De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterclass hbo onderzoekend vermogen Ruchama Kramer Opleidingsfunctionaris Landsteiner Instituut.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterclass hbo onderzoekend vermogen Ruchama Kramer Opleidingsfunctionaris Landsteiner Instituut."— Transcript van de presentatie:

1 Masterclass hbo onderzoekend vermogen Ruchama Kramer Opleidingsfunctionaris Landsteiner Instituut

2  Ontvangst en introductie  Onderzoekend vermogen  Oefening 1  Korte pauze  Oefening 2  Evaluatie Programma

3 Onderzoekend vermogen van hbo- verpleegkundigen

4  Introductie EBP  Onderzoek gebruiken/toepassen  Onderzoek uitvoeren  Vragen: stel ze direct… Inhoud

5 Keuzes maken

6 Meer keuzes maken

7  Hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers handen hygiëne goed (blijven) toepassen?  Hoe kun je pijn bij een patiënt met dementie vaststellen?  Kun je patiënten beter mondeling of schriftelijk voorbereiden op een endoscopie? Nog meer keuzes maken

8  Verschillende meningen over goede zorg  Google  Welke mening is correct?  Keuzes maken in zorg: wat geeft de doorslag? Keuzes maken

9 “Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal (evidence) om beslissingen te nemen voor individuele patiënten. De praktijk van evidence-based practice impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol.” Evidence based practice

10

11 Toepassen evidence based practice Vraag stellenInformatie zoekenInformatie beoordelenToepassen / implementerenEvalueren

12 PPatient IIntervention CComparison OOutcome Patiëntgroep, probleem of aandoening Behandeling, interventie, diagnostische methode Vergelijkende interventie (bv standaardbehandeling) Uitkomst van de behandeling, het effect Stap 1: vraag stellen

13  P – Kan de wondreiniging bij een patiënt met een wond  I – het beste met kraanwater  C – of met steriel fysiologisch zout gebeuren  O – om een wondinfectie te voorkomen? Stap 1: Probleem vertalen in vraag

14  P -Bij een patiënt die geopereerd gaat worden  I -leidt pre-operatief gebruik van een warmtedeken  C -t.o.v. niets  O -tot een afname van het aantal wondinfecties en /of postoperatieve complicaties Reduceert het pre-operatief gebruik van een warmtedeken bij chirurgische patiënten het aantal wondinfecties en/of postoperatieve complicaties? Stap 1: Probleem vertalen in vraag

15 Kwantitatief: Reduceert het pre-operatief gebruik van een warmtedeken bij chirurgische patiënten het aantal wondinfecties en/of postoperatieve complicaties? Kwalitatief: Hoe ervaren patienten en zorgverleners het gebruik van een warmtedeken voor een operatie? Later meer over verschil kwantitatief en kwalitatief Stap 1: Probleem vertalen in een vraag

16  Mogelijkheden?  Bestaand onderzoek of zelf onderzoek doen? Volgende stap:

17  Vakbladen  Index  Databases  Cochrane: www.cochrane.orgwww.cochrane.org  MEDLINE: www.pubmed.orgwww.pubmed.org  Bibliotheek HHS: databases, tutorials  CINAHL  INVERT  Google.scholar  …  Richtlijnen (internet)  www.venvn.nl www.venvn.nl  www.wip.nl www.wip.nl  … Stap 2: Zoeken naar informatie

18 Maar ook…

19 Stap 2: zoeken naar informatie Kan de wondreiniging bij een patiënt met een wond het beste met kraanwater of met steriel fysiologisch zout gebeuren om een wondinfectie te voorkomen?

20 Stap 3: beoordelen van informatie

21  Hierarchie in bewijs  Systematische Reviews  Gerandomiseerde gecontroleerde studies (RCT)  Gecontroleerde klinische studies  Niet-experimentele studies  Meningen Stap 3: beoordelen van informatie

22  Geeft het artikel antwoord op de vraag?  Heeft het artikel het hoogst beschikbare niveau van bewijs?  Is het artikel in een voor jou leesbare taal gepubliceerd?  Is het artikel recent?  Is het artikel te verkrijgen? Stap 3: beoordelen van informatie

23  Besluit  Kennis  klinische expertise  voorkeur patiënt  Zijn resultaten bruikbaar op eigen afdeling  Is interventie haalbaar op eigen afdeling Stap 4: toepassen en implementeren van kennis

24  Proces:  Belemmeringen? Kansen?  Resultaat  Behandeling effectief?  Hoe reageren patiënten (wensen, verwachtingen)  Verbetering kwaliteit? Stap 5: evalueren

25  Deel van resultaten bereikt moeilijk praktijk  Tijd: om info te zoeken en te lezen  Vaardigheid: beoordelen onderzoek  Klinische ervaring versus wetenschappelijke kennis  Tradities kunnen hardnekkig zijn!! Belemmeringen in toepassing van EBP

26  Niet overal wetenschappelijk bewijs voor  Soms weinig tot geen onderzoek beschikbaar of mogelijk Beperkingen EBP

27 Onderzoek gebruiken /toepassen

28 Onderzoek uitvoeren

29 Niet-systematische waarneming Systematische waarneming (uitvoeren van onderzoek) Hoe komt (verpleegkundige) kennis tot stand? Empirische cyclus Theorie Hypothese of vraagstelling Conclusies

30 ‘ Op systematische wijze verzamelen en analyseren van gegevens om een van tevoren gesteld onderzoeksprobleem op te kunnen lossen’.  Fundamenteel  Doel => toetsen (wetenschappelijke) theorie  Praktijkgericht  Doel => oplossen praktijkprobleem met behulp van praktische oplossingen Uitgangspunt van beiden is het oplossen van kennisproblemen Wat is onderzoek?

31  Ontwerpfase ontwerpplan  Onderzoeksfase 1:  Onderwerp en vraagstelling  Theoretisch kader  De onderzoekopzet  Uitvoerende fasen:  Onderzoeksfase 2: Dataverzameling  Onderzoeksfase 3: Data-analyse  Onderzoeksfase 4: Interpretatie en verslaglegging Fasen van onderzoek

32  Kwantitatief onderzoek: Reduceert het pre-operatief gebruik van een warmtedeken bij chirurgische patiënten het aantal wondinfecties en/of postoperatieve complicaties?  Kwalitatief onderzoek: Hoe ervaren patienten en zorgverleners het gebruik van een warmtedeken voor een operatie?  Mixed-method onderzoek Onderzoek

33  Kwantitatief onderzoek  Uitkomsten in cijfers, de mate waarin verschijnselen voorkomen  Onderzoek op afstand  Hypothesen  Kwalitatief onderzoek  Gegevens (in woorden) over beleving, ervaringen of verwachtingen; doorgronden van attitudes en achterliggende oorzaken Kwantitatief versus kwalitatief onderzoek

34 Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek

35 Kwalitatief versus kwantitatief onderzoek (vervolg)

36  RCT of experimenteel onderzoek: Randomisatie, blindering, manipulatie en controle  Quasi-experimenteel onderzoek: RCT zonder randomisatie of blindering  Beschrijvend onderzoek: eigenschappen of kenmerken van het onderwerp beschrijven  Verklarend onderzoek: oorzaken van gevonden verschillen of verbanden zoeken  Toetsend onderzoek: een theorie (hypothesen) toetsen of het effect (van een interventie) onderzoeken  Casestudy: beschrijving van een enkel geval (meestal mixed-method) Kwantitatief onderzoek

37  Fenomenologisch onderzoek: begrip van essentie van ervaringen rondom een fenomeen  Etnografisch onderzoek: beschrijving en interpretatie van een cultuur en/ of sociale groep  Grounded theory onderzoek: theorie-ontwikkeling op data uit de praktijk  Narratieve methode: weergaven van een gebeurtenis binnen een bepaalde context  Evaluatieonderzoek: verklaring van en inzicht in hoe processen zijn verlopen Kwalitatief onderzoek

38  Kwantitatief of kwalitatief  Afhankelijk van de vraag  Afhankelijk van de mogelijkheden Onderzoek uitvoeren: methode

39 Vragen?

40 Oefening 1: Over de streep

41 Spelregels  De groep wordt in twee groepen verdeeld  De ene kant is ‘eens’  De andere kant is ‘oneens’  Er volgen een aantal stellingen  Ga aan de ‘eens’ of ‘oneens’ kant staan  Geef concrete argumenten waarom je het met de stelling eens of oneens bent

42 Stelling Alle verpleegkundigen in het ziekenhuis moeten aan Evidence Based Practice doen

43 Stelling De volgende onderzoeksvraag is correct geformuleerd: Wat zijn de ervaringen van pre- en postoperatieve patienten met een colon- en mammacarcinoom met betrekking tot de verpleegkundige zorgverlening op afdeling 8 en 10 van MCH Antoniushove?

44 Stelling Onderzoekend vermogen betekent het kunnen gebruiken van wetenschappelijke literatuur in de dagelijkse praktijk

45 Stelling De volgende onderzoekvraag is correct geformuleerd: Waarom wijken professionals af van het protocol Infuusbeleid?

46 Stelling Zolang praktijkopleiders de proeve over de rol van ontwerper en beroepsbeoefenaar beoordelen hoeven de werkbegeleiders hier geen kennis van te hebben

47 Stelling Verpleegkundigen die niet aan deskundigheidsbevordering doen, moeten uit het BIG-register geschrapt worden.

48 Stelling Verpleegkundigen moeten studenten leren Evidence-based te werken, niet andersom

49 Stelling De volgende onderzoekvraag is correct geformuleerd: Welke competenties zijn nodig voor verpleegkundigen ten aanzien van het pijnmanagement bij kinderen met verschillende culturele achtergronden op de MCH Westeinde kinderafdeling?

50 Pauze

51 Oefening 2: Probleemanalyse en onderzoeksvragen

52  Verdeel de groep in 3 groepen  Iedere groep krijgt een casus aangereikt over een specifiek probleem  Maak een probleemanalyse  Wat is het probleem op micro/meso/macroniveau?  Formuleer een onderzoekvraag  Denk na over een opzet voor het onderzoek Opdracht

53 Evaluatie


Download ppt "Masterclass hbo onderzoekend vermogen Ruchama Kramer Opleidingsfunctionaris Landsteiner Instituut."

Verwante presentaties


Ads door Google