De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EXTERNE VEILIGHEID OP DE NOENES. AANWEZIG: INTERGAS: Dhr Schuurmans ZAKELIJK RECHT EN VOLMACHTEN: Notaris Witlox/Peer-Jan Bemelmans BLUSWATER: Henk Meijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EXTERNE VEILIGHEID OP DE NOENES. AANWEZIG: INTERGAS: Dhr Schuurmans ZAKELIJK RECHT EN VOLMACHTEN: Notaris Witlox/Peer-Jan Bemelmans BLUSWATER: Henk Meijs."— Transcript van de presentatie:

1 EXTERNE VEILIGHEID OP DE NOENES

2 AANWEZIG: INTERGAS: Dhr Schuurmans ZAKELIJK RECHT EN VOLMACHTEN: Notaris Witlox/Peer-Jan Bemelmans BLUSWATER: Henk Meijs AANLEGVERGUNNING: Arno Pullens PROPAANGAS: Luc van Beurden

3 AGENDA Aanvang: 19.30 u Sluiting: 21.30 u  Inleiding/presentatie  Gelegenheid tot stellen van vragen  Pauze; gelegenheid indienen schriftelijke vragen  Beantwoording schriftelijke vragen  Gelegenheid stellen van individuele vragen aan de deskundigen.

4 I. HET PROCES

5 1999/2000: Controles propaantanks door gemeente

6  2000 vuurwerkramp Enschede.  2001 – 2004 aanscherping wetten

7 2003 Gemeente geeft NIBRA opdracht de situatie op de Noenes te onderzoeken.

8 NIBRA ontwikkelt, beheert en verspreidt kennis over veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding

9 2004 Conclusie NIBRA: Noenes niet veilig  Propaantanks gevaar  Geen goede vlucht- mogelijkheden  Onvoldoende bluswater

10 21 juli 2004 Brief + stappenplan van gemeente aan perceeleigenaren: uiterlijk 1 juli 2006 een veiliger situatie

11 16 september 2004 Informatieavond voor alle betrokkenen:  Presentatie NIBRA onderzoek  Gelegenheid tot vragen stellen  Oprichting klankbordgroep

12 NAJAAR 2004 Viertal bijeenkomsten klankbordgroep De klankbordgroep is gesprekspartner gemeentebestuur bij voorbereiding op besluiten

13 FEBRUARI 2005 Besluitvorming College van B&W

14 1.De bouwverordening, die de bereikbaarheid, de opstelplaatsen voor hulpdiensten en de bluswatervoorziening regelt is van toepassing. 2.Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer wordt gehandhaafd.

15 4.Voor de verbreding van de paden en het eventueel kappen van bomen moet een aanlegvergunning worden aangevraagd 3.Propaantanks zijn bouwvergunningsplichtig.

16 II. AARDGAS

17 AANBOD INTERGAS: Gasinfrastructuur en huisaansluiting: € 3.945,-- (let op algemene voorwaarden Intergas)

18  130 aanmelders hebben aanbod Intergas samen met brief gemeente op naam ontvangen  Anderen hebben aanbod separaat ontvangen  Later aansluiten is altijd duurder

19 III. ZAKELIJK RECHT

20  Zakelijk recht: toestemming aan Intergas om leidingen te leggen  Gemeente om praktische redenen en uit oogpunt kostenbesparing intermediair bij het vestigen van zakelijk recht  Zakelijk recht ook van belang bij degenen die niet voor aardgas kiezen

21 IV. BOUW- VERORDENING

22 STAND VAN ZAKEN AANLEGVERGUNNINGEN

23 BLUSWATER Twee mogelijkheden: a)Brabant Water, aanleg separate brandblusleiding: aanlegkosten ca. € 200.000,--; exploitatiekosten jaarlijks ca. € 2.000,-- b)Bluswaterputten, nodig min. 14 putten; kosten: ca. € 75.000,--

24 BENODIGDE BLUSWATERPUTTEN

25 PERCELEN AFHANKELIJK VAN NIEUWE BLUSWATERPUTTEN

26 V. PROPAAN- TANKS

27 a)Per 1 juli 2006 moeten alle propaangastanks op de Noenes voldoen aan de milieuwetgeving b)Aanvraag van een bouwvergunning voor een propaangastank is afhankelijk van de verplaatsing (ingevolge a) dan wel keuring van de tank

28 VI. POSTCODES

29 TPG stelt: 1.De Noenes is een recreatiegebied; 2.TPGPost wil meewerken aan het verlenen van postcodes; 3.Hieraan is een vijftal voorwaarden verbonden 4.Het toekennen van de postcodes staat los van de realisatie van de brievenbussenfronten.

30 Voorwaarden: a.Het aantal straatnamen dient te worden teruggebracht BroeksteeginclVinkenpad Koolmeespad Fazantenpadincl Sijzenpad KievitspadinclEksterpad Valkenpad Kraaienpad Spechtenpad Blazeveldweg inclGruttopad Gaaienpad Lijsterpad

31 Scheurbroeksesteeg inclPutterpad Koekoekpad Zwaluwpad Merelpad Sperwerpad Doornakkersteeg Oirbroeksesteeg Noenes Heesakker Beekweg Nieuwe Beemdsteeg Uilenpad

32 b. de huisnummering dient vervolgens te worden aangepast zodat een logische volgorde ontstaat; c. de huidige paden blijven niet openbare wegen; d.de huidige aan huis bezorging bij recreatiewoningen langs gemeente- wegen blijft voor die eigenaren die daar nu recht op hebben; e.alle overige recreatiewoningen krijgen post bezorgd op maximaal 5 aan de Scheurbroeksesteeg gelegen brievenbussenfronten.

33 VRAGEN?


Download ppt "EXTERNE VEILIGHEID OP DE NOENES. AANWEZIG: INTERGAS: Dhr Schuurmans ZAKELIJK RECHT EN VOLMACHTEN: Notaris Witlox/Peer-Jan Bemelmans BLUSWATER: Henk Meijs."

Verwante presentaties


Ads door Google