De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Centraal Justitieel Incassobureau

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Centraal Justitieel Incassobureau"— Transcript van de presentatie:

1 Het Centraal Justitieel Incassobureau
Dé expert op het gebied van inning, incasso van boetes en coördinatie van straffen

2 Historie Vóór 1992 inning verkeersboete decentraal
29 augustus 1990 start CJIB met inning verkeersboete centraal 31 mei 1991 CJIB in Leeuwarden Succesvol met 95 procent inningpercentage Vanaf 1992 meer taken en verantwoordelijkheden

3 Boete voor verkeersovertreding (10.973.493)

4 Boete voor verkeersovertreding (10.973.493)
Wanbetalers Zorgverzekering ( ) IND Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (54.917) Bestuurlijke Strafbeschikking (83.324) Door rechter opgelegde boete ( ) Transactievoorstel ( ) Boete voor verkeersovertreding ( )

5 Boete voor verkeersovertreding (10.973.493)
Wanbetalers Zorgverzekering ( ) Coördinatie van vrijheidsstraffen (20.528) IND Leges Immigratie- en Naturalisatiedienst (54.917) Signalering van niet terugkeren verlof Bestuurlijke Strafbeschikking (83.324) Ontnemingsmaatregel (1.176) Coördinatie van taakstraffen (34.700) Incasso kostenveroordelingen Huurcommissie (443) Door rechter opgelegde boete ( ) Transactievoorstel ( ) Coördinatie van arrestatiebevelen (25.763) Voorwaardelijke invrijheidstelling (1076) Executiedocumentatie Boete voor verkeersovertreding ( ) Bestuurlijke boete (13.479) Schadevergoedingsmaatregel (11.126) Europese Grensoverschrijdende Sancties Inkomend (50) Uitgaand (1.094) Hulp bij problematische schuldsituatie

6 Vroeger Nu Toekomst

7 CJIB Agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Eigenaar: DG Rechtspleging en Rechtshandhaving Uitvoeringsorganisatie Opdrachtgevers: Openbaar Ministerie (95%) Overheidsincasso (5%)

8

9 Unit OM Financiële Sancties, afdeling Maatregelen
Bestaat uit: Team Schadevergoedingsmaatregelen Team Ontnemingsmaatregelen Team Zware Criminaliteit Team Persoonsgerichte Aanpak Beoordelen van bijzondere regelingen, schuldregelingen en betalingsregelingen

10 Uitvoering door CJIB Executieplicht Uitvoering op basis van:
Wet- en regelgeving OM richtlijnen Jurisprudentie (Primair) zaakgerichte afhandeling Maatwerk (persoonsgerichte afhandeling) Betalingsregeling Minnelijke schuldregeling Wettelijke schuldsanering en faillissementen Bijzondere regelingen

11 Beleid Betalingsregelingen
Betaling binnen 12 maanden (in bijzondere gevallen 36 maanden) In termijnen (uitzonderingsgevallen: uitstel van betaling) Schriftelijk verzoek Relevante stukken (salarisstrook, etc.) Openstaande bedrag > € 225,-- Schrijnende gevallen

12 Geen betalingsregeling:
Buiten huidige regelgeving Eerdere regeling is niet nagekomen Vervaldatum 2e aanmaning is verstreken Een dwangbevel is uitgevaardigd Een arrestatiebevel is uitgevaardigd / aan de inrichting aangeboden Alleen Mulderzaken uitgezonderd bij katvangerovereenkomst

13 Werkwijze Bijzondere Regelingen
Samenwerking CJIB met Instanties (OM en/of gemeente gerelateerd) Ten behoeve van Doelgroepen (cliënten van de Veiligheidshuizen, overlastplegers, jongeren na detentie, jongeren tijdens detentie, volwassenen na detentie, probleemjongeren, patiënten in een zorg-/en opvanginstelling (psycho-sociale hulpverlening)) Proces Gemandateerd medewerker OM- Overzicht openstaande zaken - Casemanager TPA - Verstrekken overzicht openstaande zaken

14 Verschil tussen overzichten
Openstaande Vorderingen Openstaande Zaken Alleen financiële componenten Alle componenten Terwee, OM-afdoening, Strabis, Plukze, Mulder en Trias Schadevergoedingsmaatregel (Terwee), OM-afdoening, Strabis, Ontnemingsmaatregel (Plukze,) Mulder, Trias, Vrijheidstraffen en Taakstraffen Opvragen via afdeling CPU Opvragen Team TPA via casemanagers (MAATWERK)

15 Vervolg Na positieve beoordeling casemanager TPA worden:
Zaken die betrekking hebben op de regeling voor de duur van de regeling opgeschort Zaken teruggehaald van deurwaarders en vindt terughalen van AB’s politie plaats Vervolg Voortgangsbewaking waar onder periodieke controle omtrent de aflossingen Bij in gebreke blijven overleg tussen TPA en Instantie Mogelijke uitkomst: voortzetten Executie

16 Tips Bij vooronderzoek z.s.m. openstaande zaken opvragen
Ontnemingmaatregel: verminderingsverzoek Schadevergoedingmaatregel: voorschieten?

17 Contact met CJIB over bijzondere regelingen?
Telefoonnummer cluster van TPA: 0f via mail:

18 Vragen ????


Download ppt "Het Centraal Justitieel Incassobureau"

Verwante presentaties


Ads door Google