De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal."— Transcript van de presentatie:

1 SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal

2 Wie is SOTOS ? SOTOS: Stichting Ontwikkeling Technisch Onderwijs
Senegal Oprichters: Haegens Bouw te Horst Bouw Opleidings Centrum te Horst Dendron College te Horst

3 Doelstellingen SOTOS Het helpen bij het ontwikkelen van (technisch) onderwijs in Senegal Het creëren van kansen voor jongeren door middel van (technisch) beroepsonderwijs Het betrokken maken van Nederlandse jongeren bij ontwikkelingswerk

4 Hoe werkt SOTOS ? Creëert draagvlak in Noord-Limburgs bedrijfsleven en
onderwijs Gaat uit van in en door de regio geconstateerde behoefte op het gebied van beroepsopleidingen Sluit aan bij bestaande cultuur en structuren Neemt gelijke kansen voor vrouwen en mannen als primair uitgangspunt op in haar projecten

5 Wat heeft SOTOS gedaan ? Een ondersteuningsproject van het opleidingscentrum in Ziguinchor (zuid-westelijk deel van Senegal) Inventarisering van onderwijsbehoefte in de provincie Casamance (in het gebied ten noorden van Ziguinchor) Projectontwikkeling nieuwbouw school te Sindian Inzameling middelen

6 Centre Regional de Formation Professionnelle de Sindian
CRFPS Centre Regional de Formation Professionnelle de Sindian Een nieuw te bouwen school voor beroepsonderwijs in de regio Casamance in Senegal naar voorbeeld van het Centre Regional de Formation Professionnelle te Ziguinchor

7

8

9

10

11

12 CRFPS stand van zaken Onderwijsbehoefte is geïnventariseerd
Grond is beschikbaar gesteld met verklaring Garanties van landelijke en regionale overheden Overdracht- en onderhoudsregeling Offertes en begrotingen

13 CRFPS stand van zaken Financieringsplan en fondsenwerving
Brochures samengesteld Informatie op door leerlingen Dendron College gebouwde website en maquette Veiling in maart 2005

14

15

16

17 Tijdpad realisering CRFPS
Vanaf augustus 2004: fondsenwerving Tot december 2004 :Afwikkeling planning met overheden; zekerstelling financiering Januari 2005 : opdrachtverstrekking aan regionale aannemer September 2006: oplevering school.

18 SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal
Kosten totale project: euro Oppervlakte project: m2 Een onvoorstelbaar belangrijke voorziening voor een onvoorstelbaar gering bedrag

19 SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal
Hoe kunt u bijdragen?

20 DONATIE VERKLARING storting ad € ………….. op rekening sponsoring van ….. m2 ad € 100,-- per m2. Adoptie van lokaal of andere ruimte Beschikbaar stellen van onderdelen van inrichtingen van lokaal of ruimte Beschikbaar stellen van materialen Naam:……………………………………………………………………………… Adres:……………………………………………………………………………… Tel.:……………………………………………… Naam bedrijf:……………………………………………………………………… Handtekening. ………………………………………………………..

21 SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal
Uw bijdragen worden volledig in het project geïnvesteerd U ontvangt een certificaat van donatie U wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de voortgang van het project


Download ppt "SOTOS bouwt met U een school in Sindian in Senegal."

Verwante presentaties


Ads door Google