De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grensoverschrijdend Coevorden. Het ‘Europa-bewustzijn’ in de Gemeente Coevorden: Vanwege ligging eeuwenlange oriëntatie op buurland. Vanuit Europark GmbH.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grensoverschrijdend Coevorden. Het ‘Europa-bewustzijn’ in de Gemeente Coevorden: Vanwege ligging eeuwenlange oriëntatie op buurland. Vanuit Europark GmbH."— Transcript van de presentatie:

1 Grensoverschrijdend Coevorden

2 Het ‘Europa-bewustzijn’ in de Gemeente Coevorden: Vanwege ligging eeuwenlange oriëntatie op buurland. Vanuit Europark GmbH op de gebieden economie, transport en logistiek sterke gerichtheid op Duitsland. Goed gebruik van Europese programma’s op het gebied van: economie, sociale zaken, recreatie en toerisme. Stedenbanden met Nordhorn en Brest.

3 Toegangspoort Noorden en Duitsland

4 Ligging GVZ Europark GmbH: een vanzelfsprekende internationale oriëntatie

5 Kenmerken Europark Grensoverschrijdend NL: 120 ha D: 230 ha D-NL organisatie Trimodale logistiek Grote kavels/lage prijzen Dld Fasegewijs ontwikkelen Focus op food & feed, agrologistiek, duurzame energie, bouwstoffen

6 RSP Spoorboog: Directe aansluiting Euroterminal op spoorlijn Emmen- Zwolle

7 Thema’s grensbarrières Arbeidsmarkt (certficeringen, opleidingen, aftrek hypotheekrente) Fiscaal: dubbele administraties, BTW – MWS Transport dierlijke eiwitten, afval,... Energielevering Vergunningprocedures en –regels Erkenning techn. normeringen & produktspecificaties TÜF – APK Verkeersregels, veiligheid, brandweer, ambulance................

8 Participatiewet Huidige doelgroepen aantallen in Coevorden: – WWB: 849 – Wsw: 204 – Wajong466

9 Europa: subsidies – Interreg VERSO-project: Vrijwilligers(werk) gericht op de arbeidsmarkt. De uitwisseling van kennis en ervaring draagt bij aan de verdere ontwikkeling van beleid en uitvoering. Bilaterale samenwerking met Netzwerk Lippe (Detmold, D) in aansluiting op VERSO- kennis uitwisselen op het bredere terrein van participatie en sociale zekerheid in de lokale context. – ESF Voor activiteiten gericht op de arbeidsmarkt Samenwerking met praktijkonderwijs De Nieuwe Veste Nieuwe periode vanaf 2014: regionale projecten vanuit de Arbeidsmarktregio Drenthe

10 Grensoverschrijdende arbeidsmarkt (1) Arbeidsmarktregio Drenthe In Matchpunt.DE werken alle publieke partners in de noordelijke grensregio samen om vacatures te vervullen; Grensoverschrijdende vacature uitwisseling UWV / gemeenten en Agentur für Arbeit; Samenwerking met gemeenten uit andere AMR langs de grens (Eems Delta en IJssel Vecht Delta).

11 Provincie – Initiatief grensoverschrijdende arbeidsmarkt Emsland-Drenthe Deelnemers: Provincie, UWV en gemeenten Emmen, Coevorden, Borger-Odoorn en Hardenberg. Naast operationele* samenwerking ook afstemming van de politiek-bestuurlijke agenda’s * Accountmanager uit NL is actief in D, bezoekt in afstemming met het Agentur für Arbeit Duitse bedrijven Grensoverschrijdende arbeidsmarkt (2)

12 Overige ontwikkelingen – Hardenberg/Coevorden: Bilaterale afstemming politiek-bestuurlijke agenda richting EUREGIO – Stenden Hogeschool/regio gemeenten: Ontwikkeling grensoverschrijdende aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt – Coevorden: Onderzoek naar mogelijkheden van het plaatsen van NL jongeren bij werkgevers in D Grensoverschrijdende arbeidsmarkt (3)

13 Stedenband: Nordhorn van burgercontact naar strategische keuzes Het particulier initiatief interesseren voor samenwerking op het sociaal-culturele terrein, sport en onderwijs. (sinds 2009). Contacten op bestuurlijk niveau zijn versterkt. Het effect: musea en toeristische organisaties aan beide steden werken samen binnen een Interreg 4a project. Ontwikkeling eventuele agenda voor samenwerking. gezamenlijke agenda kan worden ontwikkeld d.m.v. een bijeenkomst. Evaluatie samenwerking in 2017.

14 Stedenband: Brest Accent samenwerking verschoven. Doel: intensiever contact burgers + ondersteuning democratiseringsinitiatieven. Contacten tussen het regionaal bedrijfsleven en Belarus. Stedenbanden tussen particuliere organisaties. Op initiatief bedrijven/particulieren worden bestuurlijke contacten met Brest gelegd. Evaluatie in 2017

15 Vragen?


Download ppt "Grensoverschrijdend Coevorden. Het ‘Europa-bewustzijn’ in de Gemeente Coevorden: Vanwege ligging eeuwenlange oriëntatie op buurland. Vanuit Europark GmbH."

Verwante presentaties


Ads door Google