De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) Zorg Welzijn en Huisvesting

Verwante presentaties


Presentatie over: "(STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) Zorg Welzijn en Huisvesting"— Transcript van de presentatie:

1 (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) Zorg Welzijn en Huisvesting
SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) Zorg Welzijn en Huisvesting Stuurgroep Maatschappelijke Dienstverlening & Het project Mediterranen Dorp PRESENTATIE

2 SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO)
INLEIDING SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) NIZW HEEFT BEGIN 1992 VOOR EN DOOR OUDEREN HET EERSTE CONTACT GENOMEN MET ALMELOSE ALLOCHTONE OUDEREN. ER WERD EEN KLANKBORDGROEP AFGESTEMT I.S.M. GEMEENTE ALMELO o.a. STICHTING NETWERK , SWOA EN ZELFORGANISATIES VAN DE TURKSE GEMEENSCHAP. Mw. SONJA SIE-OEKELOEN, OPBOUWWERKSTER VAN ST. NETWERK HEEFT INITIATIEF GENOMEN EN VERRICHTEN VAN VERDERE ZAKEN VAN DE OUDERENWERK T.B.V. DE ALLOCHTONE OUDEREN IN ALMELO EN OMGEVING. SINDS 1996 VOORHEEN KLANKBOERGROEP WERD ER EEN PLATFORM TURKSE SENIOREN ALMELO (PTSA) OPGERICHT OM BELANGEN VAN DE ALLOCHTONE OUDEREN TE BEHARTIGEN… SINDS 1996 HEEFT HET PTSA ZICH INGEZET I.S.M. VERSCHILLENDE ORGANISATIES EEN AANTAL PROJECTEN VOORTGEZET. ZOALS, vanosa, dag van de ouderen en multiculturele oud worden etc. SINDS MEI 2000 VOORHEEN PTSA IS ER EEN STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO (SAOA) OPGERICHT. -SAOA HEEFT FINNANCIELE EN PROFESIONEEL ONDERSTEUNING VAN DE GEMEENTE ALMELO ONTVANGEN ALS BELANGEN ORGANISATIE. -SAOA IS AANGESLOTEN BIJ TSO EN O.A. ZOALS VERTEGENWOORDIGD BIJ K.R.A. en SAMENWERKING OPGEBOUWD MET ZORG - EN VERZORGINGSTEHUIZEN…

3 SAOA - ORGANISATIE STRUCTUUR
Het algemene bestuur (8 leden) Het dagelijksbestuur (5 leden) Stuurgroep van de Zorg Welzijn & Huisvesting (6 leden )

4 STUURGROEP van de MD 1. De heer M. Aslan, voorzitter (Coördinator)
De heer B. Arslan, secretaris De heer Y. Koksu, penningmeester Mevrouw E. Ozen, dienstverlener De heer E. Ender, dienstverlener 6. De heer Jan van Gorkum, Adviseur

5 Projecten van de SAOA 1) “Van apart en naar ook samen”
* vanaf 1997 begon het project “Van apart en naar ook samen” op elke jaar worden er een jaarlijks uitvoering plan afgestemd i.s.m. verschillende organisaties van Almelo. * Thema dagen i.v.m. Multiculturele Oudworden i.s.m betreffende organisaties. (Ouderen bonden e.d.) * Dag van de ouderen, sinds 1997 t/m 2002 op elke jaar uitgevoerd. * Vertegenwoordiging bij Seniorenraad Almelo, door dhr.B. Arslan, sinds 1997 t/m en daarna opgeheffen. * Vertegenwoordiging bij K.R.A. door dhr. Mehmet Aslan,sinds 1998 tot heden. En dhr. Yusuf Koksu, … “Zorg Welzijn & Huisvesting” * Mediterranen Dorp, sinds 2007 onder verantwoordelijk de SAOA tot stand is gekomen. * Maatschappelijke Dienstverlening, vanaf 1 januari 2010 wordt er onder verantwoordelijk de SAOA opgericht.

6 Activiteiten van de SAOA
Maandelijkse voorlichtingsactiviteiten Werkbezoek bestaande voorzieningen t.b.v. de allochtone ouderen, Contactlegging met Zorg- en woon voorzieningen in Nederland en ook in Duitsland, t.b.v. de achterbaan, Huisbezoek aan de kwijtsbaar ouderen, Spreekuur in 3 locaties voor de ouderen.

7 Spreekuur in 3 locaties voor de ouderen.
SAOA (STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) heeft door haar eigen initiatief sinds begin 2008 in 3 locaties spreekuur gerealiseerd, voor de allochtone ouderen. Zij kunnen daar terecht voor persoonlijke vragen; - formulier invullen, UWV zaken, Zorg, Huisvesting, Belasting, Thuiszorg e.d. Daarnaast worden er contacten onderhouden met de buurt werkers m.n. signalering van de achterstand situatie van de verschillende terreinen van de betreffende doelgroep. Spreekuur wordt gehouden door: -         De heer M. Aslan, Ouderenadviseur    Mevrouw E. Ozen, Intermediair De heer J. van Gorkum, Adviseur Spreekuur: * Op elke woensdag om – uur in Het Dienstencentrum de Riet. Bezoekadres; Plompstraat 6, te Almelo, Hulpverlener de heer Mehmet Aslan,Tel.0546 – * Op elke maandag om – uur in het Dienstencentrum De Riet, Bezoek adres; Plompstraat 6, te Almelo. Hulpverlener mw. Emine Ozen, Tel * Op elke maandag om – uur in de ATIB, Bezoekadres; Bornerbroeksestraat 19, 7607 KD Almelo, Hulpverlener de heer Jan van Gorkum, tel

8 Woonproject van de SAOA
(Het project Nederlandse Turken Dorp Almelo) INFOMAP VAN NTD : TER INZAGE

9 WERKGROEPEN VAN DE SAOA
St. Allochtone Ouderen Almelo heeft een aantal werkgroep afgestemd voor het verrichten van haar werkzaamheden. o.a; 1. WERKGROEP GEZONDHEIDZORG, 2. STUURGROEP ZORG WELZIJN & HUISVESTING * (NEDERLANDSE TURKEN DORP) * MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

10 SAMENWERKING MET DERDEN:
GEMEENTE ALMELO, ALMELO SOCIAAL, VERTEGENWOORDIGING BIJ K.R.A. OUDERENBONDEN, SCOOP WELZIJN OUDEREN VERZORGINGSTEHUIZEN/VERPLEGHUIZEN, WONING STICHTINGEN, THUISZORG ORGANIZATIES, ZELFORGANISATIES, VARIYA WIJKCENTRA´S,

11 CONTACTEN MET SAOA SAOA Postadres: SAOA, postbus 9, 7600 AA Almelo
Bezoekadres: Dienstencentrum De Riet , Plompstraat 6, 7601 CR ALMELO, Telefoon:  85 40              De Riet : 0546-  Contactpersoon: de heer M. Aslan, Coördinator, Homepage:

12 Maatschappelijke Dienstverlening: - Informatie over WMO - Aanvraag procedure en Indicatie besluit, - Inschrijving bij zorg instelling als SAOA- MD - Starten van de hulpverlening, - Administratie - Eigenbijdrage

13 Maatschappelijke Dienstverlening: - Individuele hulpverlening, - Dag activiteiten - Persoonlijke verzorging - Ondersteunend begeleiding - Huishoudelijke hulpverlening - Administratieve ondersteuning - Ziekte begeleiding e.d.

14 Maatschappelijke Dienstverlening: - Begeleiding Dagverblijf (Dagopvang)


Download ppt "(STICHTING ALLOCHTONE OUDEREN ALMELO) Zorg Welzijn en Huisvesting"

Verwante presentaties


Ads door Google