De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis - Intelligentie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis - Intelligentie"— Transcript van de presentatie:

1 Kennis - Intelligentie
Iedereen heeft een bepaalde intelligentie, een IQ. Bij een achterstand lijkt het alsof iemand niet intelligent is, een laag IQ heeft. Daarom is het belangrijk om achterstanden weg te werken. Na het wegwerken van een achterstand, komt de werkelijke intelligentie naar voren.

2 Twee soorten kennis verbinden 1
Wil iemand zich werkelijk vrij voelen om aan de slag te gaan met de kennis van een vak dan zijn er twee soorten kennis nodig: kennis om concreet te handelen en kennis om deze handelingen onder woorden te brengen. Als een docent tijdens de les zowel het concrete niveau als het verbale niveau aanspreekt, gaan beide bronnen van kennis toenemen en ontstaat voor de leerlingen de mogelijkheid om autonoom te leren. De leerling heeft nu genoeg ervaring om zelf concreet aan het werk te gaan en kan verbale bronnen naslaan om zich verder te ontwikkelen.

3 Twee soorten kennis verbinden 2
Concreet Het is mogelijk dat iemand uitstekend kan pianospelen, zonder dat hij / zij kan uitleggen hoe dat werkt. Verbaal Het is mogelijk dat iemand kan uitleggen hoe pianospelen werkt, maar helaas zelf niet kan pianospelen.

4 Twee soorten kennis verbinden 3
Concreet Doen, ervaren Ga aan de slag en praat zo min mogelijk. Verbaal Begrijpen, uitleggen Leg verbaal uit wat je hebt ervaren.

5 Gauss kromme Als je de snelheid van leren bekijkt bij een groep mensen behoort het grootste gedeelte tot de gemiddelde groep, een klein aantal wijkt af. In deze afbeelding zijn dat de uiterste van de linker en rechter helft.

6 Snelheid van leren. Traag leren: Snel leren:
Kennis op concreet en verbaal niveau is aanwezig. De manier van toetsen is bekend. Zelfvertrouwen is aanwezig Taalkennis is goed Gezichtsvermogen goed Gehoor goed Is deze leerling intelligent? Kennis op concreet niveau ontbreekt. Kennis op verbaal niveau ontbreekt. Kennis op zowel abstract als verbaal niveau ontbreekt. Onbekendheid met de manier van toetsen. Zelfvertrouwen ontbreekt Taalproblemen Uitleg niet goed zien. Uitleg niet goed horen. Is deze leerling intelligent?

7 Testen Wij werken in blokken van acht weken. Elke les besteden wij vijf minuten aan een test. Elke les vragen wij wie de test volledig beheerst. Direct valt op dat er snelle en langzame leerlingen zijn. Deze manier van testen is ongewoon omdat de eis om een 10 te halen voor een test doorgaans als onhaalbaar wordt gezien.

8 Oefeningen Daarna doen wij oefeningen in verschillende leerstijlen die concrete handelingen duidelijk maken en die verbale capaciteiten doen toenemen.

9 Resultaten bij het eerste blok
De eerste leerling, A, haalt bij de eerste test na acht weken een 10 halen voor de test. Leerling B kan al na vijf weken een 10 halen en leerling C al na drie weken! Wie is het meest intelligent?

10 Is leerling B intelligenter dan leerling A?
De conclusie dat leerling B intelligenter is dan leerling A is snel getrokken. Onze manier van werken, stelt die conclusie op de proef.

11 Resultaten bij het tweede blok
Bij het tweede blok blijkt dat leerling A sneller de test beheerst dan leerling B.

12 Leerlijnen die kruisen
Leerling A leerde in blok 2 sneller dan in blok 1. Wat is er veranderd? A kent nu de manier van toetsen. A heeft geen achterstand meer. A heeft nu zelfvertrouwen. Is leerling A nu intelligenter?

13 Wie is Intelligent? Als leerlijnen elkaar kunnen kruisen, moeten wij voorzichtig zijn met uitspraken over intelligentie. Een IQ is volgens ons geen vaststaand gegeven. Haal eerst obstakels weg. Dan pas is duidelijk wie er intelligent is. Obstakels haal je weg door: Het herhalen van de basisstof uitdagende presentatieopdrachten motiverende oefeningen te werken aan een veilige omgeving en een plezierige sfeer de sociale cohesie te bevorderen.


Download ppt "Kennis - Intelligentie"

Verwante presentaties


Ads door Google