De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LOCUS 11 december 2014 Jos Mars Bert Verheek Louis Polstra Bureau Social Return Groningen ontzorgt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LOCUS 11 december 2014 Jos Mars Bert Verheek Louis Polstra Bureau Social Return Groningen ontzorgt."— Transcript van de presentatie:

1 LOCUS 11 december 2014 Jos Mars Bert Verheek Louis Polstra Bureau Social Return Groningen ontzorgt

2 SROI 2.0 2

3 Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject. Leveranciers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid of een andere bijdrage die maatschappelijk rendement oplevert. Social Return wordt momenteel vooral toegepast in het kader van inkoop door de overheid SROI 2.0 3 Social Return

4 Social Return | voor… Uitkeringsgerechtigden UWV (WW, Wajong, WAO, WIA, Ziektewet) Gemeenten (WWB, Participatiewet, IOAW en IOAZ) Mensen met SW indicatie Begeleid werken/ Garantiebanen Uitbesteden van productie aan SW Detachering Leerlingen VMBO, VSO, MBO, HBO-WO SROI 2.0 4

5 Social Return | inhoud Opnemen sociale voorwaarden en eisen in inkoop- en aanbestedingstrajecten van de opdrachtgever Verplichting is (veelal) gekapitaliseerd percentage 2% of 5% Verschil: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vrijblijvend Social Return is verplichtend (contractuele verbintenis) Sociale investering vanuit leveranciers is breed: 1. (Directe) arbeidstoeleiding 2. Werkervaring en/of opleiding 3. Competentieontwikkeling en certificering SROI 2.0 5

6 Vormen van Social Return Menukaart Bureau Social Return Groningen Direct in dienst of Indirect dienstverband Vanaf € 25.000 / jaarFulltime/parttime Wettelijk of cao brutoloon plus directe werkgeverslasten. Detachering of via uitzendbureau Overige doelgroepen ScholingMax. € 2.500 per nieuwe medewerker Mogelijk tot 3 maanden voorafgaand aan dienstverband VMBO stageMax. € 200 / maandBOL stage (geen snuffel of oriëntatiestage) MBO stageMax. € 300 / maandBOL stage HBO stageMax. € 500 / maandAfstudeerstage WO stageMax € 750 / maandPracticum Begeleiding tijdens stage, BBL of proefplaatsing met behoud van uitkering Max 15 uur / week à € 10 p.p. BPV contract (stage en BBL) of inwerkprogramma BBLVanaf € 5.000 / jaarFulltime/parttime Wettelijk of cao brutoloon van 22- jarige + directe werkgeverslasten SROI 2.0 6

7 Bureau Social Return ontzorgt : In de Aanbestedingsfase - Aanbestedende partijen: Analyse aanbesteding en markt - 2 % of 5 % van de opdrachtwaarde - Gegunde partijen: Social Return vanuit de meest passende aansluiting SROI 2.0 7

8 8 Bureau Social Return ontzorgt : Tijdens de Gunningsfase Bedrag social return-verplichting is vastgesteld Ondersteuning bij maken plan invulling social return Ondersteuning bij invulling social return

9 SROI 2.0 9 Bureau Social Return ontzorgt : Tijdens de Monitoringsfase Afhankelijkvan de duur van het project kwartaal/halfjaarlijkse of jaarlijkse monitoring Onderhoudt contact metopdrachtgever Ondersteunt bij eindverantwoording social return verplichting

10 SROI 2.0 10

11 STAPPENPLAN : Ontwikkel planning organisatie Bureau SR: faseactieresultaatgereed Opstart Recruteren voorlopig team Georganiseerd en afgestemd met betreffende lijn-chefs 1 oktober 2013 Inwerk Organiseren, expertise vergaren en team building, 0 meting Onderlinge rolverdeling en werkwijze, methodieken en backoffice zijn bruikbaar, we kunnen een jaarplan maken 31 december 2013 Actueel Direct oppakken bestaande inkooptrajecten Daar zoveel mogelijk toepassing SR bij lopende trajecten doorlopend Implementatie Inbedding, binnen gemeente Groningen organisatie Uitzetten SROI beleid in organisatie, functionele verbinding met inkoop (SSC) lijn functionarissen zijn bekend met SROI, implementatie inkoopprocessen, 1 juli 2014 Formaliseren definitief team formatieplan team Functies omschrijven Werving en selectie Definitieve aanstelling team Onderdeel van uitvoeringsplan Unit Werk 1 oktober 2014 Implementatie regionaal / externen Verbinding leggen met andere (overheid) partijen, regionaal afstemmen Regionaal platform, dienstverlening SR aan andere instanties, centrumrol voor SR aan omliggende regio 2015 invoeringStructurele invoering in gemeentelijke trajecten Aan de hand van aanbestedingskalender tijdig invoering pre-besteksfase betrokken zijn bij het traject Volgens het ‘boekje” vanaf 1 juli 2014 SROI 2.0 11

12 Beren op de weg SROI 2.0 12 NEGATIEVE PERS: VERDRINGING ???

13 SROI 2.0 13

14 Conclusie Verdringing komt voor. ‘Leerlingen die vanuit werkloosheid gaan leren en werken kunnen leerlingen verdringen voor wie dat niet geldt (Andriessen e.a., 2012; Andriessen & Brouwer, 2012). Pag. 3. Maar voorbeelden lijken op soms reeds bestaande praktijken, los van SR. SROI 2.0 14

15 Verdringing? Laagopgeleiden verliezen concurrentieslag van hoogopgeleiden Geen verdringing maar marktwerking SROI 2.0 15

16 Verdringing door minimumloon SROI 2.0 16

17 Voorbeeld 2 Minder kansen voor baantransitie jongere werkenden = verdringing SROI 2.0 17

18 Voorbeeld 3 andere doelgroep SROI 2.0 18

19 Rol overheid Overheid regulerende (verdelende) partij op arbeidsmarkt met verschillende instrumenten, o.a.: minimumloon, subsidie, compensatie, matching, job carving, SROI. Elk instrument kent zijn eigen vorm van verdringing c.q bevoorrechting van de ene groep t.o.v. de andere. Regulering echter noodzakelijk om zwakkeren te beschermen tegen harde economische wetten van de arbeidsmarkt SROI 2.0 19

20 Werkgevers - Wel subsidies en compensatie - Wel leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen - Geen verplicht quotum participatiebanen & SROI - Laatste raakt bedrijfsvoering en is aantasting autonomie. ‘Daarvoor ben ik geen ondernemer geworden’. - Het gaat dus niet om verdringing! SROI 2.0 20

21 Tot slot In een diensteneconomie is elk menselijk handelen vercommercialiseerd. Er is niks te bedenken of er is een markt voor. Als overal verdringing speelt, dan is de discussie wat wel of geen verdringing is irrelevant. Dan is simpelweg een gegeven. SROI 2.0 21

22 Contactgegevens Bert Verheek (adviseur Bureau Social Return Groningen) bert.verheek@iederz.nl bert.verheek@iederz.nl Jos Mars (adviseur Bureau Social Return Groningen) jos.mars@groningen.nl jos.mars@groningen.nl Of: socialreturn@groningen.nlsocialreturn@groningen.nl L. Polstra (Lector Arbeidsparticipatie Hanzehogeschool Groningen) l.polstra@pl.hanze.nl l.polstra@pl.hanze.nl SROI 2.0 22


Download ppt "LOCUS 11 december 2014 Jos Mars Bert Verheek Louis Polstra Bureau Social Return Groningen ontzorgt."

Verwante presentaties


Ads door Google