De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek BVR 17 februari 2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek BVR 17 februari 2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek BVR 17 februari 2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat betreft het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen

2 Werking van het gehoor Anatomie gehoorstelsel Buitenoor: – Oorschelp, gehoorgang, trommelvlies  Opvangen geluiden uit omgeving en transport naar middenoor Middenoor: – Met lucht gevulde ruimte met gehoorbeentjes (hamer, aambeeld, stijgbeugel  Versterken van de geluidstrillingen en overdracht naar binnenoor Binnenoor: – Slakkenhuis, gevuld met vloeistof  Basilair membraan met haarcellen en cilia  cilia buigen t.g.v. trillend membraan  °elektrisch signalen  waar vertaald naar hersenen

3 Werking van het gehoor Bron: http://www.hoorwijzer.nl; 2010

4 Werking van het gehoor

5  A-weging vs. C-weging

6 Types gehoorschade Noise Induced Hearing Loss (NIHL) – Blootstellingsduur 8u, 80dB (+3dB  t/2) – Blootstellingsfrequentie #/t blootgesteld (herstel) – Geluidsintensiteit – Spectrale karakteristieken  Temporary Threshold Shift (TTS)  Permanent Threshold Shift (PTS)

7 Types gehoorschade

8 2. Tinnitus – Gesuis, gepiep, gerinkel, … 3. Hyperacusis – Alle geluiden als pijnlijk ervaren 4. Recruitment – Geluidstoename als pijnlijk ervaren Gezonde haarcellenKapotte haarcellen Bron: http://www.d.umn.edu; 2010

9 Steeds meer klachten over gehoorschade Enquête 130.000 jongeren: – 93%: meteen na event oorsuizen of verminderd gehoor – 38%: dag later zelfde klachten  deel hiervan met blijvende gehoorschade – Gebrek aan bewustzijn (40% denkt dit gehoorschade niet te kunnen voorkomen) – 82% verwacht dat muzieklocatie of overheid beschermende maatregelen treft/oplegt – VS: tussen 12 en 19 jaar: gehoorschade gestegen tot 20% in 11 jaar tijd Festivalzomer: pieken tot 120dB Zelfmoord Dietrich Hectors, juli 2009 Bron: Knack 04/10/2012 Motivatie

10  Nood aan regelgevend kader  Nood aan sensibilisatie  Zie andere Europese landen Motivatie

11 Na festivalseizoen 2009 – Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege neemt initiatief Rondetafel: – 4 groepen – 4 vragen (Nood aan? Sensibilisatie? Weging? Maatregelen? Grenswaarden?) 3 Werkgroepen – Geluidsdeskundigen, geluidstechnici, gemeenten, … – Organisatoren, vertegenwoordigers zalen, belangenverenigingen, … – Gezondheidssector, audiologen, jeugd- en cultuursector, … Werkwijze

12 Tijd voor actie Combinatie maatregelen – Wetgeving – Sensibilisatie – Opleiding – Overheidssteun/Subsidies Communicatie Conclusies Rondetafel en werkgroepen

13 VLAREM = Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning Indeling inrichtingen, hinderlijk voor mens en leefmilieu in 3 klassen, afhankelijk van de aard en belang van de daaraan gebonden milieueffecten. – Klasse 3 (laagste): meldingsplicht – Klasse 2: milieuvergunningsplicht – Klasse 1 (hoogste): milieuvergunningsplicht  Zie bijlage VLAREM I

14 VLAREM Bijlage VLAREM I Omschrijving en rubriekKlasse

15 3 opties KlasseGrenswaarden Niet-ingedeeldL Aeq,15min ≤ 85dB(A) Klasse 385dB(A) < L Aeq,15min ≤ 95dB(A) Klasse 2L Aeq,15min > 95dB(A) en L Aeq,60min ≤ 100dB(A)  L Aeq,60min NIET > 100dB(A) !  Keuze

16 Omgevingsgeluid Klasse 2 en 3: VLAREM, bijlagen 4.5.1 - 4.5.6 – Richtwaarden overdag, ‘s avonds, ‘s nachts – Afhankelijk van bestemming gebied Niet-ingedeeld: VLAREM, H.6.7 – Afhankelijk van omgevingslawaai

17 Niet-ingedeeld L Aeq,15min ≤ 85dB(A) Luider? – Kan: uitzondering aanvragen bij college burgemeester en schepenen – Voorwaarden: L Aeq,60min ≤ 100dB(A) Maximum 12 x per jaar Maximum 2 x per maand Maximum 24 kalenderdagen per jaar (avond+vroege ochtend = 2 kalenderdagen) – Als 85dB(A) < L Aeq,15min ≤ 95dB(A): flankerende maatregelen cf. klasse 3 (zie verder) – Als 95dB(A) < L Aeq,15min ≤ 100dB(A): flankerende maatregelen cf. klasse 2 (zie verder) L Aeq,15min ≤ 85dB(A) ProcedureNiets ondernemen Voorschriften binnenVLAREM II, H 6.7 Voorschriften buitenVLAREM II, H 6.7  Afhankelijk van omgevingslawaai MeetplaatsOveral waar personen kunnen komen ToetsingL Amax,slow ≤ 92dB(A) (enkel muziek) Bij overschrijdingL Aeq,15min ≤ 85dB(A)

18 Klasse 3 85dB(A) < L Aeq,15min ≤ 95dB(A) Luider? – Kan: uitzondering aanvragen bij college burgemeester en schepenen – Voorwaarden: Tussen 12u en 0u, max. 3u, max. 1 periode van 3u/dag Bijzondere gelegenheid in feestzaal of lokaal: – Max. 12/jaar – Max. 2/maand – Som: max. 24 kalenderdagen/j (avond -& ochtenduren= 2 kalenderdagen) L Aeq,60min ≤ 100dB(A)  Verplichtingen cf. klasse 2, behalve opmaak geluidsplan  H 4.5 VLAREM nvt (hinder) Opm: CBS kan beperkende maatregelen opleggen (duur, max. geluidsniveau, …) 85dB(A) < L Aeq,15min ≤ 95dB(A) ProcedureMelding Voorschriften binnenVLAREM II, H 5.32 Voorschriften buitenVLAREM II, H 6.7  Afhankelijk van omgevingslawaai MeetplaatsT.h.v. gedefinieerde meetplaats (zie verder) ToetsingL Amax,slow ≤ 102dB(A) (muziek + omgeving) Bij overschrijdingL Aeq,15min ≤ 95dB(A)

19 Verplichtingen – Continu meten van L Amax,slow of L Aeq,15min Behalve bij gebruik geluidsbegrenzer (vereisten zie verder) – Meetapparatuur voldoet aan vereisten (zie verder) – Geluidniveau: continu zichtbaar voor en bewaakt door exploitant of afgevaardigde – Meetgegevens continu ter beschikking van TZ overheid gedurende minstens 1 maand Klasse 3 85dB(A) < L Aeq,15min ≤ 95dB(A)

20 Klasse 2 95dB(A) < L Aeq,15min & L Aeq,60min ≤ 100dB(A) 95dB(A) < L Aeq,15min & L Aeq,60min ≤ 100dB(A) VoorschriftenAanvraag milieuvergunning Voorschriften binnenVLAREM II, H 5.32 Voorschriften buitenVLAREM II, H 6.7  Afhankelijk van omgevingslawaai MeetplaatsT.h.v. gedefinieerde meetplaats (zie verder) ToetsingL Aeq,15min ≤ 102dB(A) (muziek + omgeving) Bij overschrijdingL Aeq,60min ≤ 100dB(A) Luider? – L Aeq,60min mag NIET > 100dB(A)

21 Verplichtingen – Continu meten van L Aeq,60min (event. L Aeq,15min ). Behalve bij gebruik geluidsbegrenzer (vereisten zie verder) – Meetapparatuur voldoet aan vereisten (zie verder) – Geluidniveau: continu zichtbaar voor en bewaakt door exploitant of afgevaardigde – Maatregelen ter bescherming van de bezoeker: Gratis gehoorbescherming (wegwerp) Permanente geluidsinstallaties: opmaak geluidsplan = optimalisatie geluidsniveau in inrichting – Opgemaakt door erkend milieudeskundige geluid en trillingen – Weergave opstelling & keuze luidsprekers – Meetplaats – Geluidsniveau t.h.v. meetplaats en minstens 4 andere beoordelingsplaatsen – Plaats waar geluidsniveau geregeld wordt – Plattegrond op schaal van de volledige ruimte, toegankelijk voor publiek Klasse 2 95dB(A) < L Aeq,15min & L Aeq,60min ≤ 100dB(A)

22 Meetplaats  VLAREM II, bijlage 5.32.2.2BIS 1.Hoogte: tussen 1,5 en 3m boven vloer en minstens 0,5m van plafond en wanden 2.Ter hoogte van de mengtafel (als mengtafel zich tussen publiek en centraal tussen belangrijkste luidsprekers bevindt) 3.Als voorwaarden cf. 2. niet mogelijk: tussen publiek en centraal tussen de belangrijkste luidsprekers 4.Toegankelijk voor de toezichthoudende overheid

23 Meetplaats? 1,5 < < 3m > 0,5m

24 Meetketen: meet- en registratieapparatuur 1.Klasse 2 (NBN EN 60651 (1996) of recenter) 2.Zodanig geïnstalleerd dat deze niet kan gemanipuleerd worden door derden (idem voor meetmicrofoon) 3.Zodanig geïnstalleerd dat deze niet afgeschermd wordt voor het geluid waaraan de bezoekers worden blootgesteld 4.Zodanig uitgerust dat gedurende de volledige activiteit kan gemeten worden 5.Kan steeds gecontroleerd worden door de toezichthoudende overheid

25 Praktijkvoorbeelden Lokaal/Feestzaal: jeugdhuis, fuifzaal, (dans)café, muziekclub, discotheek, concertzaal, …  Keuze: vwn. niet-ingedeeld, klasse 2 of klasse 3 In openlucht: festival, braderij, schoolfeest, carnavalstoet, sportwedstrijd of –manifestatie, theater, kermis, …  Vwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen Festival/fuif in tent  Vwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen Schoolfuif (refter, sportzaal, …), fuif in chiro- of scoutslokaal  Vwn. niet-ingedeeld OF toelating vragen bij CBS met bijhorende verplichtingen

26 INGEDEELD (1) L Aeq,15min ≤ 85dB(A) – Niets doen noch aanvragen – Omgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5 85dB(A) < L Aeq,15min ≤95dB(A) – Klasse 3  melding Meten of geluidsbegrenzer Geluidsniveau zichtbaar Omgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5 – Luider? Mits toelating CBS (max. 12/j en 2/mnd) Omgevingsgeluid NVT Maatregelen cf. Klasse 2 L Aeq,60min ≤100dB(A) Samenvatting

27 INGEDEELD (2) 95dB(A) < L Aeq,15min en L Aeq,60min ≤100dB(A) – Klasse 2  milieuvergunning Meten of geluidsbegrenzer Geluidsniveau zichtbaar Omgevingsgeluid: VLAREM II, H.4.5 Gehoorbescherming Geluidsplan – Luider? Kan niet Samenvatting

28 NIET-INGEDEELD L Aeq,15min ≤ 85dB(A) – Niets doen of aanvragen – Omgevingsgeluid: VLAREM II, art. 6.7.4 – Luider? Mits toelating CBS (max. 12/j en 2/mnd) Omgevingsgeluid NVT Maatregelen cf. Klasse 2 of 3, afhankelijk van max. geluidsniveau L Aeq,60min ≤100dB(A) Samenvatting

29 Sensibilisatie Campagnewebsite www.helpzenietnaardetuut.bewww.helpzenietnaardetuut.be – Apps (geluidsmeting) – Test risico – Info – … DVD Ruis – Waargebeurd verhaal

30 Provincie- en gemeentebesturen: subsidie voor aankoop van meet- en registratie-apparatuur  ter beschikking stellen van lokale verenigingen Apparatuur moet voldoen aan voorwaarden Max. 1000€ Steden en gemeenten – ≤ 20.000 inwoners: 1 meetketen – > 20.000 inwoners: per schijf van 10.000 inwoners, subsidie voor 1 extra Provincie: – 1 subsidie Subsidie meetapparatuur

31 http://www.lne.be/themas/hinder-en- risicos/geluidshinder/beleid/muziek Meer info

32


Download ppt "Nieuwe regelgeving elektronisch versterkte muziek BVR 17 februari 2012 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24."

Verwante presentaties


Ads door Google