De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering Agenda 25 maart 2015 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering 2014 4 - Jaarverslag 2014 van de secretaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering Agenda 25 maart 2015 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering 2014 4 - Jaarverslag 2014 van de secretaris."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering Agenda 25 maart 2015 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering 2014 4 - Jaarverslag 2014 van de secretaris 5 - Jaarverslag 2014 van de penningmeester en jaarrekening 2014 6 - Verslag van de kascontrolecommissie Pauze 7 - Contributie 2016 8 - Bestuursverkiezing 9 - Bestuursmededelingen 10 - Activiteiten 2015 11 - Begroting 2015 12 - Rondvraag Sluiting

2 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (1) 25 maart 2015 Maatschappelijke ontwikkelingen In teken van veranderingen in de zorg Onduidelijkheid en onzekerheid blijven Achteruitgang, zeker voor senioren met grote zorgvraag Steeds grotere druk op mantelzorgers Belangrijke taak voor Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) Unie KBO Unie KBO getransformeerd tot moderne organisatie Belangenbehartiging speerpunt, meer dan ooit www.uniekbo.nl enorme bron van informatiewww.uniekbo.nl KBO Landgraaf Enkele activiteiten gecanceld door gebrek aan belangstelling Daling leden aantal Feestmiddagen populair

3 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (2) 25 maart 2015 Drie taakgebieden Belangenbehartiging Opkomen voor de belangen van ouderen Lokaal Periodiek overleg met wethouder, vertegenwoordiging in Seniorenraad, deelname in commissies, projecten, Netwerk “samen voor elkaar” Samenwerking met Welsun Regionaal KBO regio Zuid Limburg Provinciaal KBO Limburg Landelijk Unie KBO in samenwerking met andere ouderenbonden

4 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2011 secretaris (3) 28 maart 2012 Dienstverlening Ouderenadviseur Belastinginvulling Ledenservice Samenwerking met Welsun Huisbezoek Ontspanning Vakantiereizen Dagtochten Binnenactiviteiten Specials Zomerschool

5 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2011 secretaris (4) 28 maart 2012 Organisatie en bestuur 619 leden, laagste aantal sinds meer dan 10 jaar 69 % ouder dan 70 jaar 70 % dames Schaesberg 52 %, Nieuwenhagen 24 %, Ubach over Worms 23 % Dagelijks bestuur, Leo Thomas (voorzitter), Sjef Jonker (penningmeester), Jos van der Linden (secretaris) Algemeen bestuur, DB + Riet Brouns, Marly Hummel, Kitty Wings en Angela de Kok Ca. 40 vrijwilligers

6 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (5) 25 maart 2015 Informatievoorziening en communicatie Magazine Nestor,10 maal Limburg katern in nestor, 4 maal Nieuwsbrief KBO Landgraaf, 10 maal www.kbolandgraaf.nl, 7.740 bezoekers in 2014www.kbolandgraaf.nl

7 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag secretaris (6) 25 maart 2015 Activiteiten 2014, 45 in getal 5-daagse vakantie Sauerland, 45 deelnemers 6-daagse vakantie Bayerische Wald, 50 deelnemers Huifkartocht landgraaf-Schinveld, 20 deelnemers Mosseldag Yerseke, 50 deelnemers Bezoek kerstmarkt Düsseldorf, 51 deelnemers Themabijeenkomst Notaris en Belastingen Politiek Café Verrasjmiddig, 70 bezoekers 2 kienmiddagen, in totaal ca.105 deelnemers Algemene ledenvergadering, 70 bezoekers 2 feestmiddagen, in totaal 300 deelnemers Voorjaarsconcert, 180 bezoekers Zomerfeest, 200 deelnemers Zomeractiviteiten voor de thuisblijvers Adventviering, 85 deelnemers H. Mis Wandelclub, 12 maal, gemiddeld 29 deelnemers Eetclub, 10 maal, gemiddeld 28 deelnemers

8 Algemene Ledenvergadering Jaarverslag penningmeester 25 maart 2015

9 Algemene Ledenvergadering Verslag kascontrolecommissie 25 maart 2015

10 Algemene Ledenvergadering 25 maart 2015 Pauze

11 Algemene Ledenvergadering Contributie 2016 25 maart 2015 Contributieverhoging volledig lidmaatschap met € 1 naar € 21 per jaar Noodzakelijk i.v.m. verhoging afdracht aan Unie KBO en KBO Limburg Contributie Partnerlidmaatschap ongewijzigd, blijft € 15 Voorstel:In te stemmen met de voorgestelde contributieverhoging

12 Algemene Ledenvergadering Bestuursverkiezing 25 maart 2015 Aftredend na 1 e bestuursperiode en herkiesbaar Kitty Wings Aftredend na 2 e bestuursperiode en herkiesbaar Riet Brouns Aftredend na 3 e bestuursperiode en niet herkiesbaar Marly Hummel Aftredend na 3 e bestuursperiode en herkiesbaar voor 1 jaar Jos van der Linden

13 Algemene Ledenvergadering Bestuursmededelingen 25 maart 2015 Vrijwilligers ondersteuning hoge prioriteit Werving en begeleiding Stimulering werkgroepen Verankering werkgroepen (linking pin) (verbetering communicatie) Bescherming en verzekering Adviseur religie - levensvraagstukken Aandacht! Uitbreiding activiteiten Uitbreiding bestuur Besturen begeleiden

14 Algemene Ledenvergadering Activiteiten 2015 25 maart 2015 * Vakanties van 4 naar 2 – 2016 ??? Feestmiddagen ( zeer in trek). Feestmiddag – zomerfeest – carnaval Zomeraktiviteiten i.s.m. Bibliotheek – Gilde – Vrouwengilde – Vazom Dagtochten : Bloesemtocht – Passiespelen – Breifabriek Div. vaste activiteiten: wandelen – uit eten – kienen – etc.

15 Algemene Ledenvergadering Activiteiten 2015 25 maart 2015 Enquete 2014 Geen betrouwbare gegevens 37 ingeleverde formulieren (100 aanwezigen – 650 leden) Algemeen : Bekendheid KBO werk – ruim Betrokkenheid : activiteiten – groot Vrijwilligerswerk : geen uitbreiding Bestuur : nihil Deelname: * kosten – geldgebrek – weinig Aanbod : genoegh Voorstellen: fietsen – culturele activiteiten Internet : Webpagina : bezocht door meer dan de helft

16 Algemene Ledenvergadering Begroting 2015 25 maart 2015

17 Algemene Ledenvergadering Rondvraag en sluiting 25 maart 2015 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Algemene Ledenvergadering Agenda 25 maart 2015 1 - Opening 2 - Vaststellen agenda 3 - Notulen jaarvergadering 2014 4 - Jaarverslag 2014 van de secretaris."

Verwante presentaties


Ads door Google