De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 2 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 2 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 2 maart 2016

2 Gespecialiseerd in “vinden van geld” (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven, overheden, stichtingen, onderwijs enz. Groot netwerk in Zuid-Nederland BUREAU MORE Het Groene Woud 2 maart 2016

3 Fondsenwerving = “geld inzamelen voor een goed doel”  maar meestal speelt meer! Nationaal / provinciaal / regionaal + Europees? Variatie van brede doelstellingen tot heel specifieke doelstellingen (en doelgroepen) Wereld van “ fondsen” Het Groene Woud 2 maart 2016

4 Economie/Innovatie/technologie Cultuur(participatie) Cultureel erfgoed Zorg & Welzijn  specifieke doelgroepen Sport en Spel Natuur Mobiliteit ………. Onderscheid op hoofdlijnen Het Groene Woud 2 maart 2016

5 Duurzame ontwikkeling (circulaire economie) Voeding en gezondheid Vrijetijdseconomie Langer zelfstandige ouderen Nieuwe verdienmodellen Samenwerking ………. Actuele thema’s Het Groene Woud 2 maart 2016

6 Hoe fondsenwerving benaderen Het Groene Woud 2 maart 2016 Fondsenwerving is niet ………..vragen om geld Maar: het fonds binden aan je project als partner!

7 Op tijd oriënteren op mogelijkheden = minimaal 6 maanden voor start! Vaststellen waarop initiatief zich richt: o Doelgroep (ouderen, mensen met een beperking, kinderen ………) o Inhoud (cultuur, natuur, sociale cohesie, ….) Hoe beginnen? Het Groene Woud 2 maart 2016

8 Onderzoeken welke fondsen/regelingen daarbij aansluiten (vanuit doel en belang van fonds! Hoe beginnen? Het Groene Woud 2 maart 2016

9 Veel grotere concurrentie (meer aanvragen terwijl er minder budget is dan eerst) Verdere professionalisering van de werkwijze o Standaardisatie van procedure  quick scan o Verantwoording (incl. accountantsverklaring) Focus op thema’s (kan per jaar iets verschillen) Wat zien we als trends? Het Groene Woud 2 maart 2016

10 Authentiek! (wees jezelf en realistisch) Compleet  benodigde info voor fonds Inhoud/doelstelling Uit te voeren maatregelen/werkzaamheden Projectplanning Juiste wijze van projectbegroting Hoe totale dekking (inclusief gevraagde bijdrage) Inhoud van kansrijke aanvraag Het Groene Woud 2 maart 2016

11 KANSEN: ECONOMIE/INNOVATIE Ontwikkeling van nieuwe producten en/of productieprocessen Topsectoren (HTS, Agrofood, Chemie …) Exportstimulering  WBSO enz.  MIT 2016  Interreg  OP Zuid en POP3 Het Groene Woud 2 maart 2016

12 KANSEN: (CULTUREEL) ERFGOED Wanneer kunnen “zaken worden gedaan”: Restauratie van gebouwen (inclusief tuinen/parken) Ontsluiting van erfgoed (publicaties, documentaires) Inrichting van tentoonstellingen en musea Erfgoededucatie In stand houden immaterieel erfgoed (ambachten)  Fonds voor Cultuurparticipatie (nieuwe verbindingen)  VSBfonds  Prins Bernhard Cultuurfonds  Herbestemming (provincie + RCE) Het Groene Woud 2 maart 2016

13 KANSEN: GEZONDHEID/BUITEN SPELEN Vooral ‘activiteiten’-gericht: Meer mensen laten sporten en bewegen Buurtactiviteiten Voorbeelden: Natuurspeeltuin Buurtspeeldagen/wijkactiviteiten  Jantje Beton  Foundations  Gemeente impuls voor groen …  Oranjefonds Het Groene Woud 2 maart 2016

14 KANSEN: NATUURWAARDES EN BIODIVERSITEIT Wanneer kunnen “zaken worden gedaan”: Specifiek voor bijen Groenblauwe diensten Landschapselementen Onderdeel van grotere ontwikkelingen (Euro Land Art)  Provincie / Groen Ontwikkel Bedrijf  Groen en Doen (vouchers)  ……. Het Groene Woud 2 maart 2016

15 KANSEN: (NATUUR EN )ECONOMIE Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen Bijdragen aan ‘groene economie’ Economische structuurversterking (vestigings- klimaat) Toerisme en recreatie  St. DOEN  Provincie: ondernemen met natuur  Interreg  ANWB Fonds Het Groene Woud 2 maart 2016

16 KANSEN: LEEFBAARHEID EN ONTMOETEN Aanknopingspunten o.a. bij: Stimuleren van ontmoetingen tussen verschillende generaties / culturen Kleinschalige buurtinitiatieven Bottom-up projecten (actief burgerschap) Verbeteren leefomgeving  Oranje Fonds  VSBFonds  Kon. Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM)  Buurtcultuurfonds  Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant Het Groene Woud 2 maart 2016

17 HOE EEN AANVRAAG AANPAKKEN Goed beeld krijgen “wat het project is” Onderzoeken welk fonds het beste past! (incl. afweging begroting en gevraagde bijdrage) Wie kan het beste aanvraag indienen  SAMENWERKING NUTTIG/NODIG? Draagvlak creëren (niet blind indienen) Het Groene Woud 2 maart 2016

18 CONTACTINFO Bureau MORE Tel.: 0499 – 37 73 65 info@more-projectbegeleiding.nl Het Groene Woud 2 maart 2016


Download ppt "FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 2 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google