De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuurparticipatie bij jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven John Lievens Elke Van Hevele Steunpunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuurparticipatie bij jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven John Lievens Elke Van Hevele Steunpunt."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuurparticipatie bij jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven John Lievens Elke Van Hevele Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport Vakgroep Sociologie – CuDOS Universiteit Gent Elke.vanhevele@ugent.be

2 Dataset “Cultuurparticipatiesurvey 2003 – 2004” Grootschalig onderzoek in opdracht van Vlaamse Overheid Sterke kwaliteitscontrole bij het verzamelen van de data, hoge respons => betrouwbare data 2849 Vlamingen … 605 jongeren (-26) … 266 jongeren onder de 18 … waarvan 257 in middelbaar onderwijs Inleiding – Data en cases Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

3 1. Alle Vlaamse jongeren Hoe staat het met de cultuurparticipatie bij Vlaamse jongeren? Hoeveel jongeren nemen aan culturele activiteiten deel? Drempels? Motieven? Participatiecontext (=met wie)? Zien we verschillen tussen jongeren en volwassenen? 2. 14-tot 18- jarigen Verschillen jongeren onder de 18 van de gemiddelde Vlaamse jongere wat cultuur betreft? Nemen ze vaker of net minder vaak deel aan culturele activiteiten? Andere drempels? Andere motieven? Participatiecontext? 3: Individuele kenmerken ) Wat is de invloed van individuele kenmerken? Verschillen naar geslacht, opleidingsniveau, soort studierichting, al dan niet nog thuis wonen,…? Niet mogelijk hier nog eens op te splitsen naar leeftijd Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

4 Vandaag: – Participatiecontext – Motieven – Participatiecontext – Drempels Eerst jongeren vs volwassenen, dan -18 vs +18, dan effect van individuele kenmerken (zoals geslacht ed.) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

5 Publieke cultuurparticipatie 1.1. Jongeren en volwassenen vergeleken 1. Participatiecijfers Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven Hoeveel mensen woonden de culturele activiteit bij?

6 Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven 1.2. Jongeren onderling vergeleken

7 Publieke cultuurparticipatie 1.3. Effect van individuele kenmerken* op cultuurparticipatie -Hoger opgeleiden nemen over het algemeen vaker aan cultuur deel dan lager opgeleiden -Jongeren uit sociaal-culturele richtingen gaan meer naar kunstige podiumvoorstellingen dan jongeren uit economisch-technische richtingen -Werkende jongeren maken drie keer meer kans om naar een festival te zijn gegaan, dan werkloze jongeren - Meisjes maken 1,5 keer meer kans om naar een museum te zijn gegaan, dan jongens - Van de jongeren die nog thuis wonen, zijn er meer dan dubbel zoveel jongeren naar de bioscoop gegaan, dan van de jongeren die niet meer thuis wonen. * Gebaseerd op alle jongeren (N = 605) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

8 Motieven … omdat iemand me meevroeg … om eens stevig feest te vieren … omdat iemand het me had aangeraden Sociale motieven … om met vrienden samen te zijn 2. Motieven Media … door aandacht in de media … door zien of horen van reclamespotjes op tv of radio … door flyers of brochures Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

9 Motieven … om me te ontspannen … om er eens gezellig uit te zijn … voor bepaalde muzikanten/ zangers/ kunstenaars … omdat een boek of catalogus bekijken/een cd beluisteren niet hetzelfde gevoel geeft … omdat ik een liefhebber ben van het genre … uit belangstelling voor de muzikale uitvoering Intrinsieke motieven Extrinsieke motieven Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 21010 – Leuven

10 Motieven 2.1. Motieven : -18 jarigen geplaatst Gemiddelde scores op een 10-puntenschaal, waarbij 0=niet belangrijk, 10=zeer belangrijk Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

11 Motieven Meest opvallende bevindingen? Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

12 Motieven 2.2. Motieven – effect van individuele kenmerken* - Bij de 14- tot 18-jarigen worden sociale motieven vaker aangeduid dan bij de jongeren boven de 18 - Hoger opgeleiden hechten meer belang aan intrinsieke factoren dan lager opgeleiden - Meisjes gaan, méér dan jongens, naar musea omwille van extrinsieke en sociale redenen - Voor jongeren boven de 18 is het extrinsieke aspect bij het bezoeken van musea belangrijker dan voor jongeren onder de 18 - Werklozen vinden het extrinsieke en sociale aspect van podiumvoorstellingen veel belangrijker dan werkende jongeren * Gebaseerd op alle jongeren (N = 605) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

13 Participatiecontext 3. Participatiecontext “Verplicht” “Verplicht?” “Vrijwillig” Enkel met school Met ouders Met vrienden, partner, of alleen Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

14 3.1. Jongeren onderling vergeleken Participatiecontext ! Naast leeftijd, nauwelijks verschillen naar individuele kenmerken Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

15 “Te duur” “Praktische drempels” (Gebrek aan vervoer, niet mogen van ouders, gebrek aan kinderoppas,…) “Aanbod” (Aanbod is te klein of interesseert me niet) “Geen tijd” “Desinteresse” “Blijf liever thuis” “Te weinig info” 4. Drempels Drempels Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

16 4.1. Drempels – jongeren onder de 18 geplaatst Drempels Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven Gemiddelde scores, waarbij 0= nooit of nauwelijks vermeld, 10=door iedereen vermeld

17 Drempels Meest opvallende bevindingen? Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

18 Drempels 4.2. Drempels – effect van individuele kenmerken - Hoger opgeleiden duiden minder vaak de drempel ‘desinteresse’ aan dan laagopgeleiden - Meisjes duiden minder vaak de drempel ‘desinteresse’ aan dan jongens - Meisjes duiden vaker een gebrek aan informatie aan dan jongens - Werklozen ervaren de prijs van concerttickets veel meer als een drempel dan werkende jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

19 Duidelijk onderscheid tussen jongeren en volwassenen wat cultuurparticipatie, motieven en drempels betreft Ook opvallende verschillen tussen jongeren onderling: door leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, zelfs soort studierichting (sociaal vs technische richting) Meer, véél meer bruikbaar cijfermateriaal vind je binnenkort op de website van het UiTforum, OF aan te vragen via Elke.vanhevele@ugent.be Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven 5. Conclusie


Download ppt "Cultuurparticipatie bij jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2 e UitForum – 23 november 2010 – Leuven John Lievens Elke Van Hevele Steunpunt."

Verwante presentaties


Ads door Google