De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch versterkte muziek Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct-milieuambtenaar 25/04/2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch versterkte muziek Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct-milieuambtenaar 25/04/2016."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch versterkte muziek Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct-milieuambtenaar 25/04/2016

2 Overzicht 1.Wetgeving vóór 2013 2.Wetgeving vanaf 2013 3.Praktisch (meten/tips) 4.Toelating - Stappenplan 5.Toezicht/handhaving 6.Advies /opmerkingen / vragen

3 Wetgeving vóór 2013 Niet-vergunningsplichtige inrichtingen KB 24-02-1977, tenzij afwijking college van burgemeester en schepenen: – inrichting: maximaal 90 dB(A) (te laag voor een echte dansactiviteit) – omgeving: normen in bewoonde ruimtes van omliggende gebouwen Voorbeelden: café, restaurant, jeugdhuis < 100 m², sportzaal, winkel, fitnesscentrum,...

4 Wetgeving vóór 2013 Vergunningsplichtige inrichtingen milieuvergunning klasse 2 Vlarem II: – Algemene geluidsnormen omgeving – Geluidsniveau binnen de inrichting: geen norm (ernstig risico gehoorschade) Criteria: – Dansgelegenheden – 100 m² of meer publiek toegankelijk Voorbeelden: feestzalen en lokalen: fuifzaal, discotheek, nachtclub, concertzaal, sommige jeugdhuizen, …

5 Overzicht 1.Wetgeving vóór 2013 2.Wetgeving vanaf 2013 3.Praktisch (meten/tips) 4.Toelating - Stappenplan 5.Toezicht/handhaving 6.Advies /opmerkingen / vragen

6 Wetgeving vanaf 2013 Aanleiding: persberichten over zomerfestivals 2009 toenemende aandacht voor gehoorschade bij jongeren Initiatief Vlaams minister Joke Schauvliege: 17 februari 2012: besluit Vlaamse Regering 01 januari 2013: nieuwe wetgeving van kracht

7 Wetgeving vanaf 2013 Objectieven: overlast beperken (omgevingsnormen) gehoorschade voorkomen (geluidsnormen)  een paar decibels maken veel verschil (logaritmische schaal): + 3dB = dubbele geluidsenergie

8 Wetgeving vanaf 2013 Toepassingsgebied: bij activiteiten met opgenomen muziek (zoals cd of mp3) of elektronisch versterkte livemuziek (zoals liveoptredens met microfoons en versterkers) NIET bij activiteiten met louter niet elektronisch versterkte muziek (bijvoorbeeld een fanfare, symfonisch orkest of kamerorkest).  Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen wel van toepassing (bijvoorbeeld jazzcombo of semi akoestische set).

9 Wetgeving vanaf 2013 Principes: 3 verschillende categorieën, tot max. 100 dB(A) hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer flankerende maatregelen KB 24-02-1977 opgeheven criterium is geluidsniveau i.p.v. oppervlakte en ‘dansgelegenheid’  private inrichtingen: niet ingedeeld (hoofdstuk 6.7. Vlarem II) en enkel omgevingsnormen.

10 Open Lucht / Tent - 3 categorieën Niet ingedeelde inrichtingen  hoofdstuk 6.7. Vlarem II – CATEGORIE 1: ≤ 85 dB (A) (LAeq,15min) zwerfvuilactie, … – CATEGORIE 2: > 85 - ≤ 95 dB (A) (LAeq,15min) Lokeren zingt, Gaant,... toelating met bijzondere voorwaarden – CATEGORIE 3: > 95 dB (A) (LAeq,15min) en ≤ 100 dB (A) (LAeq,60min) Lokerse Feesten, Sporting, … toelating met bijzondere voorwaarden

11 Binnen - 3 categorieën Ingedeelde en niet ingedeelde inrichtingen  afdeling 5.32.2. en hoofdstuk 6.7. Vlarem II – CATEGORIE 1: ≤ 85 dB (A) muziek in café, fitnesscentrum, winkel, restaurant, … – CATEGORIE 2: > 85 - ≤ 95 dB (A) Heirbrug St. Anna, Okapi, T-Klub en Jodesi... klasse 3 of toelating met bijzondere voorwaarden – CATEGORIE 3: > 95 - ≤ 100 dB (A) Cherry Moon, 1001 Nights bvba, sport - en jeugdcomplex, … klasse 2 of toelating met bijzondere voorwaarden

12 Categorie 1 (≤ 85 dB (A)) Geen verplichting tot meten, zelfcontrole wel aanbevolen. Normen in bewoonde ruimten omgeving respecteren (art. 6.7.4 Vlarem II). Café, fitnesscentrum, winkel, restaurant, … : – enkel muziek – op gelijk welke plaats toegankelijk voor publiek – toetsing aan 92 dB(A) LAmax,slow volstaat

13 Categorie 2 (> 85 dB (A) en ≤ 95 dB (A)) Meten (LAmax,slow of LAeq,15min) verplicht, registreren niet, tenzij opgelegd door college van burgemeester en schepenen (uitzondering: begrenzer). Toetsing aan 102 dB(A) LAmax,slow volstaat. Muziek en het omgevingsgeluid. Duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau (minstens voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau). Waar meten: zie brochure LNE (geluidsnormen voor muziekactiviteiten). In veel gevallen voldoende voor fuif, danscafé, … Omgevingsnormen hfdst. 4.5 Vlarem II van toepassing.

14 Categorie 1 en 2 Afwijkingen voor hogere volumes mogelijk: categorie 2 of categorie 3. Bijzondere gelegenheden: max. 12/jaar en 2/maand, indien in een feestzaal, lokaal of schouwspelzaal. College van burgemeester en schepenen kan beperkende maatregelen opleggen (einduur, afbouwscenario, …) Formulier beschikbaar op website www.lokeren.be (‘Vrije Tijd’)www.lokeren.be Flankerende voorwaarden (uitz.: geluidsplan). Omgevingsnormen Vlarem II niet van toepassing.

15 Categorie 3 (> 95 dB (A) en ≤ 100 dB(A)) Meten (LAeq,15min of LAeq,60min) en registreren (LAeq,60min) verplicht - 1 maand ter beschikking houden (uitzondering: begrenzer). Toetsing aan 102 dB(A) LAeq,15min volstaat. Muziek en het omgevingsgeluid. Duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau (minstens voor de verantwoordelijke voor het geluidsniveau). Waar meten: zie brochure LNE (geluidsnormen voor muziekactiviteiten).

16 Categorie 3 (> 95 dB (A) en ≤ 100 dB (A)) Geluidsplan permanente geluidsinstallatie. Voorafgaand aan ingebruikname: akoestisch onderzoek. Omgevingsnormen hfdst. 4.5 Vlarem II van toepassing. Verplicht gratis aanbieden van oordoppen (éénmalig gebruik). 100 dB(A) is het maximum → geen afwijkingen mogelijk.

17 Categorie 2 en 3 Geluid meten Ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats: elektronisch versterkte muziek + achtergrondgeluid Indien geen mengtafel: publiekszone, centraal tussen de verschillende luidsprekers (niet altijd eenvoudig te bepalen). Minimumvereisten meetapparatuur voor zelfcontrole: minstens type 2 voldoende groot en duidelijk display Decibelmeter lenen, huren of kopen. Vraag advies.

18 Overzicht 1.Wetgeving vóór 2013 2.Wetgeving vanaf 2013 3.Praktisch (meten/tips) 4.Toelating - Stappenplan 5.Toezicht/handhaving 6.Advies /opmerkingen / vragen

19 Meetplaatsen - enkele voorbeelden

20

21

22

23

24

25 Overzicht 1.Wetgeving vóór 2013 2.Wetgeving vanaf 2013 3.Praktisch (meten/tips) 4.Toelating - Stappenplan 5.Toezicht/handhaving 6.Advies /opmerkingen / vragen

26 Toelating - Stappenplan Buiten / binnen Aantal feestvierders Randvoorwaarden: kinderen, druk bewoonde omgeving, 'bas- gevoelige' evenementen Advies politie

27 Toelating - Stappenplan BUITEN - Aantal feestvierders 1.beperkt aantal: ≤ 85 dB(A), einduur zoals voorzien in programma 2.middelmatig aantal:  > 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) tot 1 uur (weekdagen), resp. 2 uur (WE, feestdag)  ≤ 85 dB(A), einduur zoals voorzien in programma  Bijkomende voorwaarden zoals: bezorgen van een plan met de meetplaats(en) en de geregistreerde gegevens binnen een termijn van een maand na de activiteit  > 95 dB(A)LAeq,15min en ≤ 100 dB(A): uitzonderlijk

28 Toelating - Stappenplan 3.groot aantal:  > 95 dB(A) en ≤ 100 dB(A) tot 24 uur (weekdagen), resp. 01 uur (WE, feestdag)  > 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) tot 01 uur (weekdagen), resp. 02 uur (WE, feestdag)  ≤ 85 dB(A), einduur zoals voorzien in programma  Bijkomende voorwaarden zoals: zie 2. (middelmatig aantal)

29 Toelating - Stappenplan BINNEN -geluidsniveau: 1. Aanvraag voor max. 95 dB(A)  > 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A) tot 02 uur (weekdagen), resp. 03 uur (WE, feestdag)  ≤ 85 dB(A), einduur zoals voorzien in programma  Bijkomende voorwaarden zoals: bezorgen van een plan met de meetplaats(en) en de geregistreerde gegevens binnen een termijn van een maand na de activiteit, deuren, ramen en poorten moeten gesloten zijn

30 Toelating - Stappenplan 2. Aanvraag voor max. 100 dB(A) :  > 95 dB(A) en ≤ 100 dB(A) tot 02 uur (weekdagen), resp. 03 uur (WE, feestdag)  > 85 dB(A) en ≤ 95 dB(A), einduur zoals voorzien in programma  Bijkomende voorwaarden zoals: zie 1., alsook kosteloos gehoorbescherming voor eenmalig gebruik ter beschikking stellen

31 Overzicht 1.Wetgeving vóór 2013 2.Wetgeving vanaf 2013 3.Praktisch (meten/tips) 4.Toelating - Stappenplan 5.Toezicht/handhaving 6.Advies /opmerkingen / vragen

32 Toezicht/handhaving Controles: Toezichthouders dienst milieu en landbouw en politie Klachten of ambtshalve Aansprakelijkheid Eigenaar van een zaal of andere locatie, de huurder van een locatie, de organisator, DJ en geluidstechnicus Kunnen beboet/vervolgd worden als er overtredingen zijn Taak organisator Iedereen op zijn verantwoordelijkheden wijzen Evt. contract met DJ/geluidstechnicus/artiesten

33 Toezicht/handhaving Strafwetboek Artikel 561.1°: verboden nachtgerucht of nachtrumoer te verstoren. Vaststellingen door politie zonder geluidsmetingen. Sanctie kan overeenkomstig artikel 80 van het algemeen politiereglement (gemeentelijke administratieve sancties).

34 Kort samengevat 1.Wetgeving geldt voor alle muziekactiviteiten, zowel buiten als binnen 2.Indien niet vast vergund, toelating mogelijk om > 85 dB (A) 3.Keuze uit 3 categorieën, elk met specifieke voorwaarden 4.Cat. 2 en 3: verplichte geluidsmeting (zelfcontrole)

35 Advies/opmerkingen Adviezen/opmerkingen raden an.vandermoere@lokeren.be 09 340 94 36 Vragen? milieu.landbouw@lokeren.be 09 340 94 64 brochure LNE: geluidsnormen voor muziekactiviteiten


Download ppt "Elektronisch versterkte muziek Dienst milieu en landbouw An Vandermoere Adjunct-milieuambtenaar 25/04/2016."

Verwante presentaties


Ads door Google