De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuurparticipatie bij jongeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuurparticipatie bij jongeren"— Transcript van de presentatie:

1 Cultuurparticipatie bij jongeren
John Lievens Elke Van Hevele Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport Vakgroep Sociologie – CuDOS Universiteit Gent Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

2 Dataset “Cultuurparticipatiesurvey 2003 – 2004”
Inleiding – Data en cases Dataset “Cultuurparticipatiesurvey 2003 – 2004” Grootschalig onderzoek in opdracht van Vlaamse Overheid Sterke kwaliteitscontrole bij het verzamelen van de data, hoge respons => betrouwbare data 2849 Vlamingen … 605 jongeren (-26) … 266 jongeren onder de 18 … waarvan 257 in middelbaar onderwijs Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

3 Hoe staat het met de cultuurparticipatie bij Vlaamse jongeren?
1. Alle Vlaamse jongeren Hoe staat het met de cultuurparticipatie bij Vlaamse jongeren? Hoeveel jongeren nemen aan culturele activiteiten deel? Drempels? Motieven? Participatiecontext (=met wie)? Zien we verschillen tussen jongeren en volwassenen? 2. 14-tot 18-jarigen Verschillen jongeren onder de 18 van de gemiddelde Vlaamse jongere wat cultuur betreft? Nemen ze vaker of net minder vaak deel aan culturele activiteiten? Andere drempels? Andere motieven? Participatiecontext? 3: Individuele kenmerken ) Wat is de invloed van individuele kenmerken? Verschillen naar geslacht, opleidingsniveau, soort studierichting, al dan niet nog thuis wonen,…? Niet mogelijk hier nog eens op te splitsen naar leeftijd Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

4 Vandaag: Participatiecontext Motieven Drempels Eerst jongeren vs volwassenen, dan -18 vs +18, dan effect van individuele kenmerken (zoals geslacht ed.) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

5 1.1. Jongeren en volwassenen vergeleken
Publieke cultuurparticipatie 1. Participatiecijfers Hoeveel mensen woonden de culturele activiteit bij? 1.1. Jongeren en volwassenen vergeleken Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

6 1.2. Jongeren onderling vergeleken
Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

7 1.3. Effect van individuele kenmerken* op cultuurparticipatie
Publieke cultuurparticipatie 1.3. Effect van individuele kenmerken* op cultuurparticipatie Hoger opgeleiden nemen over het algemeen vaker aan cultuur deel dan lager opgeleiden Jongeren uit sociaal-culturele richtingen gaan meer naar kunstige podiumvoorstellingen dan jongeren uit economisch-technische richtingen Werkende jongeren maken drie keer meer kans om naar een festival te zijn gegaan, dan werkloze jongeren Meisjes maken 1,5 keer meer kans om naar een museum te zijn gegaan, dan jongens Van de jongeren die nog thuis wonen, zijn er meer dan dubbel zoveel jongeren naar de bioscoop gegaan, dan van de jongeren die niet meer thuis wonen. * Gebaseerd op alle jongeren (N = 605) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

8 2. Motieven Motieven Sociale motieven Media
… om met vrienden samen te zijn Sociale motieven … om eens stevig feest te vieren … omdat iemand me meevroeg … omdat iemand het me had aangeraden Media … door zien of horen van reclamespotjes op tv of radio … door aandacht in de media … door flyers of brochures Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

9 Motieven Extrinsieke motieven Intrinsieke motieven
… om er eens gezellig uit te zijn … om me te ontspannen Intrinsieke motieven … omdat ik een liefhebber ben van het genre … voor bepaalde muzikanten/ zangers/ kunstenaars … uit belangstelling voor de muzikale uitvoering … omdat een boek of catalogus bekijken/een cd beluisteren niet hetzelfde gevoel geeft Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november – Leuven

10 2.1. Motieven : -18 jarigen geplaatst
Gemiddelde scores op een 10-puntenschaal, waarbij 0=niet belangrijk, 10=zeer belangrijk Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

11 Motieven Meest opvallende bevindingen?
Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

12 2.2. Motieven – effect van individuele kenmerken*
- Bij de 14- tot 18-jarigen worden sociale motieven vaker aangeduid dan bij de jongeren boven de 18 - Hoger opgeleiden hechten meer belang aan intrinsieke factoren dan lager opgeleiden Meisjes gaan, méér dan jongens, naar musea omwille van extrinsieke en sociale redenen - Voor jongeren boven de 18 is het extrinsieke aspect bij het bezoeken van musea belangrijker dan voor jongeren onder de 18 - Werklozen vinden het extrinsieke en sociale aspect van podiumvoorstellingen veel belangrijker dan werkende jongeren * Gebaseerd op alle jongeren (N = 605) Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

13 3. Participatiecontext Participatiecontext “Verplicht” “Verplicht?”
“Vrijwillig” Enkel met school Met ouders Met vrienden, partner, of alleen Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

14 3.1. Jongeren onderling vergeleken
Participatiecontext 3.1. Jongeren onderling vergeleken ! Naast leeftijd, nauwelijks verschillen naar individuele kenmerken Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

15 4. Drempels “Te duur” “Praktische drempels” “Aanbod” “Geen tijd”
(Gebrek aan vervoer, niet mogen van ouders, gebrek aan kinderoppas,…) “Aanbod” (Aanbod is te klein of interesseert me niet) “Geen tijd” “Desinteresse” “Blijf liever thuis” “Te weinig info” Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

16 4.1. Drempels – jongeren onder de 18 geplaatst
Gemiddelde scores, waarbij 0= nooit of nauwelijks vermeld, 10=door iedereen vermeld Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

17 Drempels Meest opvallende bevindingen?
Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

18 4.2. Drempels – effect van individuele kenmerken
Hoger opgeleiden duiden minder vaak de drempel ‘desinteresse’ aan dan laagopgeleiden - Meisjes duiden minder vaak de drempel ‘desinteresse’ aan dan jongens - Meisjes duiden vaker een gebrek aan informatie aan dan jongens - Werklozen ervaren de prijs van concerttickets veel meer als een drempel dan werkende jongeren Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven

19 5. Conclusie Duidelijk onderscheid tussen jongeren en volwassenen wat cultuurparticipatie, motieven en drempels betreft Ook opvallende verschillen tussen jongeren onderling: door leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, zelfs soort studierichting (sociaal vs technische richting) Meer, véél meer bruikbaar cijfermateriaal vind je binnenkort op de website van het UiTforum, OF aan te vragen via Succes! Elke Van Hevele – Is ‘t uw goesting? – 2e UitForum – 23 november 2010 – Leuven


Download ppt "Cultuurparticipatie bij jongeren"

Verwante presentaties


Ads door Google