoeding Haagse Hogeschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zesjescultuur? Jakop Rigter Lectoraat Jeugd & Opvoeding Haagse Hogeschool."— Transcript van de presentatie:

1 Zesjescultuur? Jakop Rigter Lectoraat Jeugd & Opvoeding Haagse Hogeschool

2 Agenda Bestaat het? Wat is het? De invloed van context. Adolescentie Intelligentie De rol van docent en ouder De groep Context: SEL: Social Emotional Learning

3 Bestaat het? Flatneurose Kent uw het begrip nog? Begin jaren 80 vorige eeuw. Flatneurose is een zenuwziekte als gevolg van de onvrede met het wonen in een flatgebouw of een neurose als gevolg van het ongerief, met name van de gehorigheid en de opgeslotenheid, van het wonen in een flatgebouw We horen er nooit meer iets van

4 Zesjescultuur Relatief nieuw begrip. Slecht gedefinieerd. Associatie met onderpresteren Geen excelleren terwijl dat er misschien wel in zit Bestaat ‘het’? Hoe vaak komt het voor? Is het toegenomen? Het meest opvallende kenmerk: meer bij jongens dan bij meisjes Ander kenmerk: leeftijdsgebonden: meer bij adolescenten en jong volwassenen.

5 Sociale Psychologie Rol Persoonlijkheid en Sociale Invloed G = f(S,P) 75 % 25%

6 Oorzaken van de zesjescultuur? Je zorgen maken over de jeugd en hen ‘beschuldigen’ van onverantwoordelijk gedrag, is van alle tijden. Als er al iets veranderd is, dan moet het de context zijn, immers erfelijke aanleg of ‘individuele aanleg’ is niet veranderd Door het samengaan van bepaalde context en bepaalde leeftijdsfase kunnen beider invloeden uitvergroot worden.

7 Kenmerken van de huidige tijd Minder duidelijke normen. Eigen individuele keuze is nog meer dan vroeger belangrijk voor jongeren. Tegenwoordig nog meer speelruimte om eigen persoonlijkheid te ontdekken Voorkeur en afkeer Persoonlijke betrokkenheid is voor jongeren van groot belang

8 Wat kunt u doen als docent? Sta voor uw kennis. De school biedt nieuwe onbekende vergezichten en inzichten en laat de leerling daar kennis mee maken. U heeft kennis van hun leefwereld, die waardeert en accepteert u, maar daar hoeft u niet per se op aan te sluiten. U biedt uw ‘eigen’ kennis.

9 Het motiveren van de leerling De docent is een soort reisgids. Jongeren weten niet zo veel, het doel van de reis is onbekend. ‘Weinig weten’ bij de leerling is geen teken van desinteresse. De docent en de school biedt een ander decor dan thuis Er zijn andere regels en er is een andere sfeer dan thuis. De docent heeft een zekere mate van beslistheid. “Ja, dit moet je weten”. (Ziehe, 2011)

10 Nog een keer motivatie Intrinsiek en extrinsiek: een afschuwelijk onderscheid We hebben ze beide nodig Niets mis aan extrinsieke motivatie mits het aansluit bij de intrinsieke en deze vergroot.

11 Waarom moet je iets leren (rol van docent en ouder) Start met een verschijnsel uit de wereld Creëer een ‘sense of purpose’ Relaties leggen. Wat weet je beter, kun je beter en begrijp je beter als je een bepaald domein van kennis hebt toegeëigend. Mooi voorbeeld op deze school: excellent bèta onderwijs: uitrekenen van plek van aardbeving. Daarbij was kennis van ingewikkelde wiskunde voorwaardelijk

12 De ouder en docent als voorbeeld Bent u in alle dagtaken even goed? Nergens zesjes-gedrag? U kunt natuurlijk nooit op al uw taken excelleren. Leerlingen wel?

13 Intelligentie Niet één soort intelligentie Er zijn er meerdere: linguïstisch; logisch- mathematisch: muzikaal; ruimtelijk-visueel; lichamelijk; intra-persoonlijk; interpersoonlijk; naturalistisch en existentieel. Onderwijs is erg gericht op analytische intelligentie Er zijn weinig leerlingen die in alles goed zijn (Gardner 1998)

14 Het voorstel van Michiel Westerberg Ga uit van verschillende soorten intelligentie (aanleg) bij de leerling Een leerling hoeft (kan) niet in alles goed (te) zijn (net als zijn leerkracht en ouder) Gebruik extrinsieke motivatie om de intrinsieke motivatie te vergroten

15 Lang leven de zeven Accepteer de zes als minimum Voor sommige leerlingen zal het behalen van een 6 voor hem/haar een excellente prestatie zijn. Eis dat het kind uitzoekt waar h/zij goed in is, waar zijn/haar interesse ligt. Help daarbij!! Eis op die gebieden minimale prestaties van een 8: leg de lat hoog! Een zes moet gecompenseerd worden door een hoge prestatie op een ander gebied. Gemiddeld moet er een zeven behaald worden.

16 De groep Adolescenten moeten hun identiteit ontwikkelen, ze zijn zoekend en experimenterend Daar is niets mis mee. Maar vooral in deze leeftijdsfase een grote invloed van de groep Die invloed kan positief en negatief zijn Kleine groepen geven meer gelegenheid tot elkaar kennen, en interventies van de docent.

17 Nogmaals de docent Docent heeft aanzienlijke invloed op studeergedrag en prestatiemotivatie van de leerling Wat kenmerkt een goede docent? Wat is het meest belangrijke? Feedback. Nee niet de feedback die de docent geeft De feedback die h/zij organiseert van de leerlingen

18 Vergelijking care as usual en interventies. De verstrekkende invloed van SEL Outcome Area % Program Participants Improving % Controls Improving Value-Added % Benefit Social-emotional skills653588 Academic achievement tests 59 4145 Disciplinary actions584240 School bonding584240 Positive social behavior564429

19 Hoe evalueer je? Beantwoord op een papier de volgende drie vragen en geef deze aan mij: Wat is voor u de kernboodschap (t.a.v. eigen handelen) uit deze lezing? Wat heeft u niet goed begrepen? Wat is interessant en wilt u meer over weten?

20 Dank Vragen en opmerkingen


Download ppt "Zesjescultuur? Jakop Rigter Lectoraat Jeugd & Opvoeding Haagse Hogeschool."

Verwante presentaties


Ads door Google