De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Met de MOgroep de verkiezingen in’ I.s.m. OverheidsExperts Floor Kist en Wim Carabain.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Met de MOgroep de verkiezingen in’ I.s.m. OverheidsExperts Floor Kist en Wim Carabain."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Met de MOgroep de verkiezingen in’ I.s.m. OverheidsExperts Floor Kist en Wim Carabain

2 Programma  09.30Introductie  09.35Opening door Han Jetten  09.45“De verkiezingen zijn al begonnen”  09.50“De kracht van Public Affairs”  10.10Alle informatie op de website  10.15Eerste ronde workshops  11.10Tweede ronde workshops  12.00Debat over stellingen  12.25Aanmelden ‘Kennisdelen’  12.30Informele lunch

3 Han Jetten

4 De verkiezingen zijn nu al begonnen

5 Verkiezingen Maart 2014 19

6  Verkiezings- programma’s  Partijen stellen standpunten en ideeën op.  Partijen staan open voor inbreng van anderen, dus stuur vooral een bericht.

7  Campagnes  Scherpere standpunten in gemeenteraad  Profilering in de pers  Activiteiten/bezoeken om doelgroepen en pers te bereiken

8  Beleidsuitgangspunten  Financiële kaders  Wethouders en portefeuilleverdeling  Coalitievorming

9  College- programma  Uitwerking beleids- voornemens en finan- ciële kaders

10  Coalitievorming  College- programma Coalitievorming = kaders collegeprogramma

11 Wat vinden ze? Signalering en preventie Maatwerk In de buurt Meer eigen keuze door gebruik PGB Wil je partijen benaderen, weet dan wat ze nu al vinden. Uit een ‘programmavergelijking’ van landelijke partijen:

12 Wat willen ze weten Overlap Wmo en AWBZ grootst 40% tot 60% cliënten meerdere voorzieningen Grote overlap schuldhulpverlening en alle andere regelingen Overlap WWB en AWBZ verschilt erg per gemeente Overlap Wmo en AWBZ = maatschappelijke ondersteuning, niet hulpmiddelen WMO vaak ook uitkering (AOW, WWB, WSW) Transities in sociaal domein is voor meesten nieuw. Is er voordeel te halen uit samenloop van sociale voor- zieningen? Uit onderzoek Divosa:

13 Politieke partijen kunnen jullie inbreng goed gebruiken  Zo’n 9.000 raadsleden  33% tot 50% nieuw in de raad

14 De kracht van Public Affairs

15 Waarom is lobbyen belangrijk?  Gemeenten hebben minder geld.  Na de verkiezingen worden talrijke besluiten genomen die gevolgen hebben voor uw cliënten, uw organisatie en het beleidsterrein waarop u werkzaam bent.  Het is niet vanzelfsprekend dat er met uw belang rekening wordt gehouden. De seinen staan al te lang op rood!

16 Lobby cyclus Relaties onder- houden Infor- meren Zicht- baar zijn Aan- sluiten Beïn- vloeden

17 Reactief en proactief  Reactief: Naar aanleiding van signaal, voorgenomen beleid of een aangekondigd besluit.  Proactief: Geen concrete verandering. Maar er is wel urgentie (verkiezingen!) om duidelijk te maken dat er rekening met uw belangen moet worden gehouden.

18 Twee vragen…  Wat zou u over uw organisatie en prestaties willen weten als u lijsttrekker of onderhandelaar was?  Wat moet er komende vier jaar echt anders?

19 Wat is er nodig voor een succesvolle lobby? Aandacht voor: 1.Lobbyplan 2.Effectieve boodschap 3.Kalender

20 Lobbyplan  Wat wil je nu veranderen? En wat later?  Waarmee tevreden en waarmee akkoord?  Wat is je alternatief?  Wie wil je beïnvloeden en hoe ga je dat doen?  Hoe zorg je dat je zichtbaar bent?  Welke activiteiten organiseer je en wanneer (kalender)

21 Aanpak  Dialoog of zenden?  Iets vragen of alternatief aanbieden?  Gericht op wethouder of breder?  Formeel of informeel?  Stille diplomatie of lawaai maken?  Via media of rechtstreeks?  Zelf of door anderen?  Alleen of met bondgenoten?

22 Effectieve boodschap Bood- schap Begrijpe- lijk Beknopt Appel- lerend Aanslui- tend Onder- scheidend Geloof- waardig

23 Instrumenten Instru- menten Persoon- lijk gesprek Geadres- seerde brief Werk- bezoek Sympo- sium/ lezing E- nieuws- brief Publi- catie Website Sociale media Pers- bericht Vergade- ring toe- spreken

24 Verkiezingskalender  Bijeenkomsten bezoeken en benutten  Zelf debat organiseren  Gesprekjes aanknopen met stakeholders  Media betrekken  Nieuwe voorstellen lanceren  Kandidaten uitnodigen en bijpraten

25 Tips bij uitvoering 1.Lobby gaat over beïnvloeden, maar ook over zichtbaarheid en investeren in relaties. 2.Zorg dat je komende periode zichtbaar bent. Neem initiatief, benut verkiezingsbijeenkomst, lanceer een idee. 3.Ga pas in gesprek met een bestuurder als je goed in het dossier zit en luister goed! Informeer naar standpunten, belangrijke data, gevoeligheden, vrije ruimte. 4.Verbinden is makkelijker dan overtuigen. Zoek aansluiting met informatie en verbeterpunten.

26 Alle informatie op de website

27

28

29 Workshops

30 Workshop 1: campagne en coalitievorming  Moet je een campagnebijeenkomst organiseren?  Hoe doe je dat?  Kun je wel meedoen met de coalitievorming?  Hoe doe je dat dan?

31 Workshop 2: Investeren in zichtbaarheid en beleidsbeïnvloeding  Waarom is zichtbaarheid belangrijk?  Is uw organisatie voldoende zichtbaar?  Hoe komt u op het netvlies bij politici?  Hoe werkt beïnvloeding?  Hoe kunt u stakeholders beinvloeden?  Waar zit de vrije ruimte?

32 Debat over stellingen

33 Stelling 1  Ik merk dat veel andere organisaties en bedrijven veel tijd stoppen in contacten met gemeenten. Helaas schiet het er bij ons vaak bij in. Het lukt ons alleen incidenteel.

34 Stelling 2  Wethouders, raadsleden en ambtenaren hebben een prima beeld van wat wij doen. Ze bezuinigen op ons omdat ze denken dat het effect wel meevalt.

35 ‘Kennisdelen’

36 Advies & Ondersteuning  Behoefte aan een adviesgesprek over lobbyen?  Aanmelden workshop ‘Lobby in de praktijk’ die bij uw organisatie voor u en uw collega’s wordt gegeven.  Hulp bij uitvoeren van de lobby, bijvoorbeeld met een lobbyplan.

37 ‘Met de MOgroep de verkiezingen in’ I.s.m. OverheidsExperts  Floor Kist en Wim Carabain


Download ppt "‘Met de MOgroep de verkiezingen in’ I.s.m. OverheidsExperts Floor Kist en Wim Carabain."

Verwante presentaties


Ads door Google