De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen."— Transcript van de presentatie:

1 Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

2 Historie Vóór 1992 inning verkeersboete decentraal 29 augustus 1990 start CJIB met inning verkeersboete centraal 31 mei 1991 CJIB in Leeuwarden Succesvol met 95 procent inningpercentage Vanaf 1992 meer taken en verantwoordelijkheden

3 Boete voor verkeersovertreding (9.728.818)

4 IND Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (56.090) Coördinatie van taakstraffen (32.658) Door rechter opgelegde boete (140.350) Transactievoorstel (156.724 ) Hulp bij problematische schuldsituatie Signalering van niet terugkeren verlof Coördinatie van vrijheidsstraffen (19.735) Coördinatie van arrestatiebevelen (26.385) Routeren Toezicht (10.424) Ontnemingsmaatregel (1.193) Wanbetalers Zorgverzekering (2.427.964) Executiedocumentatie Voorwaardelijke invrijheidstelling (1.103) Bestuurlijke boete (12.105) Schadevergoedingsmaatregel (10.858) Inkomende Europese boetes (130) OM-afdoening (356.490) Premie Zorgverzekering Niet verzekerden (56.145)

5 Vroeger Nu Toekomst

6 Agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Uitvoeringsorganisatie Opdrachtgevers:Openbaar Ministerie (95%) Overheidsincasso (5%) CJIB

7

8 Uitvoering door CJIB  Executieplicht  Uitvoering op basis van: Wet- en regelgeving OM richtlijnen Jurisprudentie (Primair) zaakgerichte afhandeling  Maatwerk (persoonsgerichte afhandeling) Betalingsregeling Minnelijke schuldregeling

9 CJIB Beleid Betalingsregelingen  Betaling binnen 12 maanden (in bijzondere gevallen 36 maanden)  In termijnen (uitzonderingsgevallen: uitstel van betaling)  Schriftelijk verzoek  Relevante stukken (salarisstrook, etc.)  Openstaande bedrag > € 225,--  Individuele gevallen

10 Geen betalingsregeling:  Buiten huidige regelgeving  Eerdere regeling is niet nagekomen  Vervaldatum 2e aanmaning is verstreken  Een dwangbevel is uitgevaardigd  Een arrestatiebevel is uitgevaardigd / aan de inrichting aangeboden  Alleen Mulderzaken uitgezonderd bij katvangerovereenkomst

11 Convenant CJIB-NVVK

12 Indeling convenant  Algemene bepalingen  Aanvraag schuldregeling  Schuldregelingovereenkomst  Overige bepalingen  Slotbepalingen

13 Algemene bepalingen  Definities Debiteur met probleemschulden  Doel: volledige betaling Geen finale kwijting  Resultaat: schuldenvrij Door schuldregeling

14 Tijdsbalk Stabilisatietraject (fase 1), 4 mnd32 maanden Inventarisatie- en voorstellenfase (fase 2, 120 dagen evt 4 maanden verlenging mogelijk) Schuldregelingsovereenkomst

15 Aanvraag schuldregeling In NVVK termen fase 1 Basis: SR aanvraagformulier Communicatie Informatie naar CJIB over aanmelding + verzoek NSV Saldo opgaaf Niet saneerbare vorderingen + openstaande vorderingen Incassomaatregelen 4 mnd32 maanden

16 Schuldregelingsovereenkomst SR-OVK moet zijn getekend Opgave saldo binnen 3 weken Van alle saneerbare vorderingen 120 dagen model Opschorten incasso voor 4 maanden Indien alle schuldeisers akkoord zijn opschorten tot 36 maanden 4 mnd32 maanden

17 Overige bepalingen  CJIB verleent geen finale kwijting  Communicatie: van NVVK naar klant en van CJIB naar NVVK  Hervatting incasso na beëindiging SR-overeenkomst  Tussentijdse beëindiging minnelijk traject: - voortzetting incasso  Reguliere beëindiging minnelijk traject: - Verplichting debiteur te wijzen op een mogelijkheid tot aanvragen van een betalingsregeling  Uitzonderingen op de regeling 4 mnd32 maanden

18 Uitzonderingen  Schadevergoedingsmaatregelen  Strafbeschikkingen gelijk of hoger dan 250 euro  Geldboetevonnissen, strafbeschikkingen en ontnemingsmaatregelen waarvan de executie gedurende de schuldregelingsovk zal verjaren  NVVK-instelling doet onderzoek naar volledige voldoening van niet saneerbare vorderingen vóór totstandkoming schuldregelingsovk  Bevoegdheid eenzijdig beëindigen door CJIB bij ontstaan nieuwe vorderingen waarvoor dwangtraject wordt opgestart (na 2e aanmaning)

19 Contact met CJIB over OM-Financiële Sancties? Telefoonnummer cluster MSNP van TPA: 058-234 2059 (alleen voor instanties en niet voor clienten)

20 Samenwerking CJIB met  Instanties (OM en/of gemeente gerelateerd) Ten behoeve van  Doelgroepen (cliënten van de Veiligheidshuizen, overlastplegers, jongeren na detentie, jongeren tijdens detentie, volwassenen na detentie, probleemjongeren, patiënten in een zorg-/en opvanginstelling (psycho-sociale hulpverlening)) Proces -Overzicht opvragen -Regeling aanvragen Werkwijze Ketenloket

21 Vervolg Na positieve beoordeling casemanager TPA worden:  Zaken die betrekking hebben op de regeling voor de duur van de regeling opgeschort  Eventueel zaken teruggehaald van deurwaarders en vindt terughalen van AB’s politie plaats Vervolg  Voortgangsbewaking waar onder periodieke controle omtrent de aflossingen  Bij in gebreke blijven overleg tussen TPA en Instantie  Mogelijke uitkomst: voortzetten Executie

22 Contact met CJIB Ketenloket? (alleen voor instanties en niet voor clienten) Telefoonnummer Ketenloket: 058-234 2070 0f via mail: PostbusKetenloket@cjib.minjus.nl

23 Vragen aangaande CVZ Alle informatie te verkrijgen op: www.cjib.nl www.cvz.nl Of telefoonnummer: 058: 253 33 30 (Team CVZ bij C.J.I.B.)

24 Vragen ????


Download ppt "Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen."

Verwante presentaties


Ads door Google