De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectplan Donge-Oevers (concept) Presentatie voor belanghebbenden en geïnteresseerden Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectplan Donge-Oevers (concept) Presentatie voor belanghebbenden en geïnteresseerden Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie."— Transcript van de presentatie:

1 Projectplan Donge-Oevers (concept) Presentatie voor belanghebbenden en geïnteresseerden Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 1 14 augustus 2012

2 Inhoud 1Proces projectplan Donge-Oevers A.Opgave B.Proces C.Analyses, bezoeken en gesprekken 2Bouwstenen projectplan A.Waterrijk Geertruidenberg B.Garnizoensplaats Geertruidenberg C.Energiek Geertruidenberg 3Invulling projectplan A.Poort naar de Biesbosch B.Historisch Knooppunt C.Groene Waarden 4Kostenramingen 5Discussiepunten Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 2

3 1 Proces projectplan Donge-Oevers 1AOpgave: Projectplan voor Donge-Oevers Alomvattende visie waar verschillende locaties benoemd worden Eind augustus ‘klaar’ voor besluitvorming binnen gemeente Gedragen door belanghebbenden Inclusief prioriteiten en globale ramingen Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 3

4 1 Proces projectplan Donge-Oevers 1BProces: Projectopzet in 2 fasen met 7 stappen: Fase 1 – Stap 1: Opstellen beknopte gebiedsvisie – Stap 2: Analyse water-/oeverrecreatie – Stap 3: Haalbaarheid en kostenraming – Stap 4: Opstellen projectplan Fase 2, na besluitvorming – Stap 5: Kostenraming en exploitatieopzet – Stap 6: Financieringsmogelijkheden – Stap 7: Eindrapportage Uitgevoerde activiteiten: 25 interviews Analyses water- en oeverrecreatie Opstellen projectplan Opstellen kostenramingen Vergunningenscan Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 4

5 1 Proces projectplan Donge-Oevers 1CAnalyses, bezoeken en gesprekken: Uitgevoerde analyses: Kernkwaliteiten/kenmerken G’berg > analyse T&R-sector G’berg, expert opinion/bureaukennis (eigen impressies) Trends/ontwikkelingen/markt > analyse waterrecreatie, analyse routestructuur, expert opinion/bureaukennis Ondernemerspotentieel/draagvlak > interviews Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 5

6 1 Proces projectplan Donge-Oevers Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 6 1CAnalyses, bezoeken en gesprekken: Karakteristieken gemeente Geertruidenberg: ‘Ingesloten’ door snelwegen, elektriciteitscentrale en Amer/Bergse Maas Mooie oude kern G’berg Ligging aan de Donge Ligging nabij Biesbosch Geen grote trekkers Grotendeels dagtoerisme Verspreide, verborgen ‘pareltjes’ Karakteristieken Donge-Oevers: Grondige sanering oud industriegebied Redelijk geslaagde woningbouwontwikkeling Beetje steriel/saai (‘aangeharkt’) Vraagt om verlevendiging, verbinding en toevoeging van ‘iets extra’s’

7 1 Proces projectplan Donge-Oevers Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 7 1CAnalyses, bezoeken en gesprekken: Analyse waterrecreatie: Watersportsector nog steeds groeiende G’berg ligt gunstig qua waterrecreatie Jachthavens rond G’berg zijn bezet; wachtlijsten Relatie met Biesbosch biedt perspectieven maar vraagt ook afstemming Afweging passanten vs. vaste ligplaatsen (exploitatie) Voorzieningen vragen aandacht Ruimte voor uitbreiding vaste ligplaatsen en passantenplaatsen in G’berg Ook uitbreidingsmog. voor rondvaart- en bootverhuurbranche (m.n. elektrisch varen en sloepen) en in kleine watersporten (kanoverhuur) Analyse oeverrecreatie (routestructuur): G’berg heeft redelijk uitgebreid routenetwerk Gemeente heeft enkele gewenste routes gedefinieerd Er zijn nog enkele ‘missing links’

8 1 Proces projectplan Donge-Oevers Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 8 1CAnalyses, bezoeken en gesprekken: 25 gevoerde interviews met: eigenaren in het gebied gebruikers van het gebied deskundigen uit de sector ondernemers > Positieve houding > Passie voor Geertruidenberg!

9 2Bouwstenen projectplan Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 9 Hoe kunnen we de Donge-Oevers verder ontwikkelen en de economische/ cultuurhistorische/toeristische betekenis van Geertruidenberg uitbouwen? Zoeken naar uniek karakter en sterke punten: wat onderscheidt Geertruidenberg? Beter benutten van aanwezige kwaliteiten, in de gemeente en in de regio er omheen Aansluiting zoeken bij historie Geertruidenberg A. Water B. Militair/ cultuurhistorie C. Energie/ industrie

10 2AWaterrijk Geertruidenberg Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 10 WERF Sterke elementen: Donge Relatie met Biesbosch Waterrecreatie Scheepswerven Vissers- en schippershistorie

11 2AWaterrijk Geertruidenberg Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 11 Versterken door: Relatie Donge – kernen verbinden Relatie met Biesbosch intensiveren Knooppunt rond bruggen verder ontwikkelen en benadrukken Paden langs de Donge Op meerdere plekken ruimte voor schepen bieden, zowel recreatief als beroepsmatig Historische schepen faciliteren Scheepswerven behouden en uitbuiten Vissers- en schippershistorie benadrukken Op termijn nieuwe jachthaven Samenwerking tussen jachthavens en verenigingen tot stand brengen

12 2BGeertruidenberg Garnizoensplaats Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 12 Sterke elementen: Fort Lunette Vestingwerken en -gracht Arsenaal - Kruithuis Vm. Pontonnierskazerne (Watersnood)/Keizersveer Oude Wacht Route Impériale Parijs- Amsterdam (Napoléon)

13 2BGeertruidenberg Garnizoensplaats Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 13 Versterken door: Fort Lunette restaureren en herbestemmen en openstelling Fort ‘ontsluiten’ Relatie verduidelijken tussen Donge en vestinggracht Oude Wacht functie geven als ‘toegang’ Relatie tussen Markt en Arsenaal/Fort St. Gertrudis/kruithuis versterken Route Impériale markeren/verbinding leggen met Keizersveer (Pontonnier) Militaire historie benadrukken

14 2CEnergiek Geertruidenberg Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 14 Sterke elementen: Dongecentrale Molen ‘De Onvermoeide’ Amercentrale Gemaal Maasmond Watertoren

15 2CEnergiek Geertruidenberg Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 15 Versterken door: Nieuwe functie Dongecentrale Gegeven Amercentrale uitbuiten (landmark, projecties/lichtshows, openstelling enz.) Nieuwe vormen energie stimuleren, energie in gemeentelijk beleid Informatiepanelen over oude industrieën en fabrieken Historische route langs vroegere economische activiteiten (van griendwerkers tot huidige industrie)

16 Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 16 Om elementen/thema’s beter te verbinden zijn nieuwe routes en combinaties nodig: tussen plekken, tussen kernen, met de Biesbosch, met de regio soms fysiek, soms ‘visueel’ (bestrating, bewegwijzering) aansluitend bij thema’s (thematische routes) aanhakend bij de regio (Drimmelen, Halvezolen- lijntje, richting Maas) combi-arrangementen (i.s.m. bedrijfsleven) 2Bouwstenen projectplan Lokaal Regionaal

17 2Bouwstenen projectplan Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 17 Totaalbeeld: historisch, militair erfgoed energie, industrieel erfgoed voorzieningen (supermarkt) focusgebied (attractiezone) ecologisch gebied verbinding, route

18 3Invulling projectplan Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 18 Deelgebieden en ontwikkellocaties: APoort naar de Biesbosch 1.Slikpolder 2.Rivierkade 3.Statenlaan/jachthavens 4.Reenweg BHistorisch Knooppunt 5.Ruijtenberg 6.Fort Lunette 7.Lunetkade/Timmersteekade 8.Gemeentelijke passantenhaven 9.Rivierzicht/Zuidkade 10.Gemeentelijke jachthaven CGroene Waarden 11.Heerelandkade/Zuidergat 12.Allardpolder 13.Bastionoevers 14.Gasthuiswaard 15.Dongecentrale

19 3Invulling projectplan Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 19 Zonering en fasering: A.Poort naar de Biesbosch: grootschalig, latere ontwikkeling (3 e fase), combinatie met bedrijvigheid B.Historisch Knooppunt: 1 e fase, kleinschalig, bruisend, historisch, horeca, karakter, beleving C.Groene Waarden: kleinschalig, rust, groen, 2 e fase

20 3APoort naar de Biesbosch Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 20 Op termijn nieuwe jachthaven met (beperkte) woningbouw en bedrijvigheid (markt- ontwikkeling) Latere ontwikkeling Nu alvast Statenlaan aanpakken Verbinding Donge – vesting verbeteren Oude toegang markeren (Oude Wacht) Ten noorden hiervan: beperkte uitbreiding ligplaatsen Reenweg, Slikpolder groen houden, uitzichtpunt

21 3APoort naar de Biesbosch Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 21 Slikpolder (1): groen houden, pad, uitzichtpunt Rivierkade (2): blijft bedrijventerrein Statenlaan/jachthavens (3): Concrete acties korte termijn: uitbreiding buitensteiger over gehele lengte WSV de Donge en WSV Geertruidenberg (door WSVen en gemeente samen) 35-40 extra ligplaatsen, ook of juist voor passanten verlenging contract zone Statenlaan upgraden/aankleden (groenstrook) Ontwikkeling lange termijn: grootschalige herontwikkeling (jachthaven, woningbouw) markt ontwikkelt; gemeente stelt randvoorwaarden entree haven-vesting herstellen in enige vorm (geen waterdoorgang) Reenweg (4): beperkte uitbreiding ligplaatsen, verharding toegangsweg

22 3A Poort naar de Biesbosch (jachthaven, korte termijn) Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 22

23 3BHistorisch Knooppunt Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 23 Pass. haven en kades focuspunt (passanten, horeca, terras, ark) Bootje Gezond kan uitbreiden in pas. haven Routes naar centrum markeren incl. Oude Wacht Aan oostzijde Fort Lunette focuspunt (cultuur, horeca, bedrijvigheid) Historische schepen (incl. horecaboot) aan oostzijde Ruijtenberg handhaven

24 3BHistorisch Knooppunt Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 24 Ruijtenberg (5): blijft werf Fort Lunette (6): plan Stichting BOEi invulling door markt; gemeente stelt randvoorwaarden op en selecteert historische schepen, horecaboot, kunstark, boot Mafeking, woonboot verschuiven, passanten wandelroutes langs Donge en naar centrum en informatiepanelen Route Impériale markeren, uitzichtpunt Bergse Maas, inf.bord Pontonnier Lunet- en Timmersteekade (7) rondvaartboot steiger aan Timmersteekade voor binnenvaart en passanten steiger aan Lunetkade voor charter- en rondvaartschepen kanosteiger oude havenentree markeren routes vanaf kades naar Markt plaatsen informatiepanelen

25 3BHistorisch Knooppunt (noordelijk deel, variant 1) Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 25 Passantenhaven: Uitbreiding Bootje Gezond Vernieuwen en uitbreiden steigers voor passanten Jachthavenvoorzieningen Timmerstee- en Lunetkade: ‘Bedrijfsark’ Zomer passanten / winter binnenvaartschepen Aanmeren charterschepen Fort Lunette: Passantensteigers Mafeking Historische schepen

26 3BHistorisch Knooppunt (noordelijk deel, variant 2) Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 26 Passantenhaven: Vernieuwen en uitbreiden steigers voor passanten Jachthavenvoorzieningen Timmerstee- en Lunetkade: Uitbreiding Bootje Gezond Zomer passanten / winter binnenvaartschepen Aanmeren charterschepen Fort Lunette ‘Bedrijfsark’ Mafeking Historische schepen

27 3BHistorisch Knooppunt Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 27 Gem. jachthaven R’veer ontwikkelen (extra ligplaatsen, horeca, woningbouw) op middellange termijn Verbindingsroute G’berg – R’veer accentueren Ligplaatsen langs oevers (palen, steigers) Routestructuur uitbouwen

28 3BHistorisch Knooppunt Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 28 Passantenhaven (8): extra ruimte creëren voor Bootje Gezond plaatsing voorzieningenhuisje aan Glacisstraat duidelijker markeren routes tussen passantenhaven en Markt duidelijk aangeven route van passantenhaven naar fort realisatie Halve Zolenlijn fietspad Raamsdonksveer + markering oude route langs Stationsweg/Centraleweg Geertruidenberg Rivierzicht/Zuidkade (9): realisatie van steiger aan Zuidkade voor vaste liggers en passanten duidelijker markeren routes richting centrum Raamsdonksveer en G’berg Gem. jachthaven (10): watergeul doortrekken van Haven naar jachthaven plaatsing voorzieningenhuisje bij Wim Letschertbrug realisatie paden langs Donge noordwaarts en westwaarts duidelijker markeren route jachthaven – Haven – Heereplein afweging uitbreiding jachthaven + ontwikkeling omliggend gebied (incl. evt. sloop vm. politiebureau) ontwikkeling door markt; gemeente stelt randvoorwaarden op

29 3BHistorisch Knooppunt (zuidelijk deel, variant 1) Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 29 Rivierzicht/Zuidkade: Steigers pleziervaart Gemeentelijke jachthaven Uitbreiding + ontwikkeling gebied Vernieuwen steigers Heerelandkade Steigers pleziervaart

30 3BHistorisch Knooppunt (zuidelijk deel, variant 2) Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 30 Rivierzicht/Zuidkade: Historische schepen Gemeentelijke jachthaven Betrekken in plan Oude Haven (watergeul) Vernieuwen steigers Heerelandkade Steigers pleziervaart

31 3CGroene Waarden Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 31 Heerelandkade/Zuidergat (11): realisatie wandelroute langs Donge-oever realisatie extra aanlegplaatsen recreatievaart Allardpolder (12): herinrichting (delen) Allardpolder als park (ligweide, strandje, picknickplaatsen enz.) Bastionoevers (13): ecologische verbindingszone realisatie pad, bijv. vlonder Gasthuiswaard (14): doortrekking pad langs Donge-oever duidelijker markering routes Dongecentrale (15): plan Stichting BOEi invulling met bijv. sportbedrijfjes, -voorzieningen, energietentoonstelling, evenementen/verhuur, bedrijfjes enz.

32 3CGroene Waarden (Allardpolder) Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 32

33 4Kostenramingen Globale kostenraming Bandbreedtes op basis van expert judgement Op basis van normbedragen/-percentages en kengetallen Vastgoedkosten (kosten verwerving) niet in raming opgenomen Totale kosten, afhankelijk van nog te maken keuzes, geraamd tussen € 6,9 en € 8,2 mln. incl. BTW Nadere uitwerking in 2 e fase Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 33

34 4Kostenramingen Kosten per deelgebied: APoort naar de Biesbosch: € 870.000 BHistorisch Knooppunt: Variant 1: € 4.1 mln. Variant 2: € 2.9 mln. CGroene Waarden: € 3.2 mln. Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 34

35 5Discussiepunten Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie – Europese projecten & programma’s 35 Nieuwe steigers/ligplaatsen: concentratie in centrum goed? Teveel steigers? Jachthaven Statenlaan: grootschalige ontwikkeling door markt (op termijn) of anders? Gem. jachthaven Raamsdonksveer: ontwikkelen of zo laten?


Download ppt "Projectplan Donge-Oevers (concept) Presentatie voor belanghebbenden en geïnteresseerden Stedelijke & regionale ontwikkeling – Toerisme, recreatie & cultuurhistorie."

Verwante presentaties


Ads door Google