De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen."— Transcript van de presentatie:

1 Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

2 Historie Vóór 1992 inning verkeersboete decentraal 29 augustus 1990 start CJIB met inning verkeersboete centraal 31 mei 1991 CJIB in Leeuwarden Succesvol met 95 procent inningpercentage Vanaf 1992 meer taken en verantwoordelijkheden

3 Boete voor verkeersovertreding (10.973.493)

4 IND Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (54.917) Door rechter opgelegde boete (143.506) Transactievoorstel (465.534) Wanbetalers Zorgverzekering (1.274.506) Bestuurlijke Strafbeschikking (83.324)

5 Boete voor verkeersovertreding (10.973.493) IND Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (54.917) Coördinatie van taakstraffen (34.700) Door rechter opgelegde boete (143.506) Transactievoorstel (465.534) Hulp bij problematische schuldsituatie Signalering van niet terugkeren verlof Coördinatie van vrijheidsstraffen (20.528) Coördinatie van arrestatiebevelen (25.763) Incasso kostenveroordelingen Huurcommissie (443) Ontnemingsmaatregel (1.176) Wanbetalers Zorgverzekering (1.274.506) Executiedocumentatie Voorwaardelijke invrijheidstelling (1076) Bestuurlijke boete (13.479) Schadevergoedingsmaatregel (11.126) Europese Grensoverschrijdende Sancties Inkomend (50) Uitgaand (1.094) Bestuurlijke Strafbeschikking (83.324)

6 Vroeger Nu Toekomst

7 Agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Eigenaar: DG Rechtspleging en Rechtshandhaving Uitvoeringsorganisatie Opdrachtgevers:Openbaar Ministerie (95%) Overheidsincasso (5%) CJIB

8

9 Unit OM Financiële Sancties, afdeling Maatregelen Bestaat uit: Team Schadevergoedingsmaatregelen Team Ontnemingsmaatregelen Team Zware Criminaliteit Team Persoonsgerichte Aanpak Beoordelen van bijzondere regelingen, schuldregelingen en betalingsregelingen

10 Uitvoering door CJIB  Executieplicht  Uitvoering op basis van: Wet- en regelgeving OM richtlijnen Jurisprudentie (Primair) zaakgerichte afhandeling  Maatwerk (persoonsgerichte afhandeling) Betalingsregeling Minnelijke schuldregeling Wettelijke schuldsanering en faillissementen Bijzondere regelingen

11 Beleid Betalingsregelingen  Betaling binnen 12 maanden (in bijzondere gevallen 36 maanden)  In termijnen (uitzonderingsgevallen: uitstel van betaling)  Schriftelijk verzoek  Relevante stukken (salarisstrook, etc.)  Openstaande bedrag > € 225,--  Schrijnende gevallen

12 Geen betalingsregeling:  Buiten huidige regelgeving  Eerdere regeling is niet nagekomen  Vervaldatum 2e aanmaning is verstreken  Een dwangbevel is uitgevaardigd  Een arrestatiebevel is uitgevaardigd / aan de inrichting aangeboden  Alleen Mulderzaken uitgezonderd bij katvangerovereenkomst

13 Samenwerking CJIB met  Instanties (OM en/of gemeente gerelateerd) Ten behoeve van  Doelgroepen (cliënten van de Veiligheidshuizen, overlastplegers, jongeren na detentie, jongeren tijdens detentie, volwassenen na detentie, probleemjongeren, patiënten in een zorg-/en opvanginstelling (psycho-sociale hulpverlening)) Proces Gemandateerd medewerker OM- Overzicht openstaande zaken - Casemanager TPA - Verstrekken overzicht openstaande zaken Werkwijze Bijzondere Regelingen

14 Verschil tussen overzichten Openstaande VorderingenOpenstaande Zaken Alleen financiële componentenAlle componenten Terwee, OM-afdoening, Strabis, Plukze, Mulder en Trias Schadevergoedingsmaatregel (Terwee), OM-afdoening, Strabis, Ontnemingsmaatregel (Plukze,) Mulder, Trias, Vrijheidstraffen en Taakstraffen Opvragen via afdeling CPUOpvragen Team TPA via casemanagers (MAATWERK)

15 Vervolg Na positieve beoordeling casemanager TPA worden:  Zaken die betrekking hebben op de regeling voor de duur van de regeling opgeschort  Zaken teruggehaald van deurwaarders en vindt terughalen van AB’s politie plaats Vervolg  Voortgangsbewaking waar onder periodieke controle omtrent de aflossingen  Bij in gebreke blijven overleg tussen TPA en Instantie  Mogelijke uitkomst: voortzetten Executie

16 Tips 1.Bij vooronderzoek z.s.m. openstaande zaken opvragen 2.Ontnemingmaatregel: verminderingsverzoek 3.Schadevergoedingmaatregel: voorschieten?

17 Contact met CJIB over bijzondere regelingen? Telefoonnummer cluster van TPA: 058-234 2070 0f via mail: PostbusOMFBijzondereRegelingen@cjib.minjus.nl

18 Vragen ????


Download ppt "Corporate presentatie CJIB | 2010 Het Centraal Justitieel Incassobureau Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen."

Verwante presentaties


Ads door Google