De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centres of Expertise bij de Hanzehogeschool Conferentie Centres of Expertise 14 december 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centres of Expertise bij de Hanzehogeschool Conferentie Centres of Expertise 14 december 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Centres of Expertise bij de Hanzehogeschool Conferentie Centres of Expertise 14 december 2012

2 De Hanzehogeschool Groningen De oudste (1798) multisectorale hogeschool van Nederland Centrale waarden: individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemend en verantwoordelijk Meer dan 70 opleidingen; grootste hbo-onderwijsaanbod in Noord-Nederland 52 bachelors, 18 masters en 7 Ad’s 18 schools met 18 verschillende ‘culturen’ met een eigen sfeer; 26.000 studenten en 2.700 medewerkers Achtergrond

3 Beeld van de regio krimp van de bevolking vergrijzing werkgelegenheid vooral in het MKB (75%) laag gemiddeld opleidingsniveau sterke kennisinstellingen (RUG, UMCG, HG) belangrijke ontwikkelingen rond energie en de Eemshaven Omgeving

4 Profiel Hanzehogeschool: complete opleidingen in vier domeinen: 1.Techniek 2.Kunsten 3.Mens en maatschappij (gezondheidszorg, welzijn, sport en educatie) 4.Economisch domein Zes kenniscentra en zes thema’s Hier hebben we al keuzes gemaakt rondom onze thema’s. In de zes kenniscentra werken opleidingen samen aan onderzoek rond zes thema’s. Domeinen en thema’s

5 Profiel Zes kenniscentra 1.Energie 2.Cares (zorg, sport, educatie, Healthy Ageing) 3.Ondernemerschap 4.Noorderruimte (gebiedsontwikeling) 5.Arbeid 6.Kunst en Samenleving Eigen thema’s

6 Kiezen voor thema’s De samenwerkende noordelijke provincies hebben keuzes gemaakt voor de noordelijke thema’s: water, sensortechnologie, healthy ageing, energie, agribusiness. De gemeente Groningen, het UMCG, de RUG en de Hanzehogeschool Groningen hebben het Akkoord van Groningen gesloten. Centraal: energie en healthy ageing. De noordelijke hogescholen hebben afgesproken wie welk thema uitwerkt. De Hanzehogeschool ‘doet’ energie en healthy ageing. Omgeving

7 Profiel Energie en Healthy Ageing zijn de speerpunten van de Hanzehogeschool. onderwijs en onderzoek verbinden we zo veel mogelijk met die twee speerpunten Twee specifieke benaderingen ondersteunen dat: onze excellentie-benadering hogeschoolbreed accent op ondernemerschap (oa met CVO) Domeinen, thema’s en benaderingen

8 Voorstel voor prestatieafspraken Verplichte doelstellingen rond studiesucces en kwaliteit Concentratie van onderwijs en onderzoek rond twee speerpunten Onderwijs: masteropleidingen in Energie en Healthy Ageing Onderzoek: twee uitgewerkte businessplannen voor Centres of Expertise Energie en Zorg/Healthy Ageing Ondernemerschap: ondernemerschaponderwijs in alle opleidingen, CVO. Excellentie:6 procent van de studenten zit in een excellentietraject Inzet Hanzehogeschool Groningen

9 Reviewcommissie en besluit Commissie concludeert: Hanzehogeschool komt in aanmerking voor middelen uit selectief budget Het voorstel van de Hanzehogeschool is excellent Centres of Expertise zeer concreet uitgewerkt in businessplan Besluit Staatssecretaris: Prestatiebekostiging toegekend 4,6 miljoen euro selectief budget (jaarlijks tot 2017) Daarvan 2 miljoen voor twee Centres of Expertise Uitkomst van het proces

10 De centres nader bekeken De twee centres bouwen voort op wat er al was: -Stevig kenniscentrum -Relaties met bedrijven -Bestaande onderzoekslijnen -Gehonoreerde RAAK-aanvragen -Stevige relaties met netwerkorganisaties als HANNN en Energy Valley -Groeiende werkgelegenheid -Maar: de twee centres verschillen enorm Verschillen en overeenkomsten

11 Centre of Expertise Energie -Gebaseerd op een consortium van een (afgewezen) RAAK-Pro aanvraag. - BAM - Imtech - Gasterra - Gasunie - KEMA -Centre past in Energy Academy Europe (EAE); een initiatief van RUG en Hanzehogeschool Hoofdlijnen

12 De centres nader bekeken Doelen Centre of Expertise Energie -Versterken instroom in energiegerelateerde opleidingen -Meer afgestudeerden in die opleidingen -Groei van de master Renewable Energy (MSc!) -Doorstroom keten MBO-HBO-WO -Meer onderzoeksprojecten bedrijven en HBO en WO -Stijging onderzoekspublicaties -Stijging startups -Versterking innovatie in bedrijfsleven Verschillen en overeenkomsten

13 De centres nader bekeken Onderzoek - Gebruik bestaande faciliteiten -Living Lab EnTranCe komt tot stand (Energy Transition Centre): testomgeving met installaties voor energieopslag, energieproductie en energiegebruik en ICT-toepassingen voor onderzoek Onderwijs -7 opleidingen bieden energiegerelateerd onderwijs -Vanaf dit jaar ook master Renewable Energy -Nadruk op excellentie en ondernemerschap Verschillen en overeenkomsten

14 Besturing en organisatie Zoeken naar een bestuursvorm die consistent en duurzaam is. - verantwoorde en beheersbare risico’s - aansluiten bij besturing en organisatiestructuur hogeschool - heldere lijn van verantwoordelijkheids- en bevoegdheids structuur (inclusief mandatering) - niet afhankelijk van personen - maximale invloed op CoE: regie en financieel, ook op resultaat - in- en externe partners betrekken, bijvoorbeeld door programmaraad Uitgangspunten

15 Besturing en organisatie - maximaal inzetten op versterken imago HG, maar niet ten koste van partners - eigen regelruimte, CvB neemt finale besluiten - transparante verantwoording voor ministerie en partners - optimale verbindingen houden met schools en opleidingen - zo weinig mogelijk mensen in CoE, inlenen van schools - nooit vermenging van publiek en privaat geld - de CoE hebben geen negatief effect op overhead (prestatie- contract Uitgangspunten

16 Bestuursvorm - het is een samenwerkingsverband, waarbij we een convenant afsluiten met de partners - de Hanzehogeschool is penvoerder en eindverantwoordelijke - de Hanzehogeschool verantwoordt financieel en inhoudelijk aan ministerie en partners - directeur CoE valt rechtstreeks onder een CvB-lid - hogeschool sluit contracten met participanten in CoE Keuzes

17 Begroting Jaarlijkse begroting oplopend naar 5,8 miljoen per jaar (2016) Eigen bijdrage 900.000 Bedrijven 1.900.000 Derde geldstroom1.500.000 Andere inkomsten 500.000 Bijdrage OCW1.000.000 Alles in het functiegebouw van de Hanzehogeschool

18 Functionele inrichting Omvang personeel CoE:2,1 fte directeur CoE 0,5 fte Programmamanager 0,5 fte Business controller 0,2 fte Managementondersteuner 0,5 fte Communicatie 0,4 fte Extra bij CoE Energie: beheerder fysieke laboratorium Alles in het functiegebouw van de Hanzehogeschool

19 Vragen


Download ppt "Centres of Expertise bij de Hanzehogeschool Conferentie Centres of Expertise 14 december 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google