De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Ontvoogding woningkwaliteitsbewaking’ Overzicht besluit: aanvraag, beslissing, toekenningscriteria, opdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Ontvoogding woningkwaliteitsbewaking’ Overzicht besluit: aanvraag, beslissing, toekenningscriteria, opdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Ontvoogding woningkwaliteitsbewaking’ Overzicht besluit: aanvraag, beslissing, toekenningscriteria, opdrachten

2 VVSG - aanvraag Gemotiveerd schriftelijk verzoek door gemeenteraad + uittreksel notulen gemeenteraad + lijst van aangewezen gemeentelijke woningcontroleurs Indien uitbreiding overbewoondverklaring gewenst: specifiek vermelden Aantal O-O procedures (+ eventueel overbewoning) van de voorbije twee jaren vermelden Aandeel en aard van deze procedures die burgemeester niet zelf wil voeren zonder advies duiden VVSG commissie huisvesting2 -

3 VVSG - Beslissing Advies door Wonen Vlaanderen (60 kalenderdagen na ontvangst) Beslissing door minister (binnen 4 maanden na ontvangst) Bepaalt aanvangsdatum bij vrijstelling VVSG commissie huisvesting3 -

4 VVSG - toekenningscriteria Voldoende aantal gemeentelijke woningcontroleurs Gemeente voert een proactief woonkwaliteitsbeleid. Dit kan volgende zaken inhouden (niet omschreven in besluit) Niet louter gestuurd door klachten van bewoners Beschikken over systematiek/methode om zelf panden op te sporen en acties te ondernemen Samenwerking bewerkstelligen tussen interne/externe diensten om woonkwaliteitsproblemen te detecteren Actief grond- en pandenbeleid o.a. actief leegstand bestrijden Structurele omkadering voorzien voor bewoners (eigenaars en verhuurders) Beschikken over gemeentelijke herhuisvestingsmogelijkheden VVSG commissie huisvesting4 -

5 VVSG - Opdracht voor burgemeester Beslissing nemen bij elk verzoek, binnen vastgestelde termijn Blijvend voldoende woningkwaliteitscontroleurs hebben VVSG commissie huisvesting5 -

6 VVSG - Opdracht voor vrijgestelde gemeente Blijvend proactief woonkwaliteitsbeleid voeren Woningkwaliteitscontroleurs maken toepassing van technische richtlijnen (Wonen Vlaanderen) Interpretatie van besluiten minister volgen Indien niet 100% O-O procedures: afspraken maken met Wonen Vlaanderen Afspraken maken met Wonen Vlaanderen over onderzoeken SVK-woningen Strategie voor de lokale bestrijding van verwaarlozing uitwerken Verplichtingen ivm Leegstandsregister en BSO nakomen Bij beroep binnen 8 dagen (delen van) dossier ter beschikking stellen aan Wonen Vlaanderen VVSG commissie huisvesting6 -

7 VVSG - Ondersteuning Technische vorming door Wonen Vlaanderen Structureel overleg met de vrijgestelde gemeente Minister kan toegekende vrijstelling op verzoek van de gemeenteraad of als niet meer aan de vereisten is voldaan opschorten of intrekken voor bepaalde periode VVSG commissie huisvesting7 -


Download ppt "‘Ontvoogding woningkwaliteitsbewaking’ Overzicht besluit: aanvraag, beslissing, toekenningscriteria, opdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google