De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘ Concentreren op kwaliteit’ Presentatie gemeenteraad Groningen J.B.R. Wijma - Programmadirecteur Regio Groningen-Assen 19 Oktober 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘ Concentreren op kwaliteit’ Presentatie gemeenteraad Groningen J.B.R. Wijma - Programmadirecteur Regio Groningen-Assen 19 Oktober 2010."— Transcript van de presentatie:

1 ‘ Concentreren op kwaliteit’ Presentatie gemeenteraad Groningen J.B.R. Wijma - Programmadirecteur Regio Groningen-Assen 19 Oktober 2010

2 Inhoud presentatie Kenmerken stedelijk netwerk Groningen-Assen Context en doelen regionale samenwerking Evaluatie 2008/2009 Programma’s

3 Regio Groningen-Assen 600 km² 450.000 inwoners 220.000 banen Concentratie ‘T-structuur’ Veel verschillende cultuur- landschappen en woonmilieus Bijzondere positie stad in regio Nationaal Stedelijk Netwerk

4 Betekenis GA Regionale schaalniveau: daily urban system: pendel op Groningen stijgt van 160.000 naar 215.000 in 2020 Landsdelig/nationaal schaalniveau: GA 4,1% BNP; groot en ijl verzorgingsgebied gekoppeld aan hoogwaardige stedelijke functies Internationale schaalniveau: schakel Randstad Noord- Duitsland/Scandinavië en Noordoost-Europa: NoordConnect, Airport Groningen en Eemsmondhavens

5 De regio gaat voor: Economische profilering op (inter)nationaal niveau Behoud en versterking gebiedskwaliteit Betrokkenheid maatschappij Uitgangspunt = vrijwillige samenwerking

6 Context samenwerking 1996: samenwerkingsintentie Regiovisie 1999: uitvoeringsconvenant totaal € 4,5 miljoen/jaar 2004: actualisatie convenant & investeringsprogramma 2004-2009 2007: bijdrage deelnemers naar totaal € 9,5 miljoen/jaar 2007: besluitvorming raden en Staten geactualiseerd investeringsprogramma 2008-2015 omvang ca. € 1 mld. 2008/2009: evaluatie samenwerking: inzet verbreding fundament 2010: besluitvorming raden en Staten n.a.v. evaluatie

7 Ruimtelijke hoofdkeuzes Specialisatie en complementariteit [mal – contramal] Vervoersnetwerk en ruimtelijke inrichting Variatie landschappen T-structuur

8 Uitvoering Regiovisie Start samenwerking in 1996 Regionale programma’s : Bedrijventerreinen en economie Regiopark/voorinvesteren in het landschap Bereikbaarheid (BAG/Kolibri/fiets) Woningbouw en Verstedelijking Communicatie en profilering Ontwerpopgaven

9 De instrumenten Regionaal fonds [€ 9,5 miljoen per jaar] Meerjaren investeringsprogramma Kwaliteitsteam Samenwerking extern (rijk, stakeholders) Voortgangsrapportage Sociaal-economische monitor

10 De programma’s

11 Groene ambitie toegenomen en versnelde uitvoer, deelname stakeholders, 45 projecten in uitvoer met totale bijdrage regiopark van 8 miljoen euro Regiopark één van de mooiste woon-werk landschappen

12 balans rood-groen in ontwerpopgaven: Ter Borch, IGS Roden-Leek Stadsranden: investeringsgebieden robuust fundament: bovenloop Slokkert, revz PW’meer toegankelijkheid vergroten: fietsbrug Aduarderdiep, recrea-infra VIEP

13 Voorinvesteren € 6 miljoen toegekend Voorinvestering voor mogelijk maken 500 woningen tot 2020 bestaat uit eerste deel vaarverbinding en bosaanplant Voorinvestering is vliegwiel voor ontwikkeling van het gebied Voorinvesteren in het landschap De Groene Compagnie

14 Programma woningbouw en Verstedelijking

15 Demografisch perspectief Regio Groningen-Assen groeit (ABF/ CBS) door tot 2035 Omgeving stabiliseert/krimpt ‘Autonome’ toename aantal huishoudens → extra woningvraag: 37.700 woningen (2007-2019) Ontwikkeling zien in bandbreedte migratie: recent lagere woningbouwprognose (- 25% t.o.v. 2004) Groei bevolking en huishoudens regio 2003-2007 > Nederlands gemiddelde

16 Inspelen op stabilisatie/krimp Alle zeilen bijzetten om kwaliteit centrumvoorzieningen te handhaven / versterken→ concurrentiepositie GA in geding! Concentratie vermindert risico’s

17 Korte termijn acties In kaart brengen concurrerende locaties Afstemming: Hoe doe je dat? Logica versus emotie! Naast kwantiteit sturen op kwaliteit

18 Bedrijventerreinen en economie Van lokaal naar regionaal

19 Meerwaarde regionale samenwerking Markt voor bedrijventerreinen is regionaal Voorkomen onderlinge concurrentie →marktconforme prijzen Divers aanbod kunnen aanbieden Realiseren schaalvoordelen

20 Bereikbaarheid

21 Bereikbaarheid cruciaal ! Cruciaal voor economisch functioneren stedelijk netwerk i.v.m. concentratie hoogwaardige voorzieningen en ijl (= autoafhankelijk) verzorgingsgebied Auto én openbaar vervoer ! Krimp/stabilisatie leidt tot extra kosten: OV kwaliteit in ijle structuur

22 Aanpak verbetering Openbaar Vervoer: beter benutten o.a regionaal spoor slimme toevoegingen kwaliteitsprong essentiële punten; o.a. tram P+R van cruciaal belang Uitvoering Kolibri komt op stoom! Resultaat NWA 2006

23 Communicatie en Profilering “Zet onze unieke Regio samen op de kaart”

24 Acties Profilering: plan van aanpak samen met stakeholders Corporate communicatie: o.a. nieuwe brochure en website Communicatie met raden en Staten: o.a. extranet, digitale nieuwsbrief, diverse bijeenkomsten Programmacommunicatie: uitvoering programma’s en projecten in beeld brengen via o.a. nieuwsbrief, website, openingen en manifestaties, pers

25 “Ik geloof in het goede van de regiomens” Oud wethouder Smink


Download ppt "‘ Concentreren op kwaliteit’ Presentatie gemeenteraad Groningen J.B.R. Wijma - Programmadirecteur Regio Groningen-Assen 19 Oktober 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google