De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woord van Leven Februari 2014 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woord van Leven Februari 2014 1."— Transcript van de presentatie:

1 Woord van Leven Februari 2014 1

2 "Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien."
Mattheüs 5,8

3 Voor het meer van Tiberias op een heuvel in de buurt van Kafarnaüm sprak Jezus tot de menigte. Het was zijn beroemde ‘Bergrede’ met de zaligsprekingen: “Gelukkig hij die…”.

4 De zaligsprekingen van Jezus hadden voor de leerlingen ten dele al een bekende klank.

5 Maar voor het eerst hoor­den ze nu dat de zuiveren van hart niet alleen waardig waren om op te gaan naar de berg van de Heer, zoals dat al in een Psalm werd bezongen (vgl. Ps 24,4), maar dat ze zelfs God konden zien.

6 Was die zuiverheid dan zo verheven dat daarmee een dergelijke beloning werd verkregen? Laten we eens kijken wat Jezus over de zuiverheid zegt.

7 Op de eerste plaats is er volgens Jezus een machtig middel om zuiver te worden: "Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb" (Joh 15,3).

8 Wat ons reinigt zijn dus niet de rituele oefeningen, maar Jezus’ Woord
Wat ons reinigt zijn dus niet de rituele oefeningen, maar Jezus’ Woord. Het Woord van Jezus is anders dan menselijke woorden.

9 Daarin is Christus aanwezig, zoals Hij op een andere manier aanwezig is in de eucharis­tie. Daardoor komt Christus in ons. En wanneer wij Hem laten handelen, maakt Hij ons vrij van zonde en zuiver van hart.

10 De zuiverheid is dus een vrucht van het leven van het Woord
De zuiverheid is dus een vrucht van het leven van het Woord. Want alle woorden van Jezus bevrijden ons van zogenaamde gehechtheden.

11 We kunnen gehecht raken aan dingen, aan mensen, aan onszelf
We kunnen gehecht raken aan dingen, aan mensen, aan onszelf. Maar wan­neer ons hart gericht is op God, valt al het andere weg.

12 Wat ons kan helpen om hierin te slagen is door in de loop van de dag tot Jezus, tot God, de woorden uit de psalm te richten die zeggen: "U, Heer, bent mijn enige goed!" (vgl. Ps 16,2).

13 Laten we proberen die vaak te herhalen, vooral wanneer we aangetrokken worden door beelden, gevoelens en hartstochten die ons zicht ver­troebelen op wat goed is en die ons onze vrijheid ontne­men.

14 Zijn we geneigd naar bepaalde reclames te kijken of bepaalde films?

15 Nee. Laten we tot Hem zeggen: "U, Heer, bent mijn enige goed"
Nee! Laten we tot Hem zeggen: "U, Heer, bent mijn enige goed". Deze uitdrukking van onze liefde voor God is een eerste stap om ons uit onszelf te brengen.

16 Op die manier winnen we aan zuiverheid.

17 Merken we dat een bepaalde activiteit of onze gevoelens voor een bepaalde persoon in de weg staan tussen God en mij, dat is het moment om opnieuw te zeggen: "U, Heer, bent mijn enige goed".

18 "Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien."
Mattheüs 5,8

19 Er is nog een andere manier die het ons mogelijk maakt deze zaligspreking ten diepste te beleven. Dat is de weder­zijdse liefde.

20 Als we bereid zijn ons leven voor de anderen te geven naar het voorbeeld van Jezus, schept onze liefde een atmosfeer van grote transparantie, van een grote zuiverheid, omdat we Gods aanwezigheid dan ervaren, Hij die als enige in ons een zuiver hart kan scheppen (vgl. Ps 51,12).

21 Door het beleven van de wederzijdse liefde kan het Woord zijn werk doen en ons zuiveren en heiligen.

22 In ons eentje zijn we niet in staat om weerstand te bieden aan de uitdagingen van de wereld. In de wederzijdse liefde vinden we een omgeving die ons helpt om zuiver te leven. "Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien." God zien! Dat is dan de vrucht van deze zuiverheid, die steeds opnieuw moet worden veroverd

23 We kunnen God "zien", dat wil zeggen zijn handelen in ons leven en in de geschiedenis begrijpen, zijn stem horen in ons binnenste, zijn aanwezigheid bespeuren waar Hij is, in de armen, in de eucharistie, in zijn Woord, in de broederlijke gemeenschap, in de Kerk.

24 Het is een ervaring van de aanwezigheid van God al in ons aardse leven, waarin wij leven in vertrouwen op God. Maar “wat komen gaat is nog niet zichtbaar" (2 Kor 5,7). Dat al komen wanneer wij Hem voor eeuwig "van aangezicht tot aangezicht" zullen zien..

25 "Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien."
Mattheüs 5,8 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”( ), Bijbelcitaten uit NBV Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie:


Download ppt "Woord van Leven Februari 2014 1."

Verwante presentaties


Ads door Google